Новини 2018-05-23T13:58:02+00:00

Новини и събития

Вижте какво ново се случва в denksatt България и какво планираме.

Как здравето на служителите повлия върху „здравето“ на компанията JAF, разказа Климентина Рашева, управляващ партньор на denkstatt България, пред мениджъри и HR практици

Събития - Новини - България - 30. май 2018 -

Климентина беше сред лекторите на XIX Международна HR конференция „HR: Предизвикателства, възможности и мотиватори“, която се проведе между 17 и 19 май в Боровец. Тя представи, пред повече от 250 участници, проект на denkstatt, който засяга управлението на човешкия капитал на JAF България. При реализирането на проекта denkstatt започна с оценка на благосъстоянието на служителите и определи каква е... Повече информация →

Прилагат ли организациите в България политики за подобряване благосъстоянието на служителите?

Новини - България - 1. февруари 2018 -

Well-being на работното място (или благосъстоянието на служителите) става все по-важна тема и в България. Това показват резултатите от първото проучване в България, посветено на темата как компаниите разбират и прилагат well-being. Проучването е реализирано от Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), denkstatt България и Евдемония Сълушънс в периода септември – октомври 2017 г. В него ... Повече информация →

“Как се изработва и какви са ползите от нефинансовия отчет” е темата на обучение, организирано от denkstatt България

Събития - Новини - България - 11. януари 2018 -

Планирани са две дати, на които да се проведе – 15 и 28 февруари. През 2018 г. голяма част от компаниите трябва да подготвят и публикуват за пръв път нов вид официални отчети, които съдържат информация за нефинансовите резултати и цели на компанията. Това включва предоставяне на информация по теми като околна среда, служители, заинтересовани страни, човешки права, корупция, разнообразие. Изработва... Повече информация →

Българска стопанска камара и denkstatt България организират обучение: Практическо прилагане на ISO 50 001 – Системи за управление на енергията.

Събития - Новини - България - 10. януари 2018 -

Заповядайте на 30 януари 2018 г. (вторник) от 9 до 15 ч., в залата на Българска стопанска камара – гр. София, ул. Алабин 16-20, ет. 1. Ще споделим знания и практики, свързани с планиране и управление, оптимизиране и/или намаляване консумацията на енергия и енергийни ресурси с цел повишаване на конкурентоспособността. Целта на обучението е да се поставят основите и акцентите на едно новаторско упра... Повече информация →