Новини2018-05-23T13:58:02+02:00
News1 840 360
Denkstattt Illus Mobile 06

Новини и събития

Вижте какво ново се случва в denksatt България и какво планираме.

Устойчива верига на производство и доставки: Как да намалим емисиите?

Webinars - България - Новини - Събития - 12.октомври 2022 -

Знаем, че като част от веригата на производство и доставки, освен оперативната работа, трябва да гоните и екологични цели. КАНИМ ВИ НА УЕБИНАР Веригата на доставки е отговорна за голяма част от емисиите на парникови газове за много компании. За да постигнат своите екологични изисквания, големите компании срещат трудности с ангажирането на своите доставчици и партньори в процеса на декарбонизация. ... Повече информация →

Уебинар: Управление и отчитане на темата „Климат“ в компаниите

България - Webinars - Новини - 19.април 2022 -

Управление и отчитане на темата „Климат“ в компаниите Какво идва като регулации от ЕС и какви са очакванията на инвеститорите?   Вече знаем за Зелената сделка. Европейската комисия въвежда директива за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD),която   определя каква информация ще бъде задължителна за разкриване и кои ключови мерки да бъдат приложени от повече от 50 000 компании в ЕС. Ф... Повече информация →

denkstatt се разраства още

Новини - България - 31.март 2022 -

denkstatt се разраства още. Година след успешното присъединяване на sustainable AG - базирана в Германия консултантска компания за корпоративна устойчивост, групата приветства още една немска компания, с фокус върху околната среда и опазването на климата – Soil & More Impacts. Експертите от компанията ще допринесат със своите знания при разработване на климатични стратегии, анализ и остойност... Повече информация →

Как се разработва научнообоснована NET ZERO корпоративна стратегия?

Новини - 16.ноември 2021 -

Вече е наличен глобален стандарт за постигане на нулеви емисии от бизнеса, разработен от международната инициатива Science Based Targets. Net Zero стандартът поставя основите за целенасочени корпоративни действия в областта на климата и съдържа насоки за компаниите как да намалят емисиите си и какви са стъпките за поставянето на научнообосновани цели. Включете се в уебинара на denkstatt - ще пока... Повече информация →