Новини2018-05-23T13:58:02+02:00
News1 840 360
Denkstattt Illus Mobile 06

Новини и събития

Вижте какво ново се случва в denksatt България и какво планираме.

Сделка за биоразнообразието – какви цели си постави светът на СОР15?

Новини - България - 21.декември 2022 -

Биоразнообразието е новата голяма тема за бизнеса. След дълги преговори официално беше прието споразумението на ООН или СОР15, под което се подписаха 190 държави. Ето какво означава това: До 2030 г. 30% от земите, океаните, крайбрежните зони и островите ще бъдат защитени; Възстановяване на 30% от екосистемите, които са били увредени от човешка дейност; Компаниите ще оценяват, следят и оповестяват... Повече информация →

9 наши клиенти повишиха рейтинга си в най-авторитетната платформа за оповестяване на климатични данни

Новини - България - 15.декември 2022 -

Ние сме първият акредитиран партньор в България на международната рамка за докладване на климата CDP. Те разполагат с най-голямата екологична база данни и се следят от основни инвеститори, чиито активи надвишават 130 трилиона долара. През 2022г. CDP отбелязаха активностите на близо 15 000 компании, от които само 330 успяха да постигнат оценка „А“. 9 наши клиенти повишиха рейтингите си, а двама са ... Повече информация →

Официално – новите правила за докладване на устойчивостта вече са тук

Новини - България - 30.ноември 2022 -

Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) получи окончателно зелена светлина от Съвета на ЕС и ще влезе в сила още преди края на 2022-та година. Тя идва на мястото на настоящата Директива относно оповестяването на нефинансова информация (NFRD). CRSD трябва да гарантира, че бизнесът следи въздействията си върху околната среда. Това ще се случва чрез доклади по въпроси, свързани с... Повече информация →

Докладване и за застрахователите, които вече попадат в обхвата на Глобалния стандарт за отчитане на парниковите емисии (PCAF)

Новини - България - 18.ноември 2022 -

Според новите ESG регулации, финансовите институции трябва да докладват емисиите в своите портфейли, т.е. на клиенти и свързани лица. Това означава изчисляване на въздействията и пресмятане на рисковете. PCAF вече е разработила стандарт за емисиите свързани с кредитирането и инвестициите, а сега е време и за застраховането. По случай първия стандарт за емисии, свързан със застраховането, се провед... Повече информация →