Veszélyes munkaeszköz

A veszélyes munkaeszköz, veszélyes gép, veszélyes berendezés definíciója és besorolása

Munkaeszköz definíciója:

Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz) (1993. évi XCIII Törvény 87. § 4. pont).

Veszélyes munkaeszköz:

1/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez:

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke

További munkaeszközök:

1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

az 1993. évi XCIII Törvény 87. § 11. pontja alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök

1993. évi XCIII Törvény 87. § 11.: Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

Kapcsolódó szolgáltatások:

Vissza a Fogalomtárhoz