O nás 2018-10-16T12:07:45+00:00

Sme konzultanti v oblasti životného prostredia a udržateľnosti. Vytvárame udržateľné hodnoty cez

…optimalizáciu environmentálneho a spoločenského vplyvu
…znižovanie nákladov
…organizáciu zhody s právnymi predpismi
…zlepšenie Vašej trhovej pozície
…riadenie kľúčových obchodných rizík
…posilnenie Vašej povesti

Už od roku 1993 oceňujú naši klienti holistický prístup, inovatívne riešenia, kreativitu a odhodlanie našej spoločnosti. Prostredníctvom globálnej siete Inogen a tímu 100 expertov ponúkame individuálne riešenia takmer pre každú výzvu na poli udržateľnosti. Naši klienti nás vnímajú ako zdroj energie a obsahu.

Spájame podnikateľské myslenie so znalosťami z prírodných a spoločenských vied. Vykročte s nami na cestu udržateľnosti a odhaľte Vaše udržateľné hodnoty.

Naše hodnoty:

Rešpekt = to, s čím konáme.
Radosť = kľúč k našej energií.
Učenie sa = naša hnacia sila.
Kvalita = to, čo dodávame.
Inovácie = náš cieľ.
Finančné zdravie = to, čo potrebujeme.
Holistický prístup = denkstatt.

Prečo my? Pretože…

…udržateľnosť nie je len módny výraz.
…je potrebné hlbšie pochopiť viaceré perspektívy.
…obsah a transparentnosť sú v čase sprístupňovania informácií rozhodujúce.
…Vaše rozhodnutia by mali byť založené na overených informáciách.
…podloženie Vášho spoločenského a ekologického dopadu konkrétnymi číslami vytvára dôveryhodnosť.
…pre dosiahnutie budúceho úspechu sú perspektívy rôznych zainteresovaných strán čoraz dôležitejšie.
…efektívnosť šetrí peniaze.
…je zábava s nami pracovať.

Stiahnite si náš  Etický kódex (EN)→

denkstatt v číslach a faktoch

Spoločnosť založená v roku 1993 vo Viedni
100 expertov
5 krajín (Bulharsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko)
7 kancelárií
1 medzinárodná sieť (Inogen)
100% odhodlania
Viac ako 65% našich projektov od stálych zákazníkov

Náš tím

Sme skupina vysokokvalifikovaných profesionálov so zameraním na multidisciplinaritu a vysokú kvalitu práce.

Zároveň sme idealisti, ktorí veria, že prevzatím zodpovednosti môžete zvýšiť aj Vašu konkurenčnú výhodu. Veríme, že sme schopní spolu docieliť udržateľné zmeny.

  • Slovensko
  • Rakúsko
  • Bulharsko
  • Maďarsko
  • Rumunsko
Viac
MENEJ

Efektívne prepojenia vytvárajú príležitosti a partnerstvá

Keďže našim klientom radíme ako získať rozličné certifikáty, veríme, že je našou povinnosťou certifikovať aj naše pobočky.  Skupina denkstatt má preto certifikáty kvality a manažmentu životného prostredia v Bulharsku, Maďarsku a Rakúsku ako napr. ISO 14001  and ISO 9001.

Inogen
Globálne prepojenie pre vynikajúce výsledky na lokálnej úrovni

Inogen je globálna spoločnosť, ktorá poskytuje nadnárodným organizáciám vysoko kvalitné a nákladovo efektívne environmentálne, zdravotné a bezpečnostné riešenia. S pobočkami na všetkých kontinentoch, viac ako 4 000 zamestnancami na celom svete a projektami vo viac ako 120 krajinách poskytuje Inogen služby s obrovským geografickým dosahom: Global thinking. Local delivery.

­denkstatt & enertec

Na základe rastúcej komplexnosti modernej spoločnosti, hospodárstva a jurisdikcie sa stále rýchlejšie menia požiadavky na zásobovanie a bezpečnosť. Efektívne a trvalo udržateľné zásobovanie energiou, jej použitie a distribúcia sú však možné len vtedy, ak zohľadníme rôzne požiadavky a budúce strategické potreby. Toto je kompetencia spoločnosti denkstatt & enertec GmbH:
Snažíme sa vybaviť Vašu spoločnosť kompetenciami na riešenie budúcich výziev a prezentovať riešenia v súlade s každodenným pracovným procesom.
Naše služby zahŕňajú koncepcie zásobovania energiou, energetické audity,  analýzu a hodnotenie opatrení efektívnosti a optimalizácie. Ponúkame najmodernejšie chladiace technológie, hodnotenie uhlíkovej stopy, posudzovanie „zelených budov“, monitorovanie a implementáciu systémov riadenia (napríklad ISO 50001).

Enertec

ENERTEC je inžinierska poradenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na tepelnú energetiku, chladiacu techniku, HVACR a dodávku energetických médií.
Spoločnosť bola založená v roku 1991 v Grazi. Pre svojich klientov v oblasti priemyslu, obchodu a služieb sa ENERTEC vždy snaží nájsť nákladovo efektívne riešenia a podporovať ich realizáciu.

Viac partnerov

Skupina denkstatt pôsobí v piatich krajinách:
Rakúsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

Kontaktujte nás:

Rakúsko

denkstatt GmbH
Hietzinger Hauptstraße 28
1130 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 786 89 00
E-mail: office@denkstatt.at

Rakúsko

denkstatt & enertec GmbH
Hietzinger Hauptstraße 11
1130 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 890 28 25
E-mail: office@denkstatt-enertec.at
www.denkstatt-enertec.at

Bulharsko

denkstatt Bulgaria OOD
115 Arsenalski blvd., fl. 5,
1421, Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 470 7508
E-mail: office@denkstatt.bg

Maďarsko

denkstatt Hungary Kft.
Seregély utca 6
1037 Budapest, Hungary
Tel.: + 36 1 239 1206
E-mail: denkstatt@denkstatt.hu

Rumunsko

denkstatt Romania S.R.L.
Str. Madrid Nr. 22
300391 Timisoara, Romania
Tel.: +40 256 43 43 97
E-mail: office@denkstatt.ro

Rumunsko

denkstatt Romania S.R.L.
Str. Parintele Galeriu 6C,
020762 Bucuresti, Romania
Tel.: +40 256 43 43 97
E-mail: office@denkstatt.ro

Slovensko

denkstatt Slovensko s.r.o.
BC Kerametal, Jašíkova 2
821 03 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 482 91 462
E-mail: office@denkstatt.sk

 

Oana Frant

Oana Frant
Consultant
oana.frant@denkstatt.ro

DI Joachim Kircher

DI Joachim Kircher
Senior Manager
joachim.kircher@denkstatt.at

Klopfer András

András Klopfer
Consultant
klopfer.a@denkstatt.hu

Nádasi János

János Nádasi
Consultant
nadasi.j@denkstatt.hu

Botlik Áron

Áron Botlik
Consultant
botlik.a@denkstatt.hu

Boyan Rashev

Boyan Rashev
Managing Partner
boyan.rashev@denkstatt.bg
+359 88 829 5768

Mag. DI Katharina Aspalter

Mag. DI Katharina Aspalter
Consultant
katharina.aspalter@denkstatt.at

DI Bernd Brandt

DI Bernd Brandt
Senior Consultant
bernd.brandt@denkstatt.at

Fatima Bertran De Lis, Lda.

Fatima Bertran De Lis, Lda.
Senior Consultant
fatima.bertrandelis@denkstatt.at

Lisa Ehm, BSc

Lisa Ehm, BSc
Project Assistant
lisa.ehm@denkstatt.at

Leopold Frey

Leopold Frey
Business Development Director
leopold.frey@denkstatt.at

Dalma Barabás

Dalma Barabás
Head of Office Management
barabas.d@denkstatt.hu

Delia Cotarca

Delia Cotarca
Assistant Manager
office@denkstatt.ro

DI Sergiu Vasilie

DI Sergiu Vasilie
Junior Consultant
sergiu.vasilie@denkstatt.ro

DI Gabriela Fistis, M.Eng.

DI Gabriela Fistis, M.Eng.
Managing Director
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Zsombor Ferjancsik

Zsombor Ferjancsik
Managing Director
ferjancsik.zs@denkstatt.hu

Attila Jenei

Attila Jenei
Business Unit Leader 
jenei.a@denkstatt.hu

Mgr. Peter Rakovský

Mgr. Peter Rakovský
Senior Consultant
peter.rakovsky@denkstatt.sk

Adina Nenicioiu, M.Eng.

Adina Nenicioiu, M.Eng.
Service Leader
adina.nenicioiu@denkstatt.ro

Roland Busa

Roland Busa
Senior Developer
busa.r@denkstatt.hu

Florentina Radulescu

Florentina Radulescu
Sustainability Consultant
florentina.radulescu@denkstatt.ro

Klimentina Rasheva

Klimentina Rasheva
Managing Partner
klimentina.rasheva@denkstatt.bg
+359 88 829 5767

Borbála Cross-Boda

Borbála Cross-Boda
Senior Consultant 
cross.b@denkstatt.hu

Tibor Déri

Tibor Déri
Senior Consultant
deri.t@denkstatt.hu

Iva Tahy

Iva Tahy
Project Assistant
iva.tahy@denkstatt.sk

Annemarie Hofer, MSc

Annemarie Hofer, MSc
Consultant
annemarie.hofer@denkstatt.at

Ioana Silaghi

Ioana Silaghi
Marketing & Communication 
ioana.silaghi@denkstatt.ro

Marcella Földesi

Marcella Földesi
Consultant
foldesi.m@denkstatt.hu

Cristina Angheluta

Cristina Angheluta
Branch Manager
cristina.angheluta@denkstatt.ro

DI Henrieta Borca

DI Henrieta Borca
Service Leader
henrieta.borca@denkstatt.ro

Levente Földi

Levente Földi
Consultant
foldi.l@denkstatt.hu

Raluca Văduva

Raluca Văduva
Sustainability Consultant
raluca.vaduva@denkstatt.ro

Róbert Földvári

Róbert Földvári
Developer
foldvari.r@denkstatt.hu

Zoltán Joó

Zoltán Joó
Developer
joo.z@denkstatt.hu

Judit Juranics

Judit Juranics
Senior Consultant
juranics.j@denkstatt.hu

András Lévai

András Lévai
Developer
levai.a@denkstatt.hu

Árpád Nagy

Árpád Nagy
UX Designer
nagy.a@denkstatt.hu

Katalin Miklós

Katalin Miklós
Senior Consultant
miklos.k@denkstatt.hu

Róbert Szücs-Winkler

Róbert Szücs-Winkler
Business Unit Leader
szucs.r@denkstatt.hu

Gábor Raska, MRICS

Gábor Raska, MRICS
Property & Transactions Team Leader
raska.g@denkstatt.hu

Eszter Sólyom

Eszter Sólyom
Senior Consultant & Coach
solyom.e@denkstatt.hu

András Szabó

András Szabó
Consultant
szabo.a@denkstatt.hu

Zoltán Unger

Zoltán Unger
Developer
unger.z@denkstatt.hu

Katalin Várszegi

Katalin Várszegi
Consultant
varszegi.k@denkstatt.hu

Diana Terzieva

Diana Terzieva
Office Management
diana.terzieva@denkstatt.bg
+359 87 816 7490

Denitza Pavlova, PhD

Denitza Pavlova, PhD
Senior Consultant
denitza.pavlova@denkstatt.bg
+359 88 486 4805

Penka Korkova

Penka Korkova
Senior Consultant
penka.korkova@denkstatt.bg
​+359 89 553 9807

Peter Seizov

Peter Seizov
Senior Consultant
peter.seizov@denkstatt.bg
+359 88 486 5232

Ivan Paspaldzhiev

Ivan Paspaldzhiev
Consultant
ivan.paspaldzhiev@denkstatt.bg
+359 89 333 6957

Nevena Davidova

Nevena Davidova
Marketing Professional
nevena.davidova@denkstatt.bg
+359 89 729 9608

Nikolay Mihaylov

Nikolay Mihaylov
Consultant
nikolay.mihaylov@denkstatt.bg
+359 98 890 3686

Tzveta Medarska

Tzveta Medarska
Consultant
tzveta.medarska@denkstatt.bg
+359 89 553 9806

DI Heribert Hutterer

DI Heribert Hutterer
Senior Adviser
heribert.hutterer@denkstatt.at

Yana Yordanova

Yana Yordanova
Trainee
yana.yordanova@denkstatt.bg
+359 88 369 6938

DI Willibald Kaltenbrunner, MBA

DI Willibald Kaltenbrunner, MBA
Managing Partner
willibald.kaltenbrunner@denkstatt.at

Lea Kerschner, MSc

Lea Kerschner, MSc
Senior Consultant
lea.kerschner@denkstatt.at

Mag. Dr. Margit Kapfer

Mag. Dr. Margit Kapfer
Senior Consultant
margit.kapfer@denkstatt.at

Aida

Aida Szilagyi
Coop-Partner
aidaszilagyi@cnpcd.ro

Martin Karolus, MSc

Martin Karolus, MSc
Senior Consultant
martin.karolus@denkstatt.at

Mag. Bernhard Kasper

Mag. Bernhard Kasper
Senior Consultant
bernhard.kasper@denkstatt.at

DI Joachim Kircher

DI Joachim Kircher
Senior Manager
joachim.kircher@denkstatt.at

Dr. Ferdinand Koch

Dr. Ferdinand Koch
Senior Manager
ferdinand.koch@denkstatt.at

DI Matthias Kolck

DI Matthias Kolck
Consultant
matthias.kolck@denkstatt.at

DI Florian Krautzer, MPhys.

DI Florian Krautzer, MPhys
Senior Consultant
florian.krautzer@denkstatt.at

Lisa Lehensteiner, MSc

Lisa Lehensteiner, MSc
Consultant
lisa.lehensteiner@denkstatt.at

Mag. (FH) Andreas Lindinger

Mag. (FH) Andreas Lindinger
Consultant
andreas.lindinger@denkstatt.at

Dr. Peter Linzner

Dr. Peter Linzner
Managing Partner
peter.linzner@denkstatt.at

Mireille Marien

Mireille Marien
Controlling
mireille.marien@denkstatt.at

Johanna Mayer, MA

Johanna Mayer, MA
Consultant
johanna.mayer@denkstatt.at

Mag. Evelin Milleret

Mag. Evelin Milleret
Senior Consultant
evelin.milleret@denkstatt.at

Sebastian Pawel, MSc MSc

Sebastian Pawel, MSc MSc
Consultant
sebastian.pawel@denkstatt.at

Michael Peer, MSc

Michael Peer, MSc
Consultant
michael.peer@denkstatt.at

Mato Petrovic

Mato Petrovic
Chef de Cuisine
office@denkstatt.at

Vera Pichler, MA MA

Vera Pichler, MA MA
Consultant
vera.pichler@denkstatt.at

DI Mag. Harald Pilz

DI Mag. Harald Pilz
Senior Adviser
harald.pilz@denkstatt.at

DI Dr. Christian Plas

DI Dr. Christian Plas
Managing Partner
christian.plas@denkstatt.at

DI Clemens Rainer, MSc

DI Clemens Rainer, MSc
Senior Consultant
clemens.rainer@denkstatt.at

Mag. Jutta Rasel

Mag. Jutta Rasel
Consultant
j.rasel@denkstatt-enertec.at

Mag. Karl Resel

Mag. Karl Resel
Senior Manager
karl.resel@denkstatt.at

Mareike Schröder

Mareike Schröder
Office Assistant
mareike.schroeder@denkstatt.at

Mag. Christian Schützenhofer

Mag. Christian Schützenhofer
Geschäftsleitung, Consultant
c.schuetzenhofer@denkstatt-enertec.at

DI Johann Schweighofer

DI Johann Schweighofer
Senior Consultant
johann.schweighofer@denkstatt.at

DI Dr. Sonja Siegl

DI Dr. Sonja Siegl
Consultant
s.siegl@denkstatt-enertec.at

DI Katharina Stoll

DI Katharina Stoll
Consultant
katharina.stoll@denkstatt.at

Mag. Andrea Trumler-Berneck, MSc

Mag. Andrea Trumler-Berneck, MSc
Senior Consultant
andrea.trumler@denkstatt.at