Portrait
Denkstattt Illus Mobile 05

Sme konzultanti v oblasti životného prostredia a udržateľnosti. Vytvárame udržateľné hodnoty cez

…optimalizáciu environmentálneho a spoločenského vplyvu …znižovanie nákladov …organizáciu zhody s právnymi predpismi …zlepšenie Vašej trhovej pozície …riadenie kľúčových obchodných rizík …posilnenie Vašej povesti

Už od roku 1993 oceňujú naši klienti holistický prístup, inovatívne riešenia, kreativitu a odhodlanie našej spoločnosti. Prostredníctvom globálnej siete Inogen a tímu 150 expertov ponúkame individuálne riešenia takmer pre každú výzvu na poli udržateľnosti. Naši klienti nás vnímajú ako zdroj energie a obsahu. Spájame podnikateľské myslenie so znalosťami z prírodných a spoločenských vied. Vykročte s nami na cestu udržateľnosti a odhaľte Vaše udržateľné hodnoty.

Naše hodnoty:

Denkstattt Illus Desktop Small 4

Rešpekt = to, s čím konáme.

Radosť = kľúč k našej energií.

Učenie sa = naša hnacia sila.

Kvalita = to, čo dodávame.

Inovácie = náš cieľ.

Finančné zdravie = to, čo potrebujeme.

Holistický prístup = denkstatt.

Prečo my? Pretože…

…udržateľnosť nie je len módny výraz. …je potrebné hlbšie pochopiť viaceré perspektívy. …obsah a transparentnosť sú v čase sprístupňovania informácií rozhodujúce. …Vaše rozhodnutia by mali byť založené na overených informáciách. …podloženie Vášho spoločenského a ekologického dopadu konkrétnymi číslami vytvára dôveryhodnosť. …pre dosiahnutie budúceho úspechu sú perspektívy rôznych zainteresovaných strán čoraz dôležitejšie. …efektívnosť šetrí peniaze. …je zábava s nami pracovať.

Stiahnite si náš  Etický kódex (EN)→

denkstatt v číslach a faktoch

Denkstattt Illus Desktop Small 5

Spoločnosť založená v roku 1993 vo Viedni
200 expertov
6 krajín (Bulharsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko)
9 kancelárií
1 medzinárodná sieť (Inogen)
100% odhodlania
Viac ako 65% našich projektov od stálych zákazníkov

Náš tím

Sme skupina vysokokvalifikovaných profesionálov so zameraním na multidisciplinaritu a vysokú kvalitu práce. Zároveň sme idealisti, ktorí veria, že prevzatím zodpovednosti môžete zvýšiť aj Vašu konkurenčnú výhodu. Veríme, že sme schopní spolu docieliť udržateľné zmeny.

  • Slovensko
  • Nemecko
  • Rakúsko
  • Bulharsko
  • Maďarsko
  • Rumunsko
Viac
MENEJ

Efektívne prepojenia vytvárajú príležitosti a partnerstvá

Keďže našim klientom radíme ako získať rozličné certifikáty, veríme, že je našou povinnosťou certifikovať aj naše pobočky.  Skupina denkstatt má preto certifikáty kvality a manažmentu životného prostredia v Bulharsku, Maďarsku a Rakúsku ako napr. ISO 14001  and ISO 9001.

Science based targets & klimatická neutralita

Na základe našej spoločenskej zodpovednosti a vlastnej motivácie sme si stanovili vedecky podložený klimatický cieľ, ktorý zodpovedá redukčnej ceste k obmedzeniu globálneho otepľovania na 1,5 ° C. Náš cieľ v oblasti klímy bol vyvinutý a validovaný na základe kritérií iniciatívy Science Based Target Initiative (SBTi).

Zaviazali sme sa znížiť naše absolútne prevádzkové emisie úrovne Scope 1 + 2 do roku 2030 o 50% (v porovnaní s rokom 2018). Okrem toho sme sa zaviazali merať a znižovať naše emisie úrovne Scope 3 – napríklad emisie plynúce zo služobných ciest alebo dochádzania. zamestnancov do práce. Viac informácií o našom príspevku ku klimatickej neutralite nájdete tu.

Inogen®Alliance – Globálne prepojenie pre vynikajúce výsledky na lokálnej úrovni

Inogen Alliance je globálna sieť nezávislých konzultačných spoločností, ktoré sa spoločne rozhodli pre spoluprácu v oblasti životného prostredia a BOZP. S pobočkami na všetkých kontinentoch, viac ako 5 000 spolupracovníkmi a projektmi vo vyše 200 pobočkách a vo viac ako 150 krajinách poskytuje Inogen bezkonkurenčné pokrytie, konzistentnosť a 20 rokov skúseností pre udržateľnejšiu budúcnosť. Global Thinking. Local Delivery.

(Logo INOGEN ALLIANCE a INOGEN sú ochranné známky spoločnosti Inogen Environmental Alliance, Inc.)

CDP

CDP (predtým Carbon Disclosure Project) je mimovládna organizácia so sídlom v Londýne iniciovaná investormi a raz ročne zhromažďuje údaje a informácie týkajúce sa klímy a životného prostredia od spoločností pomocou štandardizovaných dotazníkov. Cieľom CDP je pozitívne prispieť k ochrane klímy spracovaním a poskytovaním údajov súvisiacich s klímou. Ako CDP Silver Partner poskytneme radi poradenstvo aj Vašej firme v CDP programoch Climate Change, Water, Forest a Supply Chain.

­denkstatt & enertec

Na základe rastúcej komplexnosti modernej spoločnosti, hospodárstva a jurisdikcie sa stále rýchlejšie menia požiadavky na zásobovanie a bezpečnosť. Efektívne a trvalo udržateľné zásobovanie energiou, jej použitie a distribúcia sú však možné len vtedy, ak zohľadníme rôzne požiadavky a budúce strategické potreby. Toto je kompetencia spoločnosti denkstatt & enertec GmbH: Snažíme sa vybaviť Vašu spoločnosť kompetenciami na riešenie budúcich výziev a prezentovať riešenia v súlade s každodenným pracovným procesom. Naše služby zahŕňajú koncepcie zásobovania energiou, energetické audity,  analýzu a hodnotenie opatrení efektívnosti a optimalizácie. Ponúkame najmodernejšie chladiace technológie, hodnotenie uhlíkovej stopy, posudzovanie „zelených budov“, monitorovanie a implementáciu systémov riadenia (napríklad ISO 50001).

Enertec

ENERTEC je inžinierska poradenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na tepelnú energetiku, chladiacu techniku, HVACR a dodávku energetických médií. Spoločnosť bola založená v roku 1991 v Grazi. Pre svojich klientov v oblasti priemyslu, obchodu a služieb sa ENERTEC vždy snaží nájsť nákladovo efektívne riešenia a podporovať ich realizáciu.

Viac partnerov

inogen alliance logo rgb
iC consulenten
ILF Logo Englisch
waterfootprint
logo uz rgb 72dpi
due LOGO farbig
sustainable gro 002
smi logo rz pos 300dpi
logo ecointense rgb l 1024x208
ENERTEC KG
CSR CIRCLE petrol Querformat
1200px carbon disclosure project logo.svg

Skupina denkstatt pôsobí v piatich krajinách: Rakúsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

Kontaktujte nás:

Rakúsko

 

denkstatt GmbH Hietzinger Hauptstraße 28 1130 Vienna, Austria Tel.: +43 1 786 89 00 E-mail: office@denkstatt.at

Rakúsko

 

denkstatt & enertec GmbH Hietzinger Hauptstraße 11 1130 Vienna, Austria Tel.: +43 1 890 28 25 E-mail: office@denkstatt-enertec.at www.denkstatt-enertec.at

Bulharsko

 

denkstatt Bulgaria OOD 115 Arsenalski blvd., fl. 5, 1421, Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 470 7508 E-mail: office@denkstatt.bg

Maďarsko

 

denkstatt Hungary Kft. Seregély utca 6 1037 Budapest, Hungary Tel.: + 36 1 239 1206 E-mail: denkstatt@denkstatt.hu

Rumunsko

 

denkstatt Romania S.R.L. Strada Ulpia Traiana 2, 300215 Timisoara, Romania Tel.: +40 256 43 43 97 E-mail: office@denkstatt.ro

Rumunsko

 

denkstatt Romania S.R.L. Strada Calea Floreasca 169A, 077190 Bucuresti, Romania Tel.: +40 728 467 186 E-mail: office@denkstatt.ro

Slovensko

 

denkstatt Slovensko s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava, Slovakia
T: +421 (0) 2 32 335 106
E-mail: office@denkstatt.sk

Nemecko

 

sustainable AG
Corneliusstraße. 10, 80469 München, Nemecko Tel: +49 (89) 20205645
Email: info@sustainable.de

Nemecko

 

Soil & More Impacts
Buttstr. 3, 22767
Hamburg, Germany
 Telephone: +49 (0) 162 2668354 
Email: info@soilandmore.com