Portrait
Denkstattt Illus Mobile 05

Sme konzultanti v oblasti životného prostredia a udržateľnosti. Vytvárame udržateľné hodnoty cez

…optimalizáciu environmentálneho a spoločenského vplyvu …znižovanie nákladov …organizáciu zhody s právnymi predpismi …zlepšenie Vašej trhovej pozície …riadenie kľúčových obchodných rizík …posilnenie Vašej povesti

Už od roku 1993 oceňujú naši klienti holistický prístup, inovatívne riešenia, kreativitu a odhodlanie našej spoločnosti. Prostredníctvom globálnej siete Inogen a tímu 150 expertov ponúkame individuálne riešenia takmer pre každú výzvu na poli udržateľnosti. Naši klienti nás vnímajú ako zdroj energie a obsahu. Spájame podnikateľské myslenie so znalosťami z prírodných a spoločenských vied. Vykročte s nami na cestu udržateľnosti a odhaľte Vaše udržateľné hodnoty.

Naše hodnoty:

Denkstattt Illus Desktop Small 4

Rešpekt = to, s čím konáme.

Radosť = kľúč k našej energií.

Učenie sa = naša hnacia sila.

Kvalita = to, čo dodávame.

Inovácie = náš cieľ.

Finančné zdravie = to, čo potrebujeme.

Holistický prístup = denkstatt.

Prečo my? Pretože…

…udržateľnosť nie je len módny výraz. …je potrebné hlbšie pochopiť viaceré perspektívy. …obsah a transparentnosť sú v čase sprístupňovania informácií rozhodujúce. …Vaše rozhodnutia by mali byť založené na overených informáciách. …podloženie Vášho spoločenského a ekologického dopadu konkrétnymi číslami vytvára dôveryhodnosť. …pre dosiahnutie budúceho úspechu sú perspektívy rôznych zainteresovaných strán čoraz dôležitejšie. …efektívnosť šetrí peniaze. …je zábava s nami pracovať.

Stiahnite si náš  Etický kódex (EN)→

denkstatt v číslach a faktoch

Denkstattt Illus Desktop Small 5

Spoločnosť založená v roku 1993 vo Viedni
120 expertov
6 krajín (Bulharsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko)
8 kancelárií
1 medzinárodná sieť (Inogen)
100% odhodlania
Viac ako 65% našich projektov od stálych zákazníkov

Náš tím

Sme skupina vysokokvalifikovaných profesionálov so zameraním na multidisciplinaritu a vysokú kvalitu práce. Zároveň sme idealisti, ktorí veria, že prevzatím zodpovednosti môžete zvýšiť aj Vašu konkurenčnú výhodu. Veríme, že sme schopní spolu docieliť udržateľné zmeny.

  • Slovensko
  • Nemecko
  • Rakúsko
  • Bulharsko
  • Maďarsko
  • Rumunsko
Viac
MENEJ

Efektívne prepojenia vytvárajú príležitosti a partnerstvá

Keďže našim klientom radíme ako získať rozličné certifikáty, veríme, že je našou povinnosťou certifikovať aj naše pobočky.  Skupina denkstatt má preto certifikáty kvality a manažmentu životného prostredia v Bulharsku, Maďarsku a Rakúsku ako napr. ISO 14001  and ISO 9001.

Science based targets & klimatická neutralita

Na základe našej spoločenskej zodpovednosti a vlastnej motivácie sme si stanovili vedecky podložený klimatický cieľ, ktorý zodpovedá redukčnej ceste k obmedzeniu globálneho otepľovania na 1,5 ° C. Náš cieľ v oblasti klímy bol vyvinutý a validovaný na základe kritérií iniciatívy Science Based Target Initiative (SBTi).

Zaviazali sme sa znížiť naše absolútne prevádzkové emisie úrovne Scope 1 + 2 do roku 2030 o 50% (v porovnaní s rokom 2018). Okrem toho sme sa zaviazali merať a znižovať naše emisie úrovne Scope 3 – napríklad emisie plynúce zo služobných ciest alebo dochádzania. zamestnancov do práce. Viac informácií o našom príspevku ku klimatickej neutralite nájdete tu.

Inogen Globálne prepojenie pre vynikajúce výsledky na lokálnej úrovni

Inogen Alliance je globálna sieť nezávislých konzultačných spoločností, ktoré sa spoločne rozhodli pre spoluprácu v oblasti životného prostredia a BOZP. S pobočkami na všetkých kontinentoch, viac ako 5 000 spolupracovníkmi a projektmi vo vyše 200 pobočkách a vo viac ako 150 krajinách poskytuje Inogen bezkonkurenčné pokrytie, konzistentnosť a 20 rokov skúseností pre udržateľnejšiu budúcnosť. Global Thinking. Local Delivery.

(Logo INOGEN ALLIANCE a INOGEN sú ochranné známky spoločnosti Inogen Environmental Alliance, Inc.)

­denkstatt & enertec

Na základe rastúcej komplexnosti modernej spoločnosti, hospodárstva a jurisdikcie sa stále rýchlejšie menia požiadavky na zásobovanie a bezpečnosť. Efektívne a trvalo udržateľné zásobovanie energiou, jej použitie a distribúcia sú však možné len vtedy, ak zohľadníme rôzne požiadavky a budúce strategické potreby. Toto je kompetencia spoločnosti denkstatt & enertec GmbH: Snažíme sa vybaviť Vašu spoločnosť kompetenciami na riešenie budúcich výziev a prezentovať riešenia v súlade s každodenným pracovným procesom. Naše služby zahŕňajú koncepcie zásobovania energiou, energetické audity,  analýzu a hodnotenie opatrení efektívnosti a optimalizácie. Ponúkame najmodernejšie chladiace technológie, hodnotenie uhlíkovej stopy, posudzovanie „zelených budov“, monitorovanie a implementáciu systémov riadenia (napríklad ISO 50001).

Enertec

ENERTEC je inžinierska poradenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na tepelnú energetiku, chladiacu techniku, HVACR a dodávku energetických médií. Spoločnosť bola založená v roku 1991 v Grazi. Pre svojich klientov v oblasti priemyslu, obchodu a služieb sa ENERTEC vždy snaží nájsť nákladovo efektívne riešenia a podporovať ich realizáciu.

Viac partnerov

inogen alliance logo rgb
iC consulenten
ILF Logo Englisch
waterfootprint
logo uz rgb 72dpi
due LOGO farbig
sustainable gro 002
logo ecointense rgb l 1024x208
ENERTEC KG
CSR CIRCLE petrol Querformat

Skupina denkstatt pôsobí v piatich krajinách: Rakúsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

Kontaktujte nás:

Rakúsko

 

denkstatt GmbH Hietzinger Hauptstraße 28 1130 Vienna, Austria Tel.: +43 1 786 89 00 E-mail: office@denkstatt.at

Rakúsko

 

denkstatt & enertec GmbH Hietzinger Hauptstraße 11 1130 Vienna, Austria Tel.: +43 1 890 28 25 E-mail: office@denkstatt-enertec.at www.denkstatt-enertec.at

Bulharsko

 

denkstatt Bulgaria OOD 115 Arsenalski blvd., fl. 5, 1421, Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 470 7508 E-mail: office@denkstatt.bg

Maďarsko

 

denkstatt Hungary Kft. Seregély utca 6 1037 Budapest, Hungary Tel.: + 36 1 239 1206 E-mail: denkstatt@denkstatt.hu

Rumunsko

 

denkstatt Romania S.R.L. Str. Madrid Nr. 22 300391 Timisoara, Romania Tel.: +40 256 43 43 97 E-mail: office@denkstatt.ro

Rumunsko

 

denkstatt Romania S.R.L. Str. Parintele Galeriu 6C, 020762 Bucuresti, Romania Tel.: +40 728 467 186 E-mail: office@denkstatt.ro

Slovensko

 

denkstatt Slovensko s.r.o. BC Kerametal, Jašíkova 2 821 03 Bratislava, Slovakia Tel.: +421 2 482 91 462 E-mail: office@denkstatt.sk

Nemecko

 

sustainable AG
Corneliusstraße. 10, 80469 München, Nemecko Tel: +49 (89) 20205645
Email: info@sustainable.de