Sme konzultanti v oblasti životného prostredia a udržateľnosti. Vytvárame udržateľné hodnoty cez

…optimalizáciu environmentálneho a spoločenského vplyvu
…znižovanie nákladov
…organizáciu zhody s právnymi predpismi
…zlepšenie Vašej trhovej pozície
…riadenie kľúčových obchodných rizík
…posilnenie Vašej povesti

Už od roku 1993 oceňujú naši klienti holistický prístup, inovatívne riešenia, kreativitu a odhodlanie našej spoločnosti. Prostredníctvom globálnej siete Inogen a tímu 100 expertov ponúkame individuálne riešenia takmer pre každú výzvu na poli udržateľnosti. Naši klienti nás vnímajú ako zdroj energie a obsahu.

Spájame podnikateľské myslenie so znalosťami z prírodných a spoločenských vied. Vykročte s nami na cestu udržateľnosti a odhaľte Vaše udržateľné hodnoty.

Naše hodnoty:

Rešpekt = to, s čím konáme.
Radosť = kľúč k našej energií.
Učenie sa = naša hnacia sila.
Kvalita = to, čo dodávame.
Inovácie = náš cieľ.
Finančné zdravie = to, čo potrebujeme.
Holistický prístup = denkstatt.

Prečo my? Pretože…

…udržateľnosť nie je len módny výraz.
…je potrebné hlbšie pochopiť viaceré perspektívy.
…obsah a transparentnosť sú v čase sprístupňovania informácií rozhodujúce.
…Vaše rozhodnutia by mali byť založené na overených informáciách.
…podloženie Vášho spoločenského a ekologického dopadu konkrétnymi číslami vytvára dôveryhodnosť.
…pre dosiahnutie budúceho úspechu sú perspektívy rôznych zainteresovaných strán čoraz dôležitejšie.
…efektívnosť šetrí peniaze.
…je zábava s nami pracovať.

Stiahnite si náš  Etický kódex (EN)→

denkstatt v číslach a faktoch

Spoločnosť založená v roku 1993 vo Viedni
100 expertov
5 krajín (Bulharsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko)
7 kancelárií
1 medzinárodná sieť (Inogen)
100% odhodlania
Viac ako 65% našich projektov od stálych zákazníkov

Náš tím

Sme skupina vysokokvalifikovaných profesionálov so zameraním na multidisciplinaritu a vysokú kvalitu práce.

Zároveň sme idealisti, ktorí veria, že prevzatím zodpovednosti môžete zvýšiť aj Vašu konkurenčnú výhodu. Veríme, že sme schopní spolu docieliť udržateľné zmeny.

  • Slovensko
  • Rakúsko
  • Bulharsko
  • Maďarsko
  • Rumunsko
Viac
MENEJ

Efektívne prepojenia vytvárajú príležitosti a partnerstvá

Keďže našim klientom radíme ako získať rozličné certifikáty, veríme, že je našou povinnosťou certifikovať aj naše pobočky.  Skupina denkstatt má preto certifikáty kvality a manažmentu životného prostredia v Bulharsku, Maďarsku a Rakúsku ako napr. ISO 14001  and ISO 9001.

Inogen
Globálne prepojenie pre vynikajúce výsledky na lokálnej úrovni

Inogen je globálna spoločnosť, ktorá poskytuje nadnárodným organizáciám vysoko kvalitné a nákladovo efektívne environmentálne, zdravotné a bezpečnostné riešenia. S pobočkami na všetkých kontinentoch, viac ako 4 000 zamestnancami na celom svete a projektami vo viac ako 120 krajinách poskytuje Inogen služby s obrovským geografickým dosahom: Global thinking. Local delivery.

­denkstatt & enertec

Na základe rastúcej komplexnosti modernej spoločnosti, hospodárstva a jurisdikcie sa stále rýchlejšie menia požiadavky na zásobovanie a bezpečnosť. Efektívne a trvalo udržateľné zásobovanie energiou, jej použitie a distribúcia sú však možné len vtedy, ak zohľadníme rôzne požiadavky a budúce strategické potreby. Toto je kompetencia spoločnosti denkstatt & enertec GmbH:
Snažíme sa vybaviť Vašu spoločnosť kompetenciami na riešenie budúcich výziev a prezentovať riešenia v súlade s každodenným pracovným procesom.
Naše služby zahŕňajú koncepcie zásobovania energiou, energetické audity,  analýzu a hodnotenie opatrení efektívnosti a optimalizácie. Ponúkame najmodernejšie chladiace technológie, hodnotenie uhlíkovej stopy, posudzovanie „zelených budov“, monitorovanie a implementáciu systémov riadenia (napríklad ISO 50001).

Enertec

ENERTEC je inžinierska poradenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na tepelnú energetiku, chladiacu techniku, HVACR a dodávku energetických médií.
Spoločnosť bola založená v roku 1991 v Grazi. Pre svojich klientov v oblasti priemyslu, obchodu a služieb sa ENERTEC vždy snaží nájsť nákladovo efektívne riešenia a podporovať ich realizáciu.

Viac partnerov

Skupina denkstatt pôsobí v piatich krajinách:
Rakúsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

Kontaktujte nás:

Rakúsko

denkstatt GmbH
Hietzinger Hauptstraße 28
1130 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 786 89 00
E-mail: office@denkstatt.at

Rakúsko

denkstatt & enertec GmbH
Hietzinger Hauptstraße 11
1130 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 890 28 25
E-mail: office@denkstatt-enertec.at
www.denkstatt-enertec.at

Bulharsko

denkstatt Bulgaria OOD
115 Arsenalski blvd., fl. 5,
1421, Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 470 7508
E-mail: office@denkstatt.bg

Maďarsko

denkstatt Hungary Kft.
Seregély utca 6
1037 Budapest, Hungary
Tel.: + 36 1 239 1206
E-mail: denkstatt@denkstatt.hu

Rumunsko

denkstatt Romania S.R.L.
Str. Madrid Nr. 22
300391 Timisoara, Romania
Tel.: +40 256 43 43 97
E-mail: office@denkstatt.ro

Rumunsko

denkstatt Romania S.R.L.
Str. Parintele Galeriu 6C,
020762 Bucuresti, Romania
Tel.: +40 256 43 43 97
E-mail: office@denkstatt.ro

Slovensko

denkstatt Slovensko s.r.o.
BC Kerametal, Jašíkova 2
821 03 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 482 91 462
E-mail: office@denkstatt.sk