Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Keďže sa špecializujeme na viaceré témy, máme širokú škálu zákazníkov.

Spolupracujeme so spoločnosťami, mimovládnymi organizáciami, mestami, úradmi, malými  a veľkými zákazníkmi, slávnymi i nie tak slávnymi, významnými medzinárodnými hráčmi a miestnymi hrdinami. Bez ohľadu na to, s kým pracujeme, vždy sa snažíme dosiahnuť najlepšie výsledky, najvyššiu kvalitu a byť kreatívni.

 

Odvetvia