Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

High-tech & elektronika

High-tech a elektronický priemysel čelia rôznym výzvam vo svojom hodnotovom reťazci. Medzi tieto výzvy patrí využívanie obmedzených zdrojov, zhoršovanie životného prostredia a sociálne aspekty v dodávateľskom reťazci.

  • V komplexnom globálnom dodávateľskom reťazci elektronických výrobkov existujú značné environmentálne a sociálne vplyvy –  od ťažby zdrojov až po výrobu komponentov.
  • Energetická účinnosť ovplyvňuje rozhodovanie o nákupe a – s rastúcou konektivitou – sa zavádza regulácia obmedzujúca parazitickú spotrebu produktov.
  • Vďaka lineárnym obchodným modelom a chýbajúcim spojeniam v reťazci starostlivosti sa stále veľa elektronického odpadu skládkuje alebo recykluje len na hrubo, čo vedie k uvoľňovaniu toxínov a strate vzácnych materiálov.

Informovanosť zákazníkov, riziká dodávok, zmeškané príležitosti a legislatívny vývoj spôsobujú, že všetky tieto problémy sú pre priemysel dôležité. Musí preto aktívne pracovať počas celého životného cyklu produktu, aby dodržiaval predpisy, prevzal vedúcu úlohu a vyvinul inovatívne produkty a nové obchodné modely.

Naša ponuka

Prostredníctvom našich rôznorodých úloh sme získali odborné znalosti v rámci celého reťazca elektroniky a môžeme sa spoliehať na miestne informácie a podporu po celom svete prostredníctvom siete Inogen.
Máme silné obchodné skúsenosti a prístup k poskytovaniu funkčných riešení.


Naše služby

Systémy riadenia & Audity & Gap analýzy
Viac informácií

Pre viac informácií nás kontaktujte.

Pre každú spoločnosť sú z hľadiska programu udržateľnosti dôležité merateľné ukazovatele. Na mieru šité modely uhlíkových stôp pre špecifické environmentálne a ekonomické kontexty sú pritom základom pre dosiahnutie úspešnej udržateľnosti.
Viac informácií

Metóda LCA identifikuje celkové vplyvy na životné prostredie spôsobené produktom alebo službou počas celého jeho životného cyklu. Posudzovanie zahŕňa materiálové a enregetické vstupy, hlavné a vedľajšie produkty a výstupy – od výroby až po skládkovanie/recykláciu. Analýza je založená na prístupe best practice a je v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 14040 a 14044.
Viac informácií

Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (Environmental Product Declaration) a kvalitatívne potvrdenia pomáhajú upozorniť na špecifické dopady produktu na životné prostredie. Pomáhajú zákazníkom a klientom pri ich rozhodovaní, a tí pri výbere z porovnateľných produktov môžu uprednostniť ten ekologickejší. Spravte viditeľný záväzok k udržateľnosti a ubezpečte sa na základe overených faktov, že Vaše produkty majú správne označenia kvality z hľadiska dopadu na životné prostredie.
Viac informácií

Skontrolujeme Váš dodávateľský reťazec z hľadiska dopadov na životné prostredie a spoločnosť.

Správy nie sú len kusmi papiera, ktoré by mali byť pripravené v deň D. Možno ich použiť aj ako nástroj riadenia, ktorý podporuje vývoj pevného programu udržateľnosti a súvisiacich činností. Milujeme správy. Milujeme vytváranie obsahu, milujeme vývoj správnych ukazovateľov a bližší pohľad na rôzne trendy – a milujeme vytváranie príbehov. Naše správy vytvárame v súlade s medzinárodnými štandardmi (GRI, IIRC, SDG).
Viac informácií

Naše úspechy

  • Súlad s legislatívou (BROTHER, EATON, CANON, BOSCH)
  • Systémy riadenia / Audity / Gap analýzy (EATON, BOSCH, DAIKIN)
  • Správy o udržateľnosti (AT&S)
  • Školenia (DAIKIN)
  • Účtovníctvo udržateľnosti (METRO AG)
denkstatt Einzelillus 8


Naši klienti

AT&S
(Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft)

BROTHER Central and Eastern Europe
Eaton Industries

Canon CEE
Robert Bosch
Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH
BECO Group (Huawei)Kontakty

Ďalej: Chemický priemysel & plasty