Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Priemyselná výroba

Prakticky pre každú výrobnú organizáciu je rýchla zmena podnikateľského prostredia kľúčovou výzvou a vyžaduje si rýchlu reakciu. Vitajte vo svete VUCA (volatile, uncertain, complex and ambiguous – volatilný, neistý, komplexný a nejednoznačný)! Čo sa mení? Požiadavky zákazníkov, dostupné technológie, množstvo a podrobnosť informácií, environmentálne podmienky – a samozrejme s tým všetkým: podnikateľské prostredie, partneri, dodávatelia a zákazníci. Obchodné modely sa menia, vznikajú noví účastníci aj v tradičných sektoroch. Vlastníctvo ťažkých aktív už nie je zárukou postavenia na trhu; a prístup k informáciám môže pomôcť poraziť dlhodobých šampiónov.

Naša ponuka

V spoločnosti denkstatt sa naša úloha pri spolupráci s podnikmi z výrobnej sféry už zmenila a stávame sa čoraz viac  (1) poskytovateľom lepších informácií pri rozhodovaní o podnikaní, (2) sprostredkovateľom rozvojových procesov a (3) sprostredkovateľom neortodoxných a neočakávaných riešení. Poskytujeme túto podporu pre spoločnosti na procesnej úrovni a s hlbokými znalosťami v oblasti trvalej udržateľnosti.


Naše služby

Našich klientov podporujeme pri vytváraní dlhodobých a udržateľných hodnôt. Správy  o trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti ako nástroj riadenia, ktorý podporuje rozvoj pevného programu udržateľnosti a súvisiacich činností, stanovujú stratégiu trvalej udržateľnosti, konkrétne ciele a akčné plány, ako aj merateľné kľúčové výsledky ukazovatele.
Viac informácií

Trvalo udržateľné obstarávanie, ktoré zahŕňa dostupnosť zdrojov a s ňou spojené riziká, je nutnosťou a presahuje čisto nákladovo orientované rozhodnutia minulých rokov. Pri vývoji trvalo udržateľného dodávateľského reťazca je preto potrebný prístup, ktorý zohľadňuje aj environmentálne a sociálne dôsledky, ľudské práva, korupciu či kritické materiály alebo udržateľnú dopravu.

Prakticky všetky podniky čelia vážnym zmenám vo svojich obchodných modeloch. Či už ide o klientov, spôsoby komunikácie, požiadavky svojich zainteresovaných strán – čakajú nás dôležité zmeny. Jedným z kľúčových faktorov je pritom v poslednom čase dekarbonizácia. Vyvinuli sme spôsoby, ako využiť obchodné príležitosti v rámci stratégií dekarbonizácie.
Viac informácií

Viac informácií nájdete tu.

Ako spolupracujete so svojimi zainteresovanými stranami? Ako môžete zistiť, čo od Vás Vaši zákazníci, dodávatelia, zamestnanci a susedia očakávajú alebo chcú  a čo naopak nechcú? Ako môžete využiť vedomosti Vašich zainteresovaných strán na vytvorenie pridanej hodnoty pre každého, kto má podiel vo Vašom podniku? Ponúkame podporu, ktorú potrebujete na implementáciu systému riadenia zúčastnených strán, vrátane pomoci pri definovaní problémov a cieľov a navrhovaní procesu komunikácie s príslušnými subjektmi.

Identifikuje problémy, ktorým sa potrebujete venovať a na ktoré potrebujete zamerať svoje úsilie čo najskôr.

Balíček cirkulárnej ekonomiky Európskej únie ale aj aktivity americkej nadácie Ellen McArthur vyžadujú špecifickú podnikovú stratégiu pre cirkulárnu ekonomiku.

Máme dlhodobé skúsenosti v dialógu so zainteresovanými stranami a v rozvoji stratégií na národnej úrovni. Naše skúsenosti vychádzajú z hodnotenia systémov triedenia a recyklácie a nákladovej optimalizácie systémov obnovy obalov či environmentálnej efektívnosti (analýza nákladov a prínosov). Spájame tak odpadové hospodárstvo s používateľmi sekundárnych zdrojov.

Viac informácií

Ponúkame integráciu systémov riadenia pre kvalitu, životné prostredie a energiu založenú na štandardoch ISO 9001, 14001 a 50001. Zameriavame sa pritom na praktickú stránku veci a dosiahnutie cieľov. Rozumieme Vášmu podnikaniu a prispôsobíme sa mu pri integrácií, namiesto toho, aby sme adaptovali existujúci proces samotnému štandardu. Výsledkom je dobrý základ pre trvalo udržateľný manažment a dosahovanie príslušných cieľov.
Viac informácií

Naše úspechy

  • Neumann Aluminium
  • TCG Unitech
  • Manažment v oblasti BOZP a životného prostredia Eaton
  • Vodná stratégia OMV AG
  • Manažment zúčastnených strán Dundee Precious Metals
  • Riadenie rizík BMW Motoren GmbH
denkstatt Einzelillus 8


Naši klienti

BMW Motoren GmbH
Voestalpine AG
OMV AG
Neumann Aluminium GmbH
Georg Fischer GmbH

SAG AG
(Salzburg Aluminium)

SCA Laakirchen AG
Mondi
Eaton CEE GmbH

Henkel CEE GmbH
Barry Callebaud
Coca Cola Hellenic Bottling Comp. CCHBC
Bergland MilchKontakty

Ďalej: Telekomunikácie