Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Transport & logistika

Sektor dopravy a logistiky je veľmi roztrieštený a má rôzne hlavné problémy v závislosti od toho, o ktorý subjekt ide:

 • Prepravca (pozemná doprava, vnútrozemská vodná doprava, námorná doprava, letecká doprava)
 • Špeditér
 • Výrobná a / alebo maloobchodná spoločnosť s vnútropodnikovými inštaláciami
 • Verejná doprava

Pre dopravcov a špeditérske spoločnosti je to rýchle a vysoko konkurenčné podnikanie, kde zákazníci majú ľahký prístup k dopravným platformám umožňujúcim rýchle porovnanie cien. Intra-logistické riešenia vyžadujú významné investície, napr. v automatizovaných alebo poloautomatizovaných skladoch s vysokými stojanmi. K hlavným výzvam patria tiež riešenia tzv. „last mile“ problematiky vo verejnej doprave, tlak na zníženie emisií CO2, poskytovanie environmentálnych údajom a ich okamžitá dodávka, ako aj  optimalizácia vzťahov medzi časom a vzdialenosťou v každom dopravnom procese.

Pokiaľ ide o dekarbonizáciu dopravy, systémy verejnej dopravy zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. V budúcnosti je potrebné inteligentné a vhodné prepojenie medzi jednotlivými dopravnými prostriedkami, nákladnou dopravou a verejnou dopravou.

Naša ponuka

 • Zavedenie systémov riadenia podľa ISO 14.001
 • Správy o trvalej udržateľnosti
 • Audity energetickej efektívnosti
 • Zlepšenie environmentálneho dopadu dopravy
 • Optimalizácia logistiky z hľadiska služieb, nákladov a životného prostredia

Naše služby

Meranie výkonu vhodnými ukazovateľmi je nevyhnutné pre program udržateľnosti každej spoločnosti. Tieto ukazovatele zahŕňajú dopravu buď ako súčasť dodávateľského procesu alebo interných činností, alebo ako súčasť dodávateľského procesu. Poskytovatelia služieb v odvetví dopravy a logistiky sú preto čoraz častejšie vyzývaní, aby hlásili emisie uhlíka konkrétne pre zákazníka a zásielku.
Viac informácií

Poskytujeme služby pre implementáciu štandardov kvality  podľa ISO 9001.
Viac informácií

Trvalo udržateľné obstarávanie, ktoré zahŕňa dostupnosť zdrojov a s ňou spojené riziká, je nutnosťou a presahuje čisto nákladovo orientované rozhodnutia minulých rokov. Pri vývoji trvalo udržateľného dodávateľského reťazca je preto potrebný prístup, ktorý zohľadňuje aj environmentálne a sociálne dôsledky, ľudské práva, korupciu či kritické materiály alebo udržateľnú dopravu.

Správy nie sú len kusmi papiera, ktoré by mali byť pripravené v deň D. Možno ich použiť aj ako nástroj riadenia, ktorý podporuje vývoj pevného programu udržateľnosti a súvisiacich činností. Milujeme správy. Milujeme vytváranie obsahu, milujeme vývoj správnych ukazovateľov a bližší pohľad na rôzne trendy – a milujeme vytváranie príbehov. Naše správy vytvárame v súlade s medzinárodnými štandardmi (GRI, IIRC, SDG).
Viac informácií

Naše úspechy

 • Prvá implementácia systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14.001 v Rakúsku – Kühne + Nagel
 • Prvá správa o udržateľnosti podľa noriem GRI v Rakúsku – cargo-partner
 • Strategický poradca Rakúskej asociácie špeditérov viac ako 10 rokov
 • Prebiehajúci program implementácie trvalo udržateľnej mestskej logistiky vo väčšej oblasti Viedne
 • Dopravné audity energetickej účinnosti pre spoločnosti Gebrüder Weiß, Austrian Airlines, letisko Schwechat, Roche, Österreichische Bundesforste AG
 • Smart Airport City Development pre Letisko Schwechat

denkstatt Einzelillus 8


Naši klienti

Kühne+Nagel CEE
cargo-partner
Schachinger Logistik
Austrian Freight Forwarders´ Association
Gebrüder Weiß
Hospodárska komora Viedne

REWE International Lager- & Transportgesellschaft m.b.H.
Barry Callebaut
Österreichische Bundesforste
Bombardier Transportation Austria GmbH
Letisko Schwechat

Lufthansa Group Austria (Austrian Airlines)
ÖBB Holding
Wiener Linien GmbH & Co KG
Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH
Hospodárska komora RakúskaKontakty

Ďalej: Ťažobný priemysel