← Назад
2023-01-31T12:20:26+01:0030.ноември 2022|

България:

Официално – новите правила за докладване на устойчивостта вече са тук

Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) получи окончателно зелена светлина от Съвета на ЕС и ще влезе в сила още преди края на 2022-та година. Тя идва на мястото на настоящата Директива относно оповестяването на нефинансова информация (NFRD). CRSD трябва да гарантира, че бизнесът следи въздействията си върху околната среда. Това ще се случва чрез доклади по въпроси, свързани с устойчивостта, като например екологични и социални права, управленски фактори и антикорупционни мерки. Докладите ще бъдат публични, така че всеки да може да види този отпечатък. Новите правила се отнасят за всички предприятия с над 250 служители и всички дружества на регулираните пазари. Това представлява близо три четвърти от бизнеса в Европейското икономическо пространство или с други думи съвсем възможно е новите правила да обхващат и вас. Регулациите трябва да бъдат приложени от страните членки в рамките на 18 месеца, включително в България.

denkstatt einzelillus 11 copy
← Назад