← Späť
2021-03-08T23:26:35+01:0008.marec 2021|

Slovensko:

PROMITTO – Skupina denkstatt súčasťou partnerstva pre realizáciu Európskeho klimatického paktu

PROMITTO – Partnerstvo pre klimatické opatrenia v rámci Európskej zelenej dohody

Bratislava, Slovenská republika (09.03.2021) – Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre opatrenia v oblasti klímy (DG CLIMA) zaradilo konzultantskú spoločnosť denkstatt pôsobiacu v oblasti udržateľnosti do konzorcia prominentných organizácií prinášajúcich riešenia klimatických problémov. Úlohou konzorcia bude realizácia Európskeho klimatického paktu v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a v rámcoch stanovených Európskou zelenou dohodou.

Novovytvorené partnerstvo nesie latinský názov „PROMITTO“ („zaväzujem sa“), na jeho čele stojí globálna konzultantská spoločnosť ICF (Inner City Fund) a zahŕňa spoločnosti denkstatt, CDP Europe, Count Us In, Friends of Europe, Ifok, Institute for Advanced Sustainability Studies, LOW, Presencing InstituteRamboll. Konzorcium bude Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie pre opatrenia v oblasti klímy zabezpečovať komplexné služby zamerané na zvyšovanie povedomia o Európskom klimatickom pakte a klimatickej zmene v európskom priestore. Dôležitou súčasťou iniciatívy sú výzvy smerované k organizáciám a občanom na zapojenie sa do spoločných klimatických a environmentálnych akcií. Konzorcium sa zaväzuje pripraviť priestor a príležitosti pre vzájomné vzdelávanie, networking a účasť na tvorbe riešení. Projekt PROMITTO je vybudovaný na moderných možnostiach interaktívnej spolupráce využívajúcej prvky digitalizácie.

Zriadením jedného z regionálnych koordinačných centier partnerstva PROMITTO sa skupina denkstatt dostáva do roly koordinátora v strednej a východnej Európe. Spoločnosť denkstatt bude zodpovedná za realizáciu projektových zámerov a aktivít v Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Chorvátsku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovenskej republike a Slovinsku.

Európsky klimatický pakt je celoeurópska iniciatíva, ktorá vznikla v decembri 2020, a oslovuje jednotlivcov, komunity a organizácie s ponukou účasti na budovaní zelenšej Európy. Jeho cieľom je podporovať a mobilizovať spoločenské hnutia miliónov Európanov k účasti na zelenej transformácii, vzájomnej inšpirácií a rozširovaniu riešení environmentálnych a klimatických problémov.

Je pre nás cťou byť súčasťou projektu PROMITTO a využiť tak obrovskú príležitosť prispieť adresnými riešeniami zložitých výziev, ktorým je vystavená dnešná generácia. Európska komisia považuje akúkoľvek akciu v oblasti ochrany klímy a životného prostredia za hodnú zreteľa. Nezáleží na tom, ako sa k nám ten správny podnet dostane, dôležité je, že bude mať na nás a naše okolie pozitívny dopad. Radi prispejeme našimi znalosťami a praktickou skúsenosťou s realizáciou klimatických opatrení, ako aj našimi organizačnými kapacitami pri vytváraní príležitostí pre jednotlivcov, spoločenské hnutia a organizácie zrealizovať účinné klimatické opatrenia. Rola, v ktorej môžeme prispievať k úspechu Európskeho klimatického paktu, existuje pre každého z nás.“ Christian Plas, zakladateľ a CEO skupiny denkstatt.     

Kontaktná osoba pre SR: Iva Tahy
Kontaktná osoba pre ČR: Peter Rakovský

← Späť