← Назад
2020-04-29T17:01:45+02:0029.април 2020|

България:

Разберете как се прави оценка на климатичния риск чрез рамката на TCFD

en webinar tcfd webiste blog

 

COVID-19 ни научи на доста неща и едно от тях е, че пренебрегването на системните рискове може да има значително въздействие върху бизнеса. След първоначалната реакция на световната криза, компаниите постепенно започват да се подготвят за бизнес средата и реалността след нея. denkstatt Group ще проведе поредица от уебинари, за да подкрепи бизнеса и готовността му да отговори на важните теми, които ще продължат да управляват икономическите и социалните реалности.

Започваме с тема, която се открои през последните години – управлението на риска от изменението на климата. Това е един системен риск и неговото отчитане все повече се превръща в необходимост за компаниите. Причина за това са не само задължения и регулации (като Зелената сделка на ЕС), но и изискването от страна на инвеститорите, които следят все повече начинът, по който той се управлява.

Ето и повече детайли за уебинара:

Каква е темата?
Оценка на риска от климатични промени чрез рамката на TCFD

Кога ще се проведе?
 7 май 2020, 11:00am – 11:45 ч. 

Какво ще споделим?

  • Какво стои зад TCFD – основи и елементи на рамката;
  • Как да интегрирате оповестяването на климатичните рискове в корпоративното докладване;
  • Ще отговорим на Вашите въпроси.

Уебинарът е със свободен достъп, но изисква регистрация. Работният език е английски.

РЕГИСТРАЦИЯ

Защо да присъствате?

  • Ще представим практически насоки за прилагането на рамката на TCFD, която може да Ви помогне да се справите с климатичните рискове във Вашата организация.
  • Въпреки че емисиите на парникови газове по целия свят са значително намалели поради ниската икономическа активност, инвеститорите все още искат да видят, че компаниите имат дългосрочен план извън всякакви временни промени и спадове.
  • Ще Ви помогнем да разберете по-добре как Вашият бизнес модел е изложен на климатични рискове, как те могат да бъдат анализирани и смекчени, но също и какви са възможностите за декарбонизация пред компаниите – нисковъглеродната икономика е бъдещето, към което се стреми ЕС.

 

През последните години една инициатива се очертава като стандарт за оповестяване на климатичните промени – това е TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), която осигурява рамка за доброволно отчитане на финансовите последици от риска и възможностите, свързани с климата. TCFD предоставя полезна информация за кредиторите, застрахователите, инвеститорите и други заинтересовани страни. Насоките на Европейската комисия относно нефинансовото докладване напълно потвърждават TCFD, както и все повече борси както в ЕС, така и в световен мащаб.

Вижте кои са лекторите:

Инж. Ян-Мартен Кребс, основател и изпълнителен директор на немската компания sustainable AG
Има богат и дългогодишен опит в консултирането на компании за климатични рискове, както и в разработването и прилагането на климатични стратегии. Работата му обхваща идентифициране на ключови проблеми на устойчивостта, разработване на структури за управление и определяне на цели и KPI. По отношение на изменение на климата, неговите ключови професионални области варират от Парижкото споразумение и Science Based Targets (SBTi) до изчисляването на въглеродните отпечатъци.

Константин Салета, старши консултант в denkstatt Австрия
Работи с компании по всички въпроси, свързани с устойчиво развитие, с акцент върху декарбонизацията и нефинансовото докладване. Той има дългогодишен опит в консултирането на международни клиенти при прилагането на климатичните стратегии, използвайки Science Based Targets (SBTi) като рамка за определяне на целите, както и препоръките на TCFD като насоки за оценка на климатичния риск. Професионалната му експертиза обхваща и нефинансовото отчитане в съответствие с директивите и регулациите на ЕС, GRI и други рамки за доброволно отчитане, както и оценки на въздействието върху устойчивостта и стратегии за устойчивост.

 

Ако имате въпроси, свържете се с нас: Невена Давидова, e-mail: nevena.davidova@denkstatt.bg, тел. 0897 299 608

← Назад