Cadrul TCFD – Gestionarea cuprinzătoare a riscurilor climatice

TCFD este acronimul de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Cadrul este conceput pentru a dezvălui în mod eficient riscurile și oportunitățile legate de climă ale companiei dumneavoastră.

Cunoașteți impactul și gestionați-vă riscurile legate de climă

Impactul încălzirii globale nu se oprește la companii. Transparența este importantă. Cei care știu cum să gestioneze riscurile și să folosească oportunitățile sunt cu un pas înainte.

Ce este TCFD?

TCFD este abrevierea de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (Grupul operativ privind informațiile financiare legate de climă). Obiectivul său este de a sprijini publicarea de informații legate de schimbările climatice. Evaluarea riscurilor este deosebit de importantă pentru piața financiară globală. Cadrul TCFD a fost stabilit de Consiliul pentru Stabilitate Financiară și contribuie la o mai bună înțelegere a riscurilor materiale asociate cu schimbările climatice.

Transpunerea riscurilor și oportunităților climatice în impacturi financiare (folosind TCFD ca cadru)

Cum beneficiază afacerea dumneavoastră de pe urma raportării TCFD

  • Dacă optați pentru raportarea TCFD, evaluați oportunitățile și amenințările care decurg din schimbările climatice pentru afacerea dumneavoastră într-un mod structurat și recunoscut.
  • TCFD este un cadru major de raportare ESG și o sursă importantă de informații pentru investitori, creditori și companii de asigurări. O declarație financiară legată de climă conduce la transparență și oferă informații pe care le puteți împărtăși cu părțile interesate.
  • TCFD se concentrează în special pe riscurile legate de climă și, prin urmare, pe subiecte de mediu, dar oferă și informații privind aspectele sociale și de guvernanță ale companiei dumneavoastră. Acesta joacă un rol important în ceea ce privește sustenabilitatea corporativă.
  • TCFD este deja obligatoriu în unele țări pentru marile companii - de exemplu, face parte din standardul CSRD privind Standardul de Clima. Întrucât se așteaptă ca această obligație să fie extinsă, companiilor le este recomandat să se ocupe de ea din timp.

Ce ar trebui să includă o declarație financiară legată de climă?

Conform TCFD, publicarea informațiilor are loc pe baza a patru piloni. Pentru acești patru piloni, compania indică importanța riscurilor legate de climă și modul în care le gestionează. Prin urmare, o analiză a lacunelor TCFD oferă transparență în ceea ce privește:

Guvernare

Strategie

Managementul riscului

Măsurători și obiective

Serviciile noastre de raportare TCFD

TCFD nu este un sprint, ci un maraton. Experții noștri în domeniul sustenabilității au expertiza de care aveți nevoie pentru călătoria dumneavoastră în cadrul TCFD. Cu următoarele servicii de consultanță, ajungem împreună la final:

Asistență cuprinzătoare privind TCFD

De la identificarea și evaluarea importanței diferitelor riscuri și oportunități climatice fizice și de tranziție până la evaluarea impactului financiar asupra afacerii dumneavoastră – vă sprijinim în fiecare etapă a călătoriei în cadrul TCFD. Dar nu ne oprim aici. „Disciplina supremă” a gestionării riscurilor climatice este analiza scenariilor climatice.

Workshop de lucru privind analiza lacunelor și recomandările TCFD

Ca punct de plecare pentru companiile deja angajate în gestionarea riscurilor climatice și care doresc să facă următorul pas, organizăm ateliere de lucru TCFD. O analiză structurată a lacunelor TCFD oferă informațiile necesare. În cadrul acestui întreg proces, specificăm recomandările și următorii pași pe parcursul călătoriei dvs. către TCFD. Acest lucru include, de asemenea, luarea în considerare a modului în care informațiile și datele pot fi integrate în rapoartele dumneavoastră anuale sau în răspunsurile CDP.

Analiza scenariilor climatice

Compania dumneavoastră are deja un inventar al riscurilor climatice și evaluează impactul financiar? În acest caz, efectuăm o analiză a scenariilor pentru a acoperi și perspectiva TCFD. Echipa noastră aduce în cadrul proiectelor o experiență diversă în domeniul științelor naturale, ceea ce ne permite să înțelegem și să interpretăm date științifice cuprinzătoare privind scenariile climatice și să potrivim aceste informații cu gestionarea riscurilor climatice ale clienților noștri.

Integrarea TCFD în rapoartele anuale

Pe măsură ce peisajul raportării climatice devine tot mai larg și mai complex, ne ajutăm clienții să navigheze printre diversele reglementări, standarde și cadre și să găsească o abordare adecvată pentru raportarea anuală a informațiilor privind riscurile climatice și gestionarea datelor care stau la baza acestora.

Beneficiați de expertiza noastră

pentru a vă ajuta să implementați sistemele de raportare TCFD pentru raportarea sustenabilității corporative și aflați mai multe despre abordarea noastră TCFD.

FAQ

Întrebări frecvente cu privire la TCFD

Raportarea TCFD se concentrează pe impactul climatic asupra companiilor. Cadrul TCFD sprijină companiile în ceea ce privește divulgarea riscurilor lor.

Recomandările TCFD sunt încă voluntare pentru majoritatea companiilor, deși din ce în ce mai multe guverne iau în considerare o legislație conformă cu TCFD. Guvernul britanic a dat startul. Dar, pe măsură ce schimbările climatice au un impact asupra economiei la nivel mondial, raportarea informațiilor financiare legate de climă devine o parte esențială a unei afaceri de succes. Așadar, chiar dacă nu este încă obligatoriu pentru dumneavoastră, vă recomandăm să vă ocupați din timp de riscurile legate de climă ale companiei dumneavoastră.

O identificare structurată a riscurilor climatice vă arată potențialele riscuri și oportunități climatice pentru compania dumneavoastră. Pe baza acestui inventar al riscurilor climatice, putem efectua o evaluare a importanței riscurilor climatice, utilizând abordări calitative sau cantitative. Aceasta dezvăluie ce riscuri climatice sunt importante pentru compania dumneavoastră. Evaluarea impactului financiar necesită o înțelegere profundă a modului în care aceste riscuri climatice semnificative afectează afacerea dumneavoastră – noi vă sprijinim cu expertiza noastră.

O analiză a scenariului climatic se bazează pe inventarul actual al riscurilor climatice și vă ajută să înțelegeți cum ar putea evolua profilul actual al riscurilor climatice în cazul unor evoluții climatice viitoare. Utilizând scenarii stabilite, cum ar fi cele elaborate de IPCC, AIE sau NGFS, realizăm o astfel de analiză – la baza acesteia se află un inventar al riscurilor climatice și o evaluare a relevanței.

În cadrul unei analize a scenariilor climatice, vă ajutăm să vă gândiți cu zeci de ani înainte și să evaluați modul în care evoluția viitoare a riscurilor și oportunităților actuale în cadrul diferitelor scenarii climatice, cum ar fi scenariile IPCC sau AIE, ar putea afecta compania dumneavoastră. Abordarea noastră presupune dezvoltarea lanțurilor de efecte pentru fiecare risc climatic material, pentru a înțelege mai bine legăturile dintre variabilele climatologice, parametrii scenariului, indicatorii cheie de performanță ai clientului nostru și impactul financiar asupra afacerii. Prin implementarea în aceste ecuații a datelor climatice și a altor indicatori din diferite scenarii climatice, cum ar fi IPCC RCP, analizăm modul în care impactul asupra afacerii dvs. ar putea fi afectat de viitoarele schimbări climatice. Acest lucru vă permite să reacționați din timp și să elaborați și să puneți în aplicare măsuri de adaptare care să asigure reziliența climatică a companiei dumneavoastră pe termen scurt și lung.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.