co2 team detail3

denkstatt & klimatická neutralita

Už od roku 1993 poskytuje skupina denkstatt poradenstvo firmám v oblasti životného prostredia a udržateľnosti. Hlavnou oblasťou nášho pôsobenia je prepojenie podnikateľského myslenia s know-how v oblasti ekológie a spoločenských vied. Kladieme pritom dôraz na propagáciu tém udržateľnosti a zvyšovanie povedomia o nich u zamestnancov našich klientov.

Ako poradenská spoločnosť pre ekologickú, sociálnu a ekonomickú udržateľnosť máme silnú vnútornú motiváciu byť nielen vzorom pre našich zákazníkov ale aj priekopníkom v oblasti ochrany.  

Na základe našej spoločenskej zodpovednosti a vlastnej motivácie sme si stanovili vedecky podložený klimatický cieľ, ktorý zodpovedá redukčnej ceste k obmedzeniu globálneho otepľovania na 1,5 ° C. Náš cieľ v oblasti podnebia bol vyvinutý a validovaný na základe kritérií iniciatívy Science Based Target Initiative (SBTi).

Náš záväzok:

  • znížiť naše absolútne prevádzkové emisie úrovne Scope 1 + 2 do roku 2030 o 50% (v porovnaní s rokom 2018);
  • merať a znižovať emisie úrovne Scope 3 – napríklad služobné cesty alebo dochádzanie zamestnancov do práce.

Okrem toho pracujeme na rozšírení nášho cieľa tak, aby zahŕňal emisie úrovne Scope 3 a zaoberal sa klimatickou neutralitou.

V súlade s našou filozofiou a porozumením čestnej ochrany klímy sa snažíme znížiť naše emisie čo najkomplexnejšie – kompenzácie budeme využívať ako posledné možné riešenie. V nasledujúcich mesiacoch budeme pracovať na našej vnútornej stratégii pre klimatickú neutralitu, ktorá bude silne ovplyvnená našim vedecky podloženým cieľom. Tu objasníme, ktoré opatrenia v oblasti klímy by sa mali prioritne implementovať a ako môžeme optimálne využiť naše zdroje na minimalizáciu našich emisií.

Pri definovaní plánu dosiahnutia vedecky podloženého cieľa budeme postupovať integratívne a zapojíme všetky pobočky skupiny denkstatt. Týmto spôsobom môžeme čo najlepšie reagovať na národné podmienky a zároveň udržať vysokú motiváciu našich kolegov zapojiť sa do ochrany klímy.