Príbeh úspechu

Dotácie na energie a životné prostredie

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Klient mal v úmysle rozšíriť svoje chladiace zariadenie s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu a energetickú účinnosť. Pre plánovanú investíciu bola na tento účel potrebná podpora v súvislosti s možnými dotáciami.

Naše riešenie

Súčasťou projektu bolo získanie všetkých potrebných dokumentov od žiadateľa o financovanie aj od projektanta. Okrem toho boli identifikované všetky opatrenia relevantné pre financovanie v oblasti energetickej efektívnosti, mobility, odpadov a environmentálnych opatrení. Naša podpora zahŕňala aj prípravu podkladov pre žiadosť o financovanie (prezentácia vplyvu na životné prostredie, výpočet ekonomickej efektívnosti, koncepcia mobility a dopravy, dôkaz o efektívnom využívaní zdrojov atď.) a ich predloženie financujúcim agentúram.

Výhody pre klienta

Klientovi bola poskytnutá profesionálna podpora počas celého trvania projektu – od podania žiadosti a následného predloženia dokumentov až po konečné vyúčtovanie grantu.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Systém environmentálneho manažmentu pre 27 krajín

Porsche Holding Salzburg je najväčším a najúspešnejším automobilovým distribútorom v Európe. V roku 2019 začala spoločnosť Porsche, ako súčasť koncernu Volkswagen, zavádzať interný systém environmentálneho manažmentu s názvom Environmental Compliance Management System (ECMS), ktorý je v súlade s normou ISO

Odoslať

Implementácia EnMS podľa normy ISO 50001

Projekt zahŕňal implementáciu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 v 9 krajinách s cieľom splniť smernicu EÚ o energetickej účinnosti a jej implementáciu do vnútroštátnych právnych predpisov. Začal sa v roku 2015 a stále prebieha, vrátane auditov, školení, ďalšieho

Odoslať

Implementácia a podpora environmentálneho manažérstva

V roku 2010 sa Bank Austria rozhodla ako jedna z prvých bánk v Rakúsku zaviesť celoštátny systém environmentálneho manažérstva, čím sa zlepšila ochrana životného prostredia a environmentálne správanie v celej spoločnosti. Osobitnou výzvou bolo zapojenie všetkých pobočiek a ústredí v

Odoslať

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.