Príbeh úspechu

Nástroj na zber a hodnotenie údajov

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Dlhoročný klient sa na nás obrátil kvôli problémom v oblasti správy údajov, konkrétne štruktúrovaného zberu, konsolidácie a vyhodnocovania veľkého množstva environmentálnych údajov. Je to dôležité najmä pri stanovovaní skupinových cieľov.

Naše riešenie

Aby sme klientovi poskytli čo najväčší prínos, naši odborníci pomohli rozšíriť nástroj na skupinovú úroveň a vytvorili z neho komplexný konsolidačný nástroj v zmysle vykazovania udržateľnosti. Okrem toho bol nástroj zdokonalený tak, aby bol v súlade s projektmi zverejňovania informácií o zmene klímy (Climate Disclosure Projects, CDP).

Odvtedy denkstatt ďalej podporoval prispôsobenie a aktualizáciu nástroja na správu environmentálnych údajov. To zahŕňa napríklad aktualizáciu niektorých konverzných faktorov. Tým sa v podniku dlhodobo zabezpečuje konzistentný zber údajov a vykazovanie vhodné na audit. Okrem hlavnej témy správy údajov spoločnosť denkstatt okrem iného podporila klienta aj pri identifikácii opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti a pri vypracovaní stratégie udržateľnosti.

Výhody pre klienta

Neustálym zlepšovaním a aktualizáciou nástroja na správu údajov sa odvtedy vytvorila a zabezpečila štruktúrovaná a automatizovaná správa údajov na úrovni skupiny. To zaručuje kontrolovateľné kľúčové údaje, ktoré sú veľmi dôležité najmä pre povinné požiadavky pri výkazníctve.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Systém environmentálneho manažmentu pre 27 krajín

Porsche Holding Salzburg je najväčším a najúspešnejším automobilovým distribútorom v Európe. V roku 2019 začala spoločnosť Porsche, ako súčasť koncernu Volkswagen, zavádzať interný systém environmentálneho manažmentu s názvom Environmental Compliance Management System (ECMS), ktorý je v súlade s normou ISO

Odoslať

Implementácia EnMS podľa normy ISO 50001

Projekt zahŕňal implementáciu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 v 9 krajinách s cieľom splniť smernicu EÚ o energetickej účinnosti a jej implementáciu do vnútroštátnych právnych predpisov. Začal sa v roku 2015 a stále prebieha, vrátane auditov, školení, ďalšieho

Odoslať

Implementácia a podpora environmentálneho manažérstva

V roku 2010 sa Bank Austria rozhodla ako jedna z prvých bánk v Rakúsku zaviesť celoštátny systém environmentálneho manažérstva, čím sa zlepšila ochrana životného prostredia a environmentálne správanie v celej spoločnosti. Osobitnou výzvou bolo zapojenie všetkých pobočiek a ústredí v

Odoslať

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.