Príbeh úspechu

Od financovaných emisií k vedecky podloženým cieľom

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Cieľom tohto projektu bolo podporiť členské organizácie v rozvoji poznatkov o „financovaných emisiách“ a následne umožniť odvodenie kvantitatívnych cieľov dekarbonizácie pre finančné portfóliá.

Naše riešenie

denkstatt pripravil a uskutočnil sériu seminárov pre členské organizácie so zameraním na:

  • Výpočet „financovaných emisií“ v súlade s globálnym štandardom účtovania uhlíka od Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).
  • Vývoj a predkladanie vedecky podložených cieľov SBTi

Výhody pre klienta

Členské organizácie poznajú a rozumejú výpočtu svojich financovaných emisií. To umožňuje odhadnúť vplyv na klímu v príslušných finančných portfóliách. Projekt zvýšil informovanosť a pochopenie existujúcich klimatických štandardov pre finančné inštitúcie. Teraz je možné vypracovať a overiť vedecky podložené ciele.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Systém environmentálneho manažmentu pre 27 krajín

Porsche Holding Salzburg je najväčším a najúspešnejším automobilovým distribútorom v Európe. V roku 2019 začala spoločnosť Porsche, ako súčasť koncernu Volkswagen, zavádzať interný systém environmentálneho manažmentu s názvom Environmental Compliance Management System (ECMS), ktorý je v súlade s normou ISO

Odoslať

Implementácia EnMS podľa normy ISO 50001

Projekt zahŕňal implementáciu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 v 9 krajinách s cieľom splniť smernicu EÚ o energetickej účinnosti a jej implementáciu do vnútroštátnych právnych predpisov. Začal sa v roku 2015 a stále prebieha, vrátane auditov, školení, ďalšieho

Odoslať

Implementácia a podpora environmentálneho manažérstva

V roku 2010 sa Bank Austria rozhodla ako jedna z prvých bánk v Rakúsku zaviesť celoštátny systém environmentálneho manažérstva, čím sa zlepšila ochrana životného prostredia a environmentálne správanie v celej spoločnosti. Osobitnou výzvou bolo zapojenie všetkých pobočiek a ústredí v

Odoslať

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.