Príbeh úspechu

Plán pre prosperujúcu prírodu

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Posúdenie potenciálu zníženia emisií skleníkových plynov pre niekoľko hot spotov v prevádzke spoločnosti s osobitným zameraním na emisie hodnotového reťazca Scope 3. Ďalším cieľom projektu bolo definovať konkrétne a rozumné scenáre dekarbonizácie na dosiahnutie stanovených cieľov zníženia emisií skleníkových plynov.

Naše riešenie

denkstatt poskytoval nepretržitú podporu pri posudzovaní a aktualizácii výpočtov a modelov uhlíkovej stopy klienta. Dôraz sa kládol najmä na zlepšenie kvality údajov týkajúcich sa priamych aj nepriamych vplyvov zmeny využívania pôdy v celom hodnotovom reťazci. Okrem toho spoločnosť denkstatt vykonala viacero prieskumov na podporu úsilia klienta o zníženie uhlíkovej stopy jeho výrobkov, so zameraním na udržateľnejšie zložky a zlepšenie účinnosti.

Výhody pre klienta

Realizáciou tohto projektu klient dostával nepretržitú odbornú podporu v celom rade otázok týkajúcich sa udržateľnosti a klímy. Okrem toho spoločnosť denkstatt vyvinula vlastný nástroj na výpočet uhlíkovej stopy výrobkov, ktorý sa používa na posúdenie vplyvu nových receptúr výrobkov na globálne otepľovanie. Spoločnosť denkstatt tiež ponúkla podporu pri testovaní požiadaviek SBTi na net-zero s cieľom vyhodnotiť možnosť predloženia cieľa net-zero v budúcnosti.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Systém environmentálneho manažmentu pre 27 krajín

Porsche Holding Salzburg je najväčším a najúspešnejším automobilovým distribútorom v Európe. V roku 2019 začala spoločnosť Porsche, ako súčasť koncernu Volkswagen, zavádzať interný systém environmentálneho manažmentu s názvom Environmental Compliance Management System (ECMS), ktorý je v súlade s normou ISO

Odoslať

Implementácia EnMS podľa normy ISO 50001

Projekt zahŕňal implementáciu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 v 9 krajinách s cieľom splniť smernicu EÚ o energetickej účinnosti a jej implementáciu do vnútroštátnych právnych predpisov. Začal sa v roku 2015 a stále prebieha, vrátane auditov, školení, ďalšieho

Odoslať

Implementácia a podpora environmentálneho manažérstva

V roku 2010 sa Bank Austria rozhodla ako jedna z prvých bánk v Rakúsku zaviesť celoštátny systém environmentálneho manažérstva, čím sa zlepšila ochrana životného prostredia a environmentálne správanie v celej spoločnosti. Osobitnou výzvou bolo zapojenie všetkých pobočiek a ústredí v

Odoslať

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.