Príbeh úspechu

Poradenská služba pre zelené dlhopisy

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

V záujme ďalšieho začlenenia problematiky udržateľnosti do svojej hlavnej činnosti chcel klient vytvoriť rámec pre zelené dlhopisy, aby mal spoľahlivý základ pre budúce emisie environmentálne udržateľných finančných nástrojov založených na „využití výnosov“.

Naše riešenie

Cieľom bolo vytvoriť spoľahlivý rámec pre zelené financovanie, ktorý by bol v súlade so zásadami ICMA pre zelené dlhopisy. Pri formulovaní rámca sa dbalo aj na to, aby sa zohľadnili ciele trvalo udržateľného rozvoja a taxonomické kritériá EÚ. Okrem toho boli klasifikované údaje z inventára a na základe toho boli definované výberové kritériá.

Výhody pre klienta

Klient v danom rámci získal spoľahlivý rámec na vydanie dlhopisov na rok 2023.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Systém environmentálneho manažmentu pre 27 krajín

Porsche Holding Salzburg je najväčším a najúspešnejším automobilovým distribútorom v Európe. V roku 2019 začala spoločnosť Porsche, ako súčasť koncernu Volkswagen, zavádzať interný systém environmentálneho manažmentu s názvom Environmental Compliance Management System (ECMS), ktorý je v súlade s normou ISO

Odoslať

Implementácia EnMS podľa normy ISO 50001

Projekt zahŕňal implementáciu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 v 9 krajinách s cieľom splniť smernicu EÚ o energetickej účinnosti a jej implementáciu do vnútroštátnych právnych predpisov. Začal sa v roku 2015 a stále prebieha, vrátane auditov, školení, ďalšieho

Odoslať

Implementácia a podpora environmentálneho manažérstva

V roku 2010 sa Bank Austria rozhodla ako jedna z prvých bánk v Rakúsku zaviesť celoštátny systém environmentálneho manažérstva, čím sa zlepšila ochrana životného prostredia a environmentálne správanie v celej spoločnosti. Osobitnou výzvou bolo zapojenie všetkých pobočiek a ústredí v

Odoslať

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.