Príbeh úspechu

Riadenie podnikovej mobility

Služby

Priemysel

Reading Time: 2 minutes

Spoločnosť Austria Wirtschaftsservice (aws) sa chcela venovať téme udržateľnej mobility, získať prehľad o vplyve cestovania zamestnancov na životné prostredie a podporiť udržateľné cestovné správanie svojich zamestnancov (dochádzanie do práce a služobné cesty) a klientov prostredníctvom infraštruktúry a komunikačných opatrení.

Naše riešenie

Naši odborníci preskúmali existujúce údaje a politiky mobility, uskutočnili prieskum mobility zamestnancov (s vynikajúcou mierou odpovedí > 60 %) a vypočítali emisie spôsobené dochádzaním zamestnancov do práce a služobnými cestami. Na základe tejto komplexnej analýzy a osvedčených postupov pre opatrenia sme spolu vytvorili plán implementácie s prioritnými opatreniami pre:

  • Podporu verejnej dopravy
  • Podporu aktívnej mobility, najmä cyklistiky
  • Umožnenie udržateľných služobných ciest
  • Zlepšenie komunikácie a zvyšovanie informovanosti

Koncepcia mobility/plán mobility bol vytvorený pre budúcu implementáciu prostredníctvom aws Mobility Manager & Team a tiež predstavený vedeniu a zamestnancom.

Výhody pre klienta

Aws získala hlboký prehľad o cestovnom správaní zamestnancov, súvisiacom vplyve na životné prostredie a možnostiach udržateľnejšej podnikovej mobility. Bol vypracovaný komplexný koncept mobility šitý na mieru, ktorý bude spoločnosť aws implementovať.

Okrem toho sa zvýšila informovanosť zamestnancov o udržateľnej mobilite, zamestnanci boli zapojení najmä prostredníctvom prieskumu mobility zamestnancov a bol vytvorený interný tím pre mobilitu, ktorý sprevádza celý proces a riadi implementáciu vypracovaných opatrení.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Systém environmentálneho manažmentu pre 27 krajín

Porsche Holding Salzburg je najväčším a najúspešnejším automobilovým distribútorom v Európe. V roku 2019 začala spoločnosť Porsche, ako súčasť koncernu Volkswagen, zavádzať interný systém environmentálneho manažmentu s názvom Environmental Compliance Management System (ECMS), ktorý je v súlade s normou ISO

Odoslať

Implementácia EnMS podľa normy ISO 50001

Projekt zahŕňal implementáciu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 v 9 krajinách s cieľom splniť smernicu EÚ o energetickej účinnosti a jej implementáciu do vnútroštátnych právnych predpisov. Začal sa v roku 2015 a stále prebieha, vrátane auditov, školení, ďalšieho

Odoslať

Implementácia a podpora environmentálneho manažérstva

V roku 2010 sa Bank Austria rozhodla ako jedna z prvých bánk v Rakúsku zaviesť celoštátny systém environmentálneho manažérstva, čím sa zlepšila ochrana životného prostredia a environmentálne správanie v celej spoločnosti. Osobitnou výzvou bolo zapojenie všetkých pobočiek a ústredí v

Odoslať

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.