Príbeh úspechu

Stratégia udržateľnosti pre lanovky

Služby

Priemysel

Reading Time: 2 minutes

Rakúsky turistický región Serfaus-Fiss-Ladis sa prezentuje ako rodinná destinácia pre zimnú a letnú turistiku. Prevádzkovatelia lanoviek Seilbahn Komperdell a Fisser Bergbahnen ako hlavní aktéri v turistickom regióne sa dlhodobo zameriavajú na environmentálne témy a teraz sa chceli venovať širšej téme udržateľnosti.

Naše riešenie

Naši odborníci spolupracovali s prevádzkovateľmi lanoviek na sérii workshopov s cieľom vypracovať stratégiu udržateľnosti, pričom sa začalo definovaním hlavných tém udržateľnosti, ktoré sú dôležité z ekonomického, environmentálneho a sociálneho hľadiska, pričom sa zohľadnili aj širšie regionálne témy.

Pre tieto témy bol vypracovaný súbor strategických cieľov udržateľnosti, ako aj súvisiace koncepcie implementácie s konkrétnymi opatreniami, ktoré boli zoradené podľa priorít. Okrem toho bola vypracovaná koncepcia komunikácie vrátane stanovenia priorít hlavných cieľových skupín, vývoja persón a spoluvytvárania kľúčových posolstiev k hlavným témam kvality, rozmanitosti a bezpečnosti.

Výhody pre klienta

Prevádzkovatelia lanoviek dostali komplexnú koncepciu udržateľnosti, ktorá sa zaoberá nielen ich prevádzkou, ale aj širšími témami na regionálnej úrovni. Má strategické ciele a kľúčové posolstvá, ktoré možno dobre komunikovať navonok aj dovnútra, ako aj jasné priority a konkrétne opatrenia na realizáciu.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Systém environmentálneho manažmentu pre 27 krajín

Porsche Holding Salzburg je najväčším a najúspešnejším automobilovým distribútorom v Európe. V roku 2019 začala spoločnosť Porsche, ako súčasť koncernu Volkswagen, zavádzať interný systém environmentálneho manažmentu s názvom Environmental Compliance Management System (ECMS), ktorý je v súlade s normou ISO

Odoslať

Implementácia EnMS podľa normy ISO 50001

Projekt zahŕňal implementáciu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 v 9 krajinách s cieľom splniť smernicu EÚ o energetickej účinnosti a jej implementáciu do vnútroštátnych právnych predpisov. Začal sa v roku 2015 a stále prebieha, vrátane auditov, školení, ďalšieho

Odoslať

Implementácia a podpora environmentálneho manažérstva

V roku 2010 sa Bank Austria rozhodla ako jedna z prvých bánk v Rakúsku zaviesť celoštátny systém environmentálneho manažérstva, čím sa zlepšila ochrana životného prostredia a environmentálne správanie v celej spoločnosti. Osobitnou výzvou bolo zapojenie všetkých pobočiek a ústredí v

Odoslať

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.