Príbeh úspechu

Stratégia udržateľnosti pre nehnuteľnosti

Služby

Priemysel

Reading Time: 2 minutes

Developerská spoločnosť warímpex, ktorá sa zaoberá výstavbou kancelárskych priestorov a hotelov, potrebovala stratégiu udržateľnosti pre svoje nehnuteľnosti, ktorá by riešila najmä interné a externé požiadavky, stratégiu pre certifikáty budov, ako aj normy udržateľnosti a USP udržateľnosti svojich projektov.

Naše riešenie

Náš poradenský tím denkstatt – spájajúc svoju stratégiu udržateľnosti a prístupy k udržateľným budovám – vypracoval stratégiu udržateľnosti, vychádzajúc z interných, ako aj externých požiadaviek (klientov a zúčastnených strán) na udržateľnosť. Na jej základe bola stanovená stratégia riešenia certifikácie udržateľných budov a boli vyvinuté špecifické vlastnosti a normy udržateľnosti. Tie boli integrované do procesov vývoja projektov a riadenia udržateľnosti.

Okrem toho sa osobitne skúmali riešenia udržateľnej energie, pričom stavebné a technické riešenia boli uvedené v príručke a aplikované na hotelový projekt.

Výhody pre klienta

Stratégia trvalej udržateľnosti klienta stanovuje jasné štandardy trvalej udržateľnosti a výrazne sa zameriava na implementáciu v developerských projektoch, najmä pokiaľ ide o udržateľné energetické riešenia. Definovaním jasného USP v oblasti udržateľnosti sa posilňuje pozícia klienta na trhu.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Systém environmentálneho manažmentu pre 27 krajín

Porsche Holding Salzburg je najväčším a najúspešnejším automobilovým distribútorom v Európe. V roku 2019 začala spoločnosť Porsche, ako súčasť koncernu Volkswagen, zavádzať interný systém environmentálneho manažmentu s názvom Environmental Compliance Management System (ECMS), ktorý je v súlade s normou ISO

Odoslať

Implementácia EnMS podľa normy ISO 50001

Projekt zahŕňal implementáciu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 v 9 krajinách s cieľom splniť smernicu EÚ o energetickej účinnosti a jej implementáciu do vnútroštátnych právnych predpisov. Začal sa v roku 2015 a stále prebieha, vrátane auditov, školení, ďalšieho

Odoslať

Implementácia a podpora environmentálneho manažérstva

V roku 2010 sa Bank Austria rozhodla ako jedna z prvých bánk v Rakúsku zaviesť celoštátny systém environmentálneho manažérstva, čím sa zlepšila ochrana životného prostredia a environmentálne správanie v celej spoločnosti. Osobitnou výzvou bolo zapojenie všetkých pobočiek a ústredí v

Odoslať

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.