Príbeh úspechu

Vplyv a transparentnosť

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Denkstatt podporoval spoločnosť Borealis rôznymi poradenskými službami:

  • Odpadové hospodárstvo a hodnotenie životného cyklu
  • Výpočet CCF a aktualizácia Scope 1-3
  • Vykazovanie informácií o udržateľnosti a kontrola nedostatkov podľa GRI
  • Zber a overovanie údajov ESG
  • Identifikácia rizík a príležitostí ESG

V roku 2022 spoločnosť Borealis vypracovala správu o udržateľnosti v súlade s univerzálnymi štandardmi GRI 2021 a NaDiVeG, ktorá nielenže spĺňa regulačné požiadavky, ale zároveň vytvára vynikajúcu transparentnosť pre zúčastnené strany.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Systém environmentálneho manažmentu pre 27 krajín

Porsche Holding Salzburg je najväčším a najúspešnejším automobilovým distribútorom v Európe. V roku 2019 začala spoločnosť Porsche, ako súčasť koncernu Volkswagen, zavádzať interný systém environmentálneho manažmentu s názvom Environmental Compliance Management System (ECMS), ktorý je v súlade s normou ISO

Odoslať

Implementácia EnMS podľa normy ISO 50001

Projekt zahŕňal implementáciu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 v 9 krajinách s cieľom splniť smernicu EÚ o energetickej účinnosti a jej implementáciu do vnútroštátnych právnych predpisov. Začal sa v roku 2015 a stále prebieha, vrátane auditov, školení, ďalšieho

Odoslať

Implementácia a podpora environmentálneho manažérstva

V roku 2010 sa Bank Austria rozhodla ako jedna z prvých bánk v Rakúsku zaviesť celoštátny systém environmentálneho manažérstva, čím sa zlepšila ochrana životného prostredia a environmentálne správanie v celej spoločnosti. Osobitnou výzvou bolo zapojenie všetkých pobočiek a ústredí v

Odoslať

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.