← Späť
2020-03-13T10:38:44+01:0013.marec 2020|

Slovensko:

Skupina denkstatt sa rozrastá smerom na Západ a zvyšuje svoj vplyv v regióne

logo kombi

V súlade s heslom „Spoločne za viac udržateľnosti“ sa skupina denkstatt rozširuje prostredníctvom partnerstva s konzultačnou spoločnosťou sustainable AG z Nemecka. Partnerstvom skupina denkstatt od januára 2020 získala nielen dobre zavedenú a renomovanú konzultačnú spoločnosť pre trvalo udržateľný rozvoj na nemeckom trhu, ale aj 18 nových kolegov s rozsiahlym know-how a širokou spôsobilosťou v oblasti služieb dekarbonizácie, riadenia dodávateľského reťazca, ako aj vývoja a operacionalizácie stratégií udržateľnosti a klímy. Spoločnosť sustainable AG od svojho založenia v roku 2008 úspešne poskytuje poradenstvo pre globálne efektívny a trvalo udržateľný rozvoj v Nemecku a pracuje tak na budúcej životaschopnosti firiem. Svojou pôsobnosťou spoločnosť sustainable AG pomáha klientom lepšie porozumieť zmenám vyplývajúcim z globálnych výziev a zaistiť dlhodobý obchodný úspech.

Globálny servis pre medzinárodných zákazníkov
Skupina denkstatt s novým partnerom v Nemecku posilňuje svoju prítomnosť na trhu v regióne a je schopná poskytovať svojim zákazníkom čo najlepšiu miestnu podporu s cieľom optimalizovať využívanie príležitostí. Spolupráca sa zameriava na vývoj na mieru šitých riešení v rozšírenom rozsahu pre všetky subjekty s cieľom dosiahnuť spolu s klientom ďalšiu úroveň udržateľnosti – od vývoja komplexných stratégií trvalej udržateľnosti a klímy po projekty týkajúce sa dekarbonizácie a energetickej účinnosti, riadenia dodávateľského reťazca, zavádzania systémov riadenia energie a projektov obehového hospodárstva.
Obe partnerské spoločnosti veria v spoločnú budúcnosť a zhodujú sa na cieli: zabezpečiť dlhodobý obchodný úspech pre svojich zákazníkov vývojom komplexných riešení a zároveň sociálne akceptovaným príspevkom k trvalo udržateľnému rozvoju. Vďaka jedinečnému postaveniu expertov vo svojej oblasti môže skupina denkstatt teraz lepšie slúžiť zvyšujúcej sa rozmanitosti a zložitosti regionálnych a globálnych zákazníckych projektov.

← Späť