Magyar Posta Fenntarthatósági Jelentés 2018

Tisztelt Kitöltő!

Kérjük, hogy a Magyar Posta Zrt. érdekelt feleként járuljon hozzá ahhoz, hogy a Szervezet 2018-ra vonatkozó Fenntarthatósági Jelentése az érintettek érdeklődését is magába foglalva készülhessen el!

A kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe.

A kérdőív kitöltése anonim és önkéntes, személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

Kérjük, hogy az alábbiakban pontozza, hogy Ön szerint mennyire fontos, hogy az adott témáról a Magyar Posta Zrt. Fenntarthatósági Jelentése adatokat közöljön! Kérjük, hogy a pontozásnál azt ítélje meg, hogy az adott téma Ön szerint mennyire fontos a Magyar Posta Zrt. tevékenysége során, mennyire kell a Szervezetnek az adott témával foglalkoznia, azzal kapcsolatban adatokat gyűjtenie!

A Magyar Posta Zrt. a válaszok összesítése alapján alakítja ki Fenntarthatósági Jelentésének tartalmi elemeit, amellyel igazodik a GRI (Global Reporting Initiative, Globális jelentéstételi kezdeményezés) azon elvárásához, hogy a Jelentés tükrözze a külső és belső érdekeltek véleményét, elvárásait is. Ennek megfelelően a kérdőív teljes mértékben a GRI szabványt követi, nem Magyar Posta specifikus.

A kérdőív kialakításában és a Jelentés elkészítésében a Denkstatt Hungary Kft. segíti a Magyar Posta Zrt.-t. Amennyiben a pontozáshoz, a témák értelmezéséhez segítségre lenne szüksége, kérjük, hogy írjon az alábbi e-mail-címre: kornyezettudatos_posta@posta.hu.

A kérdőív kitöltésének határideje: 2019. április 26.

A témák fontosságának pontozása 1–8-ig terjedhet: 1= egyáltalán nem fontos, 8=nagyon fontos, a Jelentésben ennek a témának feltétlenül meg kell jelennie.

Gazdasági témák

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Gazdasági teljesítmény

Gazdasági teljesítmény és az államtól kapott támogatások mértéke.

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Piaci jelenlét, fizetések versenyképessége

Helyi vezetők aránya, a kezdőfizetések és az állami minimálbér aránya.

Környezeti témák

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Energiafelhasználás

Megújuló és nem megújuló forrásokból származó energiafelhasználás, energiaracionalizálási intézkedések eredménye.

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Légszennyező anyagok kibocsátása

Üvegházhatású gázok kibocsátása a Vállalat tevékenysége során, üzleti utakból eredő kibocsátások, távhő- és áramfogyasztás-eredetű kibocsátások, a szállítás kibocsátásai, intézkedések által elért kibocsátás-csökkentés.

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Folyékony és szilárd hulladékok kibocsátása

Hulladék- és szennyvízkibocsátások, hulladékok súlya típus és kezelési mód szerint.

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Jogi megfelelés környezetvédelmi szempontból

Környezeti szabályozásoknak való nem megfelelésekből eredő bírságok összege és egyéb, nem pénzbeli következmények.

Társadalmi témák

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Foglalkoztatás

Fluktuáció, alkalmazottaknak nyújtott juttatások, szülési szabadságról, GYED-ről, GYES-ről visszatérők és megtartásuk aránya.

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavállalói képviselet a munkaegészségügyi bizottságokban, munkahelyi balesetek és betegségek statisztikája, magasabb egészségi kockázatnak kitett munkaerő, szakszervezeti megállapodásokba foglalt munkaegészségügyi kérdések.

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Képzés és oktatás

Egy főre eső képzési óraszám, karriertámogató képzések.

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Sokféleség és esélyegyenlőség

Munkavállalók összetétele nem, életkor, kisebbségek szerint; nők és férfiak alapfizetésének viszonya.

Ön szerint mennyire fontos, hogy az alábbi témakör szerepeljen a Magyar Posta Zrt. 2018. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésében?
Az Ügyfelek adatainak védelme

Személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszok, elmarasztalások száma és kimenetele.

100%