carb 3 2 002

Szennyezett területek kármentesítése

A felszín alatti közeg (talaj/felszín alatti víz) szennyezettségének tényét a vonatkozó jogszabályok szerint a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére be kell jelenteni. A szennyezettség mértéke, annak környezeti és humánegészségügyi hatása függvényében a szennyezett terület kármentesítése, a feltárt és lehatárolt szennyezőanyagok felszámolása válhat szükségessé.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a visszamaradt környezeti terhek felszámolása érdekében kármentesítést kell végezni. Amennyiben a szennyezett területen műszaki beavatkozás szükséges, úgy műszaki beavatkozási terv készítése, majd a műszaki beavatkozás (kármentestés) elvégzése, végül a műszaki beavatkozási záródokumentáció benyújtása szükséges.

Sok esetben egy adott szennyezett terület vonatkozásában már elkészült műszaki beavatkozási terv felülvizsgálata, innovatívabb, hatékonyabb technológiák alkalmazása mellett a kármentesítéssel kapcsolatos költségek optimalizálására nyílik lehetőség.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/204. (VII.21.) Kormányrendelet alapján a műszaki beavatkozáshoz műszaki ellenőrt kell alkalmazni. Műszaki ellenőr kizárólag a jogszabályban meghatározott szakértői jogosultsággal rendelkező személy lehet. A kármentesítés műszaki ellenőrzése során a vonatkozó jogszabályok, szabványok és a hatóság által előírtak alkalmazásának és betartásának ellenőrzése a cél, ezzel egyfajta minőségbiztosítást és érdekképviseletet nyújtva a Megrendelőnek.

Műszaki beavatkozás közben/ után a hatóság kármentesítési monitoring végzését írja elő, melynek hossza és gyakorisága, valamint a vizsgálandó közeg és szennyezőanyagok a hatóság által kerül meghatározásra, azonban minden esetben minimum 4 év. A kármentesítési monitoring során az előzetesen feltárt szennyezőanyag térbeli és időbeli változásának nyomon követése a cél. A monitoring tevékenység az akkreditált mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat, valamint monitoring jelentések elkészítését és hatóság részére történő benyújtását foglalja magában.

Milyen előnyökkel jár a szennyezett területek kármentesítése?

  • jogszabályoknak és hatósági elvárásoknak való megfelelés
  • érdekképviselet
  • kármentesítéssel kapcsolatos költségek optimalizálása
  • minőségbiztosítás.

Cégünk a szennyezett területek kármentesítésben (műszaki beavatkozási terv készítése, kármentesítés műszaki ellenőrzése, műszaki beavatkozási záródokumentáció elkészítése), valamint a kármentesítési monitoring tevékenység engedélyeztetésében és üzemeltetésében több éves tapasztalattal rendelkezik. Keressen minket bizalommal!

 

Kapcsolat

Raska Gábor
raska.g@denkstatt.hu

Sikertörténetek 

  • A Michelin váci telephelyén történt kármentesítés műszaki ellenőrzése és kármentesítési monitoring végzése a Michelin Hungária Kft. megbízásából 
  • Budapest, egykori Közvágóhíd területére kármentesítési műszaki beavatkozási terv készítése, kármentesítés műszaki ellenőrzése az APD Real Estate Kft. megbízásából
  • Robert Bosch Budapest, Campus2 fejlesztési területen történt kármentesítés műszaki beavatkozási terv készítése, kármentesítés műszaki ellenőrzése, kármentesítési monitoring tevékenység végzése a Robert Bosch Kft. megbízásából.
  • Budapest, egykori BUSZESZ gyártelep északi területének tényfeltárás, műszaki beavatkozási terv készítése, kármentesítési műszaki beavatkozás felügyelete, kármentesítési monitoring végzése a Biggeorge Property Zrt. megbízásából.

 

Következő szolgáltatás: Veszélyes épületanyag felmérés