Field of interest

Környezetvédelmi és munkavédelmi jogszabályi auditok

Az audit az előirányzatok, eljárások, követelmények vizsgálatát jelenti a folyamatok dokumentumai, a feljegyzések, ténymegállapítások, egyéb információk átvizsgálásával.Az auditokat megkülönböztetjük belső audit és külső audit szerint. A belső audit, más néven első fél által végzett audit magánál a szervezetnél végzett audit. A belső audit alapján megfelelőségi nyilatkozat tehető. A külső audit, más néven második vagy harmadik fél által végzett audit. Második fél által végzett auditot olyan felek hajtanak végre, amelyek érdekeltek a szervezetben (pl. vevők, vagy a vevők képviselői). Harmadik fél által végzett audit az az audit, amelyet független auditáló szervezet hajt végre. Az audit végrehajtása mindig többcélú: az auditálás során a denkstatt auditorai a vonatkozó szabványok, jogi és vevői elvárások alapján auditálják, átvizsgálják a Megrendelő irányítási rendszerét, és a rendszer alapján az üzemi gyakorlatot. Az audit eredményeképpen a céget érintő környezetvédelmi, munkavédelmi, jogszabályból eredő kockázatok csökkennek. Megbízóink visszajelzést kapnak az általuk végzett gyakorlatok, a feladat végrehajtásának megfelelőségéről, az irányítási rendszer hatékonyságáról, a minőségbiztosításhoz, környezetirányításhoz, és a munkavédelemhez kapcsolódó szabványoknak való megfelelésről.

Belső audit

A belső audit, más néven első fél által végzett audit (angolul first party audit) a szervezet megbízásából végzett audit a szervezetnél. A belső audit célja, hogy az auditot megrendelő társaság saját maga vizsgálja meg, hogy megfelel-e a vonatkozó szabvány követelményeinek. A belső audit lényegében az előirányzatok, eljárások, követelmények vizsgálatát jelenti a feljegyzések, ténymegállapítások, egyéb információk átvizsgálásával.

EHS audit

Az EHS auditot azon Ügyfeleink számára ajánljuk, akik az egészségvédelem munkabiztonság és környezetvédelem területére vonatkozó szigorú szabályok betartásában támogatást szeretnének kapni, illetve KIR és/vagy MEBIR rendszereket működtetnek, de szeretnék átvizsgálni az irányítási rendszerek hatékonyságát. Az EHS audit során munkatársaink áttekintik az EHS folyamatokat és azok dokumentációját, valamint vizsgálják a jogszabályi megfelelést, illetve helyszíni bejárás keretében a működés megfelelőségét is.

EHS auditról bővebben

Környezetvédelmi és munkavédelmi jogszabályi audit

A környezetvédelmi/munkavédelmi jogszabályi audit egy vállalkozás teljes körű környezetvédelmi/munkavédelmi átvilágítása. Ha egy vállalkozás szeretne a környezetvédelmi/munkavédelmi jogszabályokat betartva működni, és bizonytalan jogi megfelelőségéről, akkor célszerű elvégeztetni egy környezetvédelmi/munkavédelmi jogszabályi auditot, megfelelőségi vizsgálatot.

Energia audit

Az energiaárak növekedése, kiemelt fontosságúvá tette az energiaracionalizálás alapvető eszközét, az Energia auditot. A vállalat egészére kiterjedő folyamat, melyben meghatározzuk, hogy mekkora megtakarítások érhetők el az energiafelhasználás területén.

Due-diligence Audit

A Due Diligence Audit (magyarul átvilágítási auditnak, átvizsgálás auditnak nevezhető) jellemzően vállalatfelvásárlást vagy kockázati és magántőke befektetéseket előz meg. A Due diligence audit keretében a felvásárló megvizsgáltatja a célpont környezetvédelmi állapotát meghatározó tényezőket, potenciális rejtett szennyezéseket vagy szennyezőforrásokat, a hatóságokkal folytatott ügyeket, valamint a témával kapcsolatos minden iratot és rendelkezésre álló információt.

VDA audit

A folyamat audit vizsgálat annak megállapítására, hogy a termék teljesíti-e a minőségi követelményeket, a folyamatot kézben tartják-e, és alkalmas-e az adott cél elérésére. A folyamat audit olyan minőségügyi felülvizsgálat, amelynek célja, hogy egybevesse a folyamatjellemzőket, az ellenőrzési eredményeket a gyártási és ellenőrzési tervvel, a műszaki dokumentumokkal, a vevői elvárásokkal, a szabványok és törvényi előírások követelményeivel. A folyamat audit a teljes folyamatra koncentrál: a vevői megrendelés, a beérkező áru ellenőrzésen; a gyártás, a csomagolás, állagmegőrzés mind a folyamataudit tárgya.

Beszállítói audit

A beszállítói auditot olyan esetekben javasoljuk kiszervezni, amennyiben a megrendelőnek nincs elég kapacitása a beszállítói audit végrejhajtásához; vagy a rendelkezésre álló idő kevés; esetleg egy független értékelésre van szükség.

Kapcsolat

Szendi-Szabados Ágota
szendi-szabados.a@denkstatt.hu

Sólyom Eszter solyom.e@denkstatt.hu

Következő: Környezetirányítási rendszerek (KIR)