Field of interest

CSR és fenntarthatósági jelentések

Milyen célból, mikor, miről, illetve milyen célközönség számára írjunk, adjunk ki jelentést nem pénzügyi, fenntarthatósági tevékenységeinkről, hatásainkról? Bevonjuk-e érintettjeinket a jelentéskészítés folyamatába és hogyan? Milyen formában jelenjen meg a jelentésünk? Igazodjunk-e valamely szabványhoz, útmutatóhoz? Hitelesíttessük-e harmadik féllel jelentésünket? – Jellemzően ezek a kérdések fogalmazódnak meg azon cégek vezetőinek fejében, ahol valamely (külső vagy belső) motiváció már elindult a jelentésírással kapcsolatban.

Szakértő csapatunk segít megválaszolni a fenti kérdéseket, támogatja a vállalatot abban, hogy a jelentés a megfelelő tartalommal, az érdekeltek igényeihez és a jogszabályi előírásokhoz igazodva, az erre alkalmas szabványoknak megfelelő módon készüljön el és csatlakozzon a vállalat fenntarthatósági stratégiájához.

A fenti kérdések megválaszolása után elkezdődhet a jelentés összeállítása, amely ideálisan a vállalat szakembereinek aktív közreműködésével történik és elkészítése vezetői támogatást élvez.
A közös munka során támogatjuk a vállalatot a megfelelő alapelvek kitűzésében, az üzenet és a formátum kialakításában és az érdekeltek bevonásában is.

További információk az érdekelt felek bevonásáról

Fenntarthatósági jelentés szakszerűen

Célunk, hogy a vállalatra szabott és specifikusan a cég célcsoportjainak igényeihez igazított fenntarthatósági jelentés készüljön, amely tényeken alapul, őszinte, és egyben érdekes olvasmány is. A jelentést a denkstatt a megrendelővel szorosan együttműködve készíti el, ezzel biztosítva, hogy a jelentés megfogalmazása és tartalma a cég igényeinek megfelelő legyen. Közösen, lépésről lépésre határozzuk meg a jelents célcsoportjait, az elkészítés ütemezését és a jelentés tartalmát (amely magába foglalja a legfontosabb tématerületeken a vállalat fenntarthatósági tevékenységeit és hatásait, a teljesítményét jellemző indikátorokat (KPI-ok), jövőbeli céljait).

A denkstatt jelentéskészítői tapasztalata, illetve magyar és nemzetközi referenciáink biztosítják, hogy mind a bemutatandó indikátorok és a szövegezés, mind pedig a vizuális elemek a célcsoportoknak és az esetleges jogszabályi elvárásoknak megfelelően kerüljenek összeállításra.

A fenntarthatósági jelentés előnyei

Meggyőződésünk, hogy a fenntarthatósági jelentés elkészítése számtalan szempontból hasznos és fontos egy vállalkozás számára: növeli az átláthatóságot, segíti a cég jobb megismerését és a fejlesztési célok meghatározását.

Úgy gondoljuk azonban, hogy a jelentés elkészítése önmagában nem lehet cél – a vállalat fenntarthatósági teljesítményének nyomon követése egy folyamatos tevékenység, amelynek eredményei a cég hosszútávú sikerességének biztosítása érdekében a vállalati stratégiában is meg kell, hogy jelenjenek.

A jelentés a vállalat fenntarthatósági útjának egy pillanatfelvétele – bemutatja az elért eredményeket, a kitűzött célokat, valamint, hogy a vállalat hogyan követi nyomon ezeket. Ezen felül felméri, figyelembe veszi és reagál az érdekelti csoportok érdeklődésére, elvárásaira is, hiszen elsődleges célja az ezen csoportokkal való kommunikáció.

Szakértőink örömmel állnak az ön vállalatának rendelkezésére a Jelentések mellett fenntarthatósági / ESG stratégia kidolgozásában is.

Kapcsolat

Következő: Nem pénzügyi jelentések