Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Fenntarthatósági jelentés készítése és vállalati fenntarthatóság

Míg korábban egy cég sikerességét szinte kizárólag a pénzügyi eredményeik jellemezték, ma már ezen felül az is számít, mennyire fenntartható egy vállalat működése. A vállalat értéke tehát nem csak attól függ, milyen profitot hoz, mennyit növekszik évről-évre, hanem attól is, mennyire fenntarthatóak a működési folyamatai és termékei és hogy hogyan kezeli a környezeti és társadalmi hatásait. A vállalati fenntarthatóság értékké vált, amelyről kommunikálni kell, mert az érdekeltek egyre inkább elvárják ezt.

Mindezek miatt a nem-pénzügyi, vagy CSR, fenntarthatósági jelentések manapság egyre nagyobb érdeklődést vonzanak. Ennek ösztönzői sokfélék lehetnek, az egyre szigorodó jogszabályi elvárások mellett az érintetti csoportok (befektetők, tulajdonosok, munkavállalók, helyi közösségek, civil szervezetek, hatóságok, beszállítók, vásárlók stb.) részéről is egyre nagyobb az igény az átláthatóságra és elkötelezettségre, ezek a csoportok gyakran építik bele döntéseikbe azt, amit egy vállalat fenntarthatóságáról tudnak (vagy nem tudnak).

A CSR (a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos) tevékenységek és az ezekkel kapcsolatos kommunikációs stratégiák fontos eszközök ezeknek az igényeknek a kielégítésében. A kérdés azonban nem csak a megítélésről és az átláthatóságról szól. Számos gazdasági tényező sarkallja a vállalatokat, hogy a fenntartható gondolkodásmódot beépítsék a stratégiájukba, kommunikációjukba, sőt üzleti modelljeikbe is. A befektetők egyre fontosabbnak látják, hogy olyan cégekbe fektessenek be, amelyek hosszútávú fenntarthatósága biztosított, a vásárlók pedig egyre inkább választási szempontnak tartják a vállalatok fenntarthatóságát. Az érdekelti csoportok a döntéseikhez információ-forrást keresnek, illetve keresik az interaktív kommunikációs formákat a rájuk hatással lévő vállalatokkal.

A fenntarthatósági vagy CSR tevékenységek kommunikációja felhívja a figyelmet a cég fenntarthatósági elkötelezettségére, beszámol a területen elért eredményeiről és kihívásairól – a legjobb esetben nyíltan feltárja azt, hogyan látja a vállalat a saját szerepét a különböző társadalmi és környezeti folyamatokban, mint pl. a klímaváltozás, a munkaerőpiaci folyamatok vagy a helyi közösségek életében. A fenntarthatósággal kapcsolatos, célorientált kommunikációval jobb megítélésre tehet szert a cég az érdekelti csoportok szemében egyaránt, és jelentősen növelhető a munkavállalói elkötelezettség, csökkentve ezáltal a fluktuációt.

A kommunikáció egyik formája, hogy ún. fenntarthatósági jelentéseket készítenek a vállalatok, amelyben átlátható és hiteles módon beszámolnak a fenntarthatósági tevékenységeikről. Mindehhez többféle szabvány áll rendelkezésre, amelyek segítik a vállalatokat a kommunikáció hitelességében, hatékonyságában.

Milyen előnyökkel jár a jelentéskészítés?

 • A nemzetközi szabványoknak megfelelő fenntarthatósági jelentések (GRI, UN Global Compact, SASB, IIRC, stb.) növelik a vállalat elkötelezettségének hitelességét;
 • Megfelelőséget biztosít olyan vállalatok esetén, amelyeknek jogszabályi kötelezettsége a pénzügyi adatok mellett nem pénzügyi jelentést is készíteni;
 • Magasabb pontszámok érhetőek el az ügyfél beszállítóinak fenntarthatósági mutatóiban (B2B), a fenntarthatósági értékelési rendszerekben, a beszállítói értékelési platformokon – a szabványoknak megfelelő, harmadik fél által hitelesített jelentéseket ezek az értékelési rendszerek gyakran plusz pontokkal díjazzák, amelynek szerepe lehet az erre kíváncsi érdekelti csoportokkal (befektetők, vásárlók) való kapcsolatokban;
 • Összehasonlíthatóságot és megkülönböztetést jelent a versenytársaktól, a fenntarthatóságáról beszámoló, kommunikáló vállalatok nagyobb figyelmet kapnak azon az érdekelti csoportok részéről, amelyeknek ez döntési szempont lehet;
 • A fenntarthatósági teljesítmények dokumentálása, bizalomépítés és a vállalat által alkalmazott gyakorlatok megértetése az érdeklődőkkel;
 • Munkaadói márkaépítés: egy olyan vállalat, amely átláthatóan beszámol fenntarthatósági törekvéseiről és eredményeiről, vonzóbb munkahely lehet az erre egyre fogékonyabb munkaerőnek;
 • Pozitív visszacsatolás a befektetők felé az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) minősítés és a fenntarthatósági mutatók tekintetében.
 •  

 


 

Szolgáltatásaink

Mára már a fenntarthatósági/CSR jelentés több mint egyszerűen egy kiadvány, amelynek adott határidőre el kell készülnie. Amellett, hogy a jelentés az érdekeltek felé bemutatja az adott cég fenntarthatósági teljesítményét, az ún. fenntarthatósági értékelések alapjául is szolgálhat.
A denkstatt vállalja a a különböző (szektorális) jelentési trendek vizsgálatát, benchmarking (összehasonlító) elemzések elvégzését, az érdekelt felek bevonását a jelentéstételi folyamatba, valamint a fenntarthatósági/CSR jelentések tartalmának összeállítását, a megfelelő mutatók kidolgozását. Tanácsadói, jelentésírói tevékenységünket elsősorban a GRI standards figyelembevételével végezzük, amely jelenleg a világszerte leginkább elfogadott és a cégek által legszélesebb körben alkalmazott jelentésírási útmutató.

Bővebben

Önálló fenntarthatósági jelentések, integrált jelentések, CSR jelentések, fenntarthatósági jelentések – mindezekkel dolgoztunk már. Éppen ezért megfelelő szakértelemmel rendelkezünk a nem pénzügyi jelentések elkészítésében. Akár jogszabályi kötelezettség alapján, akár belső vagy külső kommunikáció erősítése érdekében készül a jelentés, segítünk meghatározni a jelentés lényeges témaköreit, összegyűjteni és strukturálni az adatokat, valamint kiemelni az elért eredményeket. Mindez hozzájárul a szervezet kommunikációjához és erősíti az érdekelt felek bizalmát.

Bővebben

A kapcsolatok a bizalomra épülnek. Ha sok energiát fektetünk a jelentésírásba, akkor azt szeretnénk, hogy az olvasók megbizonyosodjanak a tartalom hitelességéről és relevanciájáról, mert mindez bizalmat teremt.

A denkstatt hungary a jelentésíráson kívül harmadik, független félként vállalja fenntarthatósági jelentések minősítését, valamint integrált jelentések fenntarthatósági tartalmának hitelesítését is, legyen az akár a GRI Standards-re, akár más, nemzetközi sztenderdre épülő dokumentum. A hitelesítés során megvizsgáljuk, milyen üzenetet tartalmaz a jelentés, valamint vizsgáljuk a mutatók relevánciáját, az adatok helyességét. A folyamat végén kiállítunk egy Hitelesítői/Minősítői nyilatkozatot, amelyben megfogalmazzuk azon ajánlásokat, amelyek segítségével a jövőben tovább javítható a Jelentés hitelessége és pontossága.

Az érdekütközések elkerülése miatt csak abban az esetben tudjuk hitelesíteni a jelentéseket, ha az adott céget nem támogattuk a Jelentés elkészítésében

Amikor CSR, vagy fenntarthatósági kommunikációról beszélünk, arról beszélünk, hogy az érintett felek mit tudnak az adott vállalat fenntarthatóságáról, valamint arról is, hogy mindebbe ők hogyan tudnak bevonódni. A hatékony és sikeres kommunikáció több tényezőtől függ, kedvező hatása minden területen megmutatkozik, legyen szó belső vagy külső kommunikációról. A jó kommunikáció felismeri a kommunikáló felek érdekeit, igényeit, megoldásra problémáit, a felek egymásra hatását, segít kiemelni az új perspektívákat és olyan, hatékonyságot segítő megoldásokra vezet, amelyek széleskörű támogatást jelentenek minden érintett számára.

A kommunikáció hatékonyabb, ha proaktív, vagyis nem csak reagál a felmerülő igényekre, hanem ezeknek elébe megy. Az interaktív kommunikációs módok hatékonyabbak, mint az egyirányúak: az érdekelt feleket több csatornán bevonja, kíváncsi igényeikre és reagál ezekre, a tervek kölcsönös megosztására épül, ily módon növelve mindkét fél teljesítményét és elégedettségét. A kommunikációhoz elengedhetetlen a bizalom és a partneri együttműködés, mely megfelelő légkört biztosít a jövőbeli trendek kooperatív kidolgozásához.

A denkstatt segít vállalatának fenntarthatósági kommunikációs stratégiájának kialakításában, a célok felmérésben. Ehhez kapcsolódó szolgáltatásunk az érdekelt felek bevonása, amelyet az alábbi oldalon ismertetünk: https://denkstatt.eu/szolgaltatasaink/erdekelt-felek-bevonasanak-kezelese/?lang=hu 

Érintettjeink, vagy érdekeltjeink mindazok a személyek, csoportok, amelyekkel kölcsönösen hatunk egymásra – vállalatunk tevékenységeinek is hatása van ezekre a csoportokra és az ő döntéseik, tevékenységeik is hatással vannak a vállalatra – elég csak az utóbbi évben a fogyasztói tudatosság növekedésének eredményeképpen kialakult márka-bojkottokra gondolni, vagy pozitív példaként azokat a vállalatokat említeni, amelyek a jó munkahely imidzsét kialakítva jól képzett, lojális és a jó hírüket tovább adó munkaerőt alkalmazhatnak.

Miután felmértük a különböző érintetti csoportokat, szükséges megismerni hozzájuk kapcsolódó viszonyunkat, különösen fenntarthatósági szempontokból. A következőkben az alábbi kérdések merülhetnek fel:

 • Mi a célja az érintettjeinkkel való kapcsolatainknak?
 • Hogyan mérhetjük fel, hogy érdekelti csoportjaink (befektetőink, ügyfeleink, beszállítóink, alkalmazottaink és szomszédaink) elvárásait, problémáit, illetve hogy szerintük mire kellene hangsúlyt fektetnie a vállalatnak a fenntarthatóság területén?
 • Kiket kell tájékoztatnunk, miről és mikor?
 • Hogyan vonjuk be őket, mibe és mikor?
 • Hogyan használhatjuk fel ezeknek a szereplőknek a tudását, hogy az hozzáadott értéket tudjon teremteni mindenki számára, aki szerepet játszik a vállalat életében?

A folyamat első lépéseként a vállalat képviselőivel közösen feltérképezzük a cég érdekelt feleit, és minden rendelkezésre álló információ figyelembevételével megalkotjuk a kommunikációs stratégia alapjait (link a CSR kommunikációs stratégiára). Ennek ismeretében az érdekeltek megkeresésének csatornáit is felmérhetőek, kialakíthatók.

Az érdekelti bevonást már nemzetközileg elismert szabványok is segítik (AA1000 szabványsorozat).

Cégünk segít az érdekelt felek bevonásának megtervezésében, a problémás területek felmérésében, célok meghatározásában és a kommunikációs folyamat megtervezésében – legyen szó akár egy fenntarthatósági jelentés kiadásáról, vagy a fenntarthatósági stratégia kialakításának első lépéseiről.

Ha komolyan vesszük a fenntarthatósági jelentéseket, a lényeges témákat releváns számadatokkal is alá tudjuk támasztani. Ezek a mutatók alapozzák meg a hiteles fenntarthatósági jelentést, konkrét célokat határoznak meg a szervezet számára és nyomon követik az előrehaladást, valamint a folyamatok változásait. Könnyebb kezelni a hagyományos pénzügyi teljesítménymutatókon alapuló tényezőket, mint a nehezebben meghatározható finanszírozási elemeket, pedig ezek szintén fontosak a vállalat üzleti sikere és a társadalom számára nyújtott előnyök szempontjából. A helyes indikátorok kialakításának folyamata létfontosságú, a fenntartható gyakorlatok bevezetése több mint egy egyszeri erőfeszítés – folyamatos elkötelezettséget és kapacitás-allokációt kíván. Annak érdekében, hogy a fenntarthatóság állandó része legyen a vállalat működésének, szisztematikusan foglalkoznia kell az érintettekkel. Ennek középpontjában a kockázatcsökkentés, valamint a potenciális hozzáadott értékekkel kapcsolatos tevékenységek állnak. Különböző szoftver-megoldásokkal és az érintett szervezeti egységek koordinálásával segítünk létrehozni a megfelelő folyamatot a fenntarthatóságot érintő adatok kezeléséhez. Továbbá támogatjuk az adatok ellenőrzését és értékelését egyaránt. A helyes mutatók meghatározása és az ezek mérésére szolgáló struktúra létrehozása még nem a történet vége. A meghatározó grafikai jelentés létrehozása megkönnyíti a szervezet belső és külső kommunikációját.

További információk
 

Sikertörténetek

 • Ügyfeleinkkel együttműködve 15 alkalommal nyertük el az Osztrák Fenntarthatósági Jelentések Díját (Austrian Sustainability Reporting Award ASRA)
 • Elvégeztük a Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentésének hitelesítését
 • Elkésztettük a Magyar Posta Zrt. környezetvédelmi jelentését, amely hosszú évek után az első beszámoló a vállalat környezetvédelmi és fenntarthatósági teljesítményéről
 • Részt vettünk a Coca Cola Hellenic Bottling Company GRI G4 és GRI Standards alapján írt fenntarthatósági jelentésének hitelesítésében
 • A Sole-Mizo Zrt.-vel készített fenntarthatósági jelentés 2021-ben elnyerte az ‘Első Fenntarthatósági Jelentés’ Zöld Béka díjat 
 • A Budapest Airport Zrt.-nek nyújtottunk szakmai támogatást az első fenntarthatósági jelentésük készítésében, amely elnyerte a kategória 2022-es Zöld Béka díját
Denkstattt Illus Mobile 02

Ügyfeleink

Coca-Cola HBC
Magyar Posta Zrt.
Telenor Magyarország Zrt.
Sole-Mizo Zrt.
Budapest Airport Zrt.


 

Kapcsolat

Juranics Judit –  Jelentések, CSR kommunikáció juranics.j@denkstatt.hu

Jenei Attila – ügyvezető jenei.a@denkstatt.hu

Következő: Intelligens városfejlesztés