Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Jelentéskészítés és kommunikáció

A fenntarthatósági jelentések manapság egyre nagyobb figyelmet kapnak. Ennek ösztönzői sokfélék lehetnek, hiszen a piacok és az érintett szereplők részéről egyre nagyobb az igény az átláthatóságra és elkötelezettségre. A CSR (a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos) tevékenységek és az ezekkel kapcsolatos kommunikációs stratégiák fontos eszköznek számítanak ezeknek az igényeknek a kielégítésében. A kérdés azonban nem csak a megítélésről és az átláthatóságról szól. Számos gazdasági tényező sarkallja a vállalatokat, hogy a fenntartható gondolkodásmódot beépítsék a stratégiájukba, kommunikációjukba, sőt üzleti modelljeikbe is.

A CSR tevékenységek kommunikációja felhívja a figyelmet a cég fenntarthatósági elkötelezettségére, beszámol a területen elért eredményeiről és kihívásairól. A fenntarthatósággal kapcsolatos, célorientált kommunikációval jobb megítélésre tehet szert a cég az ügyfelek és befektetők szemében egyaránt, és jelentősen növelhető a munkavállalói elkötelezettség, csökkentve ezáltal a fluktuációt.

Milyen előnyökkel jár ez?

 • A nemzetközi szabványoknak megfelelő fenntarthatósági jelentések (GRI, UN Global Compact, IIRC, stb.) növelik a vállalat elkötelezettségének hitelességét;
 • Megfelelőséget biztosít olyan vállalatok esetén, amelyeknek jogszabályi kötelezettsége a pénzügyi adatok mellett nem pénzügyi jelentést is készíteni;
 • Magasabb pontszámok érhetőek el az ügyfél beszállítóinak fenntarthatósági mutatóiban (B2B);
 • Fenntarthatósággal kapcsolatos tényszerű adatok a hiteles vásárlói kommunikáció érdekében (B2C);
 • Összehasonlíthatóság és megkülönböztetés a versenytársaktól;
 • A fenntarthatósági teljesítmények dokumentálása, bizalomépítés és a vállalat által alkalmazott gyakorlatok megértetése az érdeklődőkkel;
 • Munkaadói márkaépítés;
 • Pozitív visszacsatolás a befektetők felé az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) minősítés és a fenntarthatósági mutatók tekintetében.


Szolgáltatásaink

Egy fenntarthatósági/CSR jelentés nem egyszerűen egy kiadvány, amelynek adott határidőre el kell készülnie. Amellett, hogy a jelentés az érdekeltek felé bemutatja az adott cég fenntarthatósági teljesítményét, vezetői eszközként is használható: stabil alapot képez egy fenntarthatósági programhoz és a vonatkozó intézkedések kidolgozásához is.
A denkstatt vállalja a fenntarthatósági/CSR jelentések tartalmának összeállítását, a megfelelő mutatók kidolgozását, az érdekelt felek bevonását és a különböző (szektorális) trendek vizsgálatát, valamint benchmarking (összehasonlító) elemzések elvégzését. Tanácsadói, jelentésírói tevékenységünket elsősorban a GRI standards figyelembevételével végezzük, amely jelenleg a világszerte leginkább elfogadott és a cégek által legszélesebb körben alkalmazott jelentésírási útmutató.

Bővebben

Önálló jelentések, integrált jelentések, CSR jelentések, fenntarthatósági jelentések – mindezekkel dolgoztunk már. Éppen ezért megfelelő szakértelemmel rendelkezünk a nem pénzügyi jelentések elkészítésében. Akár jogszabályi kötelezettség alapján, akár belső vagy külső kommunikáció erősítése érdekében készül a jelentés, segítünk meghatározni a jelentés lényeges témaköreit, összegyűjteni és strukturálni az adatokat, valamint kiemelni az elért eredményeket. Mindez hozzájárul a szervezet kommunikációjához és erősíti az érdekelt felek bizalmát.

Bővebben

Az élet a kommunikációról szól. A hatékony és sikeres kommunikáció több tényezőtől is függ, kedvező hatása minden területen megmutatkozik, legyen szó belső vagy külső kommunikációról. A szakszerűen kezelt kommunikációs tevékenységek segítenek kiemelni az új perspektívákat és olyan, hatékonyságot segítő megoldásokra vezetnek rá, amelyek széleskörű támogatást jelentenek minden érintett számára. A megosztás előnyös: az érdekelt feleket bevonhatjuk gondolatainkba, megoszthatjuk egymással igényeinket, felvetéseinket és terveinket, ily módon növelve mindkét fél teljesítményét. A kommunikációhoz elengedhetetlen a bizalom és a partneri együttműködés, mely megfelelő légkört biztosít a jövőbeli trendek kooperatív kidolgozásához.

Az élet a kommunikációról szól. A hatékony és sikeres kommunikáció több tényezőtől is függ, kedvező hatása minden területen megmutatkozik, legyen szó belső vagy külső kommunikációról. A szakszerűen kezelt kommunikációs tevékenységek segítenek kiemelni az új perspektívákat és olyan, hatékonyságot segítő megoldásokra vezetnek rá, amelyek széleskörű támogatást jelentenek minden érintett számára. A megosztás előnyös: az érdekelt feleket bevonhatjuk gondolatainkba, megoszthatjuk egymással igényeinket, felvetéseinket és terveinket, ily módon növelve mindkét fél teljesítményét. A kommunikációhoz elengedhetetlen a bizalom és a partneri együttműködés, mely megfelelő légkört biztosít a jövőbeli trendek kooperatív kidolgozásához.

Bővebben

Ha komolyan vesszük a fenntarthatósági jelentéseket, a lényeges témákat releváns számadatokkal is alá tudjuk támasztani. Ezek a mutatók alapozzák meg a hiteles fenntarthatósági jelentést, konkrét célokat határoznak meg a szervezet számára és nyomon követik az előrehaladást, valamint a folyamatok változásait.

Könnyebb kezelni a hagyományos pénzügyi teljesítménymutatókon alapuló tényezőket, mint a nehezebben meghatározható finanszírozási elemeket, pedig ezek szintén fontosak a vállalat üzleti sikere és a társadalom számára nyújtott előnyök szempontjából. A helyes indikátorok kialakításának folyamata létfontosságú, a fenntartható gyakorlatok bevezetése több mint egy egyszeri erőfeszítés – folyamatos elkötelezettséget és kapacitás-allokációt kíván.

Annak érdekében, hogy a fenntarthatóság állandó része legyen a vállalat működésének, szisztematikusan foglalkoznia kell az érintettekkel. Ennek középpontjában a kockázatcsökkentés, valamint a potenciális hozzáadott értékekkel kapcsolatos tevékenységek állnak.

Különböző szoftver-megoldásokkal és az érintett szervezeti egységek koordinálásával segítünk létrehozni a megfelelő folyamatot a fenntarthatóságot érintő adatok kezeléséhez. Továbbá támogatjuk az adatok ellenőrzését és értékelését egyaránt. A helyes mutatók meghatározása és az ezek mérésére szolgáló struktúra létrehozása még nem a történet vége. A meghatározó grafikai jelentés létrehozása megkönnyíti a szervezet belső és külső kommunikációját.

További információk

A kapcsolatok a bizalomra épülnek. Ha sok energiát fektetünk a jelentésírásba, akkor azt szeretnénk, hogy az olvasók megbizonyosodjanak a tartalom hitelességéről és relevanciájáról, mert mindez bizalmat teremt.
A denkstatt hungary a jelentésíráson kívül harmadik, független félként vállalja fenntarthatósági jelentések minősítését, valamint integrált jelentések fenntarthatósági tartalmának hitelesítését is, legyen az akár a GRI Standards-re, akár más, nemzetközi sztenderdre épülő dokumentum. A hitelesítés során megvizsgáljuk, milyen üzenetet tartalmaz a jelentés, valamint vizsgáljuk a mutatók relevánciáját, az adatok helyességét. A folyamat végén kiállítunk egy Hitelesítői/Minősítői nyilatkozatot, amelyben megfogalmazzuk azon ajánlásokat, amelyek segítségével a jövőben tovább javítható a Jelentés hitelessége és pontossága. Az érdekütközések elkerülése miatt csak abban az esetben tudjuk hitelesíteni a jelentéseket, ha az adott céget nem támogattuk a Jelentés elkészítésében

Sikertörténetek

 • Ügyfeleinkkel együttműködve, az elmúlt három évben 15 alkalommal nyertük el az Osztrák Fenntarthatósági Jelentések Díját (Austrian Sustainability Reporting Award ASRA )
 • Elvégeztük a Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentésének hitelesítését
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Elkésztettük a Magyar Posta Zrt. környezetvédelmi jelentését, amely hosszú évek után az első beszámoló a vállalat környezetvédelmi és fenntarthatósági teljesítményéről
 • Részt vettünk a Coca Cola Hellenic Bottling Company GRI G4 és GRI Standards alapján írt fenntarthatósági jelentésének hitelesítésében

Ügyfeleink

Coca-Cola HBC

Magyar Posta Zrt.
Telenor Magyarország Zrt.Kapcsolat

Juranics Judit –  Jelentések, CSR kommunikáció
juranics.j@denkstatt.hu

Jenei Attila – Fenntarhatóság
jenei.a@denkstatt.hu

Következő: Intelligens városfejlesztés