Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Intelligens városfejlesztés

A gyors elvárosiasodás és globalizáció, a demográfiai változások és a változó piaci dinamika, az éghajlatváltozás hatásai és szabályozása, valamint a digitalizáció és az innováció teljesen átformálják a városokat és városi régiókat, ami rendkívüli kihívásokat állít az önkormányzatok, fejlesztők, befektetők, állampolgárok és más érdekelt felek elé. Manapság a városok számos, az életminőség fenntartását és javítását célzó kihívással kell, hogy szembenézzenek, ugyanis a szűkös költségvetések, az éghajlatváltozás és a népességszám növekedése mellett kell fenntartaniuk egy stabil infrastruktúrát és a pezsgő gazdasági életet. Egyre nagyobb nyomás nehezedik a fejlesztők vállára is, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt hatásukat, együttműködve az önkormányzatokkal, tervezőkkel, technológiai szolgáltatókkal és az állampolgárokkal egy intelligens, élhető és fenntartható város kialakítása érdekében. Ám az intelligens városok kialakítása mindenekelőtt azokról az emberekről szól, akik a denkstatt meglátása szerint az intelligens városi fejlesztések vizsgálódásainak tárgyát képezik. Ilyen esetben, a fenntartható, interdiszciplináris megoldásoknak ötvöznie kell a technológiai és társadalmi innovációkat, és be kell vonnia a városi környezetbe a lakókat, felhasználókat és alkotókat egyaránt. Tegyünk néhány fontos lépést városaink és régióink jövőbeli fejlődésének irányába!

Milyen előnyökkel jár ez?

 • Tartós értékteremtés az önkormányzatok, ingatlanfejlesztők és beruházók, ingatlan tulajdonosok és bérlők számára egyaránt
 • Fejlesztők támogatása jobb és fenntarthatóbb/élhetőbb projektek kidolgozásának irányába
 • A város rendszerként történő értelmezése és interdiszciplináris megoldások kifejlesztése épületek, az energetikai szektor, a közlekedés, az infrastruktúra és sok más terület számára
 • A fenntarthatóság kérdéseinek érvényesítése minden szinten (épület, kerület, város és régió), és a különböző érdekelt felek igényeinek integrálása
 • A technológiai megoldások párosítása a társadalmi innovációval, az érintettek bevonásával és a fenntarthatósági kommunikációval
 • Fenntarthatósággal kapcsolatos tényadatok a hiteles vásárlói kommunikáció érdekében (B2C)
 • Pozitív visszacsatolás a befektetők felé az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) minősítés és a fenntarthatósági mutatók tekintetében

 


 

Szolgáltatásiank

A nemzetközileg elismert szabványoknak való megfelelés segít az építőmérnököknek, az építészeknek és az épületek tulajdonosainak olyan fenntartható épületek kifejlesztésében, amelyek megfelelnek mind a környezetvédelmi, mind a felhasználóbarát megoldásoknak. A denkstatt magas színvonalú szakmai tapasztalatait használja fel az épülettervezés és a projekt megvalósításának különböző szakaszaiban. Ez magába foglalja a környezeti, gazdasági és szociokulturális dimenziók, valamint a LEED és a BREEAM fenntartható épület- és körzeti tanúsítványok szisztematikus alkalmazását is.

Bővebben

A denkstatt támogatja az olyan városokat, amelyek szisztematikusan közelítik meg az épületek, az energia, a közlekedés és a logisztika, az infrastruktúra és más társadalmi területek kérdéskörét és keresik interdiszciplináris megoldásokat. A denkstatt okos városi szolgáltatásainak középpontjában egy intelligens városi (vagy kerületi vagy régiós) stratégia kidolgozása áll, vízióval, stratégiai célokkal és végrehajtási programokkal egybekötve, valamint kiegészítve az intelligens városi stratégiák szisztematikus végrehajtásával, értékelésével és nyomon követésével.
A politika, a közigazgatás, az ingatlanfejlesztők, az építőipari vállalkozások, az energiaellátás, a közlekedési szolgáltatók, a vállalkozások és a város polgárai / felhasználói a fő ügyfeleink és partnereink az intelligens és fenntartható városok létrehozásában. Évtizedes tapasztalataink az érdekelt felek elkötelezettségében és a fenntarthatósági kommunikációban lehetővé teszik számunkra, hogy sikeres kommunikációt közvetítsünk a különböző érdekeltek között, és együttműködésen alapuló megoldásokat alakítsunk ki a városok és a kerületek számára.

Bővebben
Ha komolyan vesszük a fenntarthatósági jelentéseket, az anyagi témákat érintő számadatokkal is alá tudjuk támasztani. Ezek a mutatók segítik a fenntarthatósági jelentést, konkrét célokat határoznak meg a szervezet számára és nyomon követik az előrehaladást, valamint a folyamatok megváltoztatását. Könnyebb kezelni a hagyományos pénzügyi teljesítménymutatókon alapuló tényezőket, mint az egyéb, kevésbé meghatározható finanszírozási elemeket, amelyek szintén fontosak a vállalat üzleti sikeréhez és a társadalom számára nyújtott előnyökhöz. A helyes indikátorok és mérések beállítása egy napon nem történik meg. A folyamat létfontosságú, ha a fenntartható gyakorlatokra való áttérés több mint egy egyszeri, gyengén végződő erőfeszítés. Annak érdekében, hogy a fenntarthatóság állandó része legyen a vállalat működésének, szisztematikusan foglalkoznia kell az érintettekkel. Ennek középpontjában a kockázatcsökkentés, valamint a potenciális hozzáadott értékekkel kapcsolatos tevékenységek állnak. Segítünk létrehozni a megfelelő folyamatot az adatok kezeléséhez, különböző szoftver megoldásokkal és az érintett szervezeti egységek koordinálásával. Továbbá támogatjuk az adatok ellenőrzését és értékelését egyaránt. A helyes mutatók meghatározása és az ezek mérésére szolgáló struktúra létrehozása nem a történet vége. A meghatározó grafikai jelentés létrehozása megkönnyíti a szervezet belső és külső kommunikációját.
A SEAP / SECAP (Fenntartható energia- és klíma akcióterv) olyan stratégiai dokumentum, amely megfelel az európai Polgármesterek Szövetség követelményeinek, tartalmazza, hogy az adott település (illetve térség, vagy kerület) hogyan kívánja elérni az energiahatékonysággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásait. Ezen felül meghatározza a célok elérését célzó enyhítő és alkalmazkodó intézkedéseket, valamint az időkereteket és a kijelölt feladatokat. A Polgármesterek Szövetségének elvárásai értelmében a célokat egy megalapozottan kiválasztott bázisévhez viszonyítva kell kitűzni és elérni, a célok megvalósulását pedig 2-évente monitorozni kell. Az új csatlakozóknak a bázisévhez viszonyítva 2030-ig 40% -os csökkentést kell vállalniuk, valamint Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) kell készíteniük, amely a kibocsátás-csökkentési terven felül a település klímaadaptációs stratégiáját is tartalmazza.
A cél a rövid, közép- és hosszú távú intézkedések azonosítása és fejlesztése a helyi közösségek életminőségének javítása érdekében, ezáltal biztosítva a jólétet, a környezetvédelmet és a társadalmi kohéziót. Fontos, hogy a városi önkormányzat és a város között rugalmas kapcsolat legyen, mely megalapozza a legfontosabb városi fejlesztési terveket.

Sikertörténetek

 • Kerületi fejlesztés az amstetteni vasútállomáson
 • Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzata csatlakozott az Európai Bizottság kezdeményezésére létrehozott Polgármesterek Szövetségéhez. Ennek keretében a denkstatt elkészítette Kispest Fenntartható Energia Akciótervét, amely megalapozza a szövetségi vállalást: a meghatározott bázisévhez viszonyítva 2020-ig legalább 20% -kal csökkentik a kibocsátásaikat. Az akció terv magába foglalja azokat az energiagazdálkodással kapcsolatos intézkedéseket is, amelyek segítségével a fenti cél elérhető
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Zöld stratégia kidolgozása Aradon – együttes fejlesztés Arad Önkormányzatával (Románia)
 • SEAP fejlesztések 15 önkormányzatnál

Ügyfeleink

Arad városa Bécs városa Budapest városa

ERSTE Group Immorent Skanska Építő Magyarország Kft.


 

Kapcsolat

Klopfer András – Smart Cities, BREEAM, LEED 
klopfer.a@denkstatt.hu

Juranics Judit – Fenntarthatóság
juranics.j@denkstatt.hu

Jenei Attila – Fenntarthatóság
jenei.a@denkstatt.hu

Következő: Fenntartható befektetések