Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Körkörös gazdaság és erőforrás gazdálkodás

Nem engedhetjük bolygónk erőforrásainak vég nélküli kihasználását, hiszen egyes anyagok csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, és nem minden gazdaság juthat hozzá az összes erőforráshoz. Ennek megfelelően elengedhetetlen egy körkörös gazdaság kialakítása, a termékalkatrészek újrafelhasználására, valamint az újrahasznosított anyagok hatékonyabb használatára.

Az erőforrások problémáját illetően az alábbi környezetvédelemmel kapcsolatos fő tendenciák látszanak kirajzolódni a következő évekre:
• Az Európai Unió körkörös gazdasági csomagja, összhangban több egyesült államokbeli, így például az Ellen McArthur Alapítvány Circular Economy 100 nevű kezdeményezésével
• Kisméretű műanyag részecskék az élelmiszerláncban és a környezetben, olyan problémákkal párosulva, mint a nagy csendes-óceáni műanyagsziget
• Élelmiszer-hulladék csökkentése
• Termékek és gyártási eljárások optimalizálása az erőforrások felhasználásának vonatkozásában

A gazdasággal kapcsolatos legfontosabb trendek az ellátási lánc biztonságát és ritka, nehezen hozzáférhető anyagok vagy vegyületek helyett használható alternatív megoldások kifejlesztését célozzák, előtérbe helyezve a fenntartható ellátási láncok kérdését.
Végeredményben egy igazán fontos kérdés marad. Fel tud-e készülni megfelelően egy szervezet a körkörös gazdaság problémáinak kezelésére, különösen azoknak a speciális területeknek az esetében, amelyek felé a jövőben kíván elmozdulni?

Milyen előnyökkel jár ez?

• Az erőforrás menedzsment problémáinak átfogó kezelése, a költségektől kezdve, a készletek rendelkezésre állásán át, egészen az ellátási láncban rejlő kockázatokig bezárólag
• Régmúltra visszanyúló tapasztalat a csomagolóanyag-hasznosító rendszerek megszervezésében és optimalizálásában, országos és vállalati szinten egyaránt
• Költségcsökkentés a gyártási folyamatokban anyagáramlás alapú költségelszámolás használatával
• A vállalati hulladékgazdálkodási költségek, valamint a regionális hulladékkezelési megoldások optimalizálása

 


 

Szolgáltatásaink

Az anyagáramlás alapú költségelszámolás, az ökotérképezés, a költség-haszon elemzés vagy a környezetvédelmi költségelemzés segítségével az erőforrások nem hatékony felhasználása láthatóvá válik. Az eredmények alapján az erőforrások használatának optimalizálása könnyedén megtervezhető. A gyakorlati megvalósításhoz azonban előfordulhat, hogy bizonyos mértékű iparági szakértelemre van szükség. Mindezt biztosítják a denkstatt szakértői.
Napjainkban a rendelkezésre állás és a kockázatok szempontjából fenntartható beszerzés is elengedhetetlen tényezőnek számít és túlmutat a korábban csak a költségekre alapuló döntéshozatalon. Szükség van tehát egy több szempontú megközelítésre, amely más tényezőket, például a környezeti és társadalmi hatásokat, az emberi jogokat, a korrupciót, a kritikus anyagokat, illetve a fenntartható szállítást is figyelembe veszi.
Az Európai Unió körkörös gazdasági csomagja, valamint az egyesült államokbeli Ellen McArthur Alapítvány által meghirdetett tevékenységekhez egy speciális, a körkörös gazdaságot előtérbe helyező vállalati stratégiára van szükség. A denkstatt a szortírozó és újrahasznosító rendszerek értékelésében és csomagoláshasznosító rendszerek optimalizálásában szerzett régmúltra visszanyúló tapasztalatait használja fel a vállalati résztvevőkkel folytatott párbeszédben és a nemzeti stratégia fejlesztésében, a költség- és környezeti hatékonyság tekintetében (költség-haszon elemzés). A hulladékgazdálkodás és a másodlagos erőforrások felhasználóinak összekapcsolása csak egy járulékos következmény.
Optimalizált hulladékgazdálkodási megoldások kifejlesztése olyan eszközök használatával, mint a meglévő megoldások értékelése, gyakorlati kezelése és a költségek optimalizálása, a munkavállalói vagy lakossági elfogadottság és a környezeti haszon tekintetében eltérő, de a követelményeknek mégis megfelelő megoldás kialakítása. Fontos átfogó képpel rendelkezni a helyi megoldásokkal kapcsolatban, például jelentős különbség van aközött, hogy a végső ártalmatlanítás mögött hulladékkezelési technológiák is állnak-e vagy csak lerakóba szállítják a hulladékot.
A csomagolóanyag-újrahasznosító rendszerek megszervezésében és optimalizálásában szerzett országos és vállalati szintű, régmúltra visszatekintő tapasztalataink az egyik legmodernebb osztrák rendszerre épülve alakultak ki. A hulladékgyűjtő rendszerek vállalaton belüli, illetve lerakóban végzett optimalizálása, a válogató üzem kapacitásának figyelembe vételével, a szortírozás minőségével és a költségek optimalizásával párosulva szilárd alapot jelent ügyfeleink támogatásához, bárminemű újrahasznosító megoldás kialakításában.
A REACH és a CLP rendeletek azokat a követelményeket határozzák meg, amelyeket a szervezeteknek a veszélyes anyagok kezelése kapcsán be kell tartaniuk. A szabályozás meghatározza a nyilvántartással, értesítéssel, osztályozással és címkézéssel kapcsolatos követelményeket a kockázatok csökkentése és a vállalat által használt vegyi anyagok hatásának alaposabb megismerése érdekében.

Sikertörténetek

  • Egy nemzetközi italgyártó vállalat számára 44 különböző országban világszerte, az italcsomagolás hasznosításából és újrahasznosításából származó részesedési adatokat gyűjtöttük össze és végeztünk átfogó vizsgálatot. A statisztikák olyan speciális és nemzetközi megoldásokat is jelentő anyagokat elemeztek mint, üveg, alumínium, acél, műanyag és egyéb komponensek.
Denkstattt Illus Mobile 02
  • Összefoglalót írtunk fenntartható műanyaghulladék-gazdálkodásra vonatkozó tényekről és kritériumokról a Plastics Europe számára
  • Egy nemzetközi italgyártó cég megbízásából több anyag, köztük üveg, alumínium, acél vagy műanyag hasznosítására  és újrahasznosítására vonatkozó kutatásokat végeztünk 35 európai országban. Ez a projekt magában foglalja a releváns adatok összegyűjtését, értékelését és leírását, valamint egy, az adatok frissítésének a jövőben történő szabványosítására alkalmas auditálható folyamat kialakítását
  • Egy osztrák csomagolási újrahasznosítási rendszer működésében részletesen értékeltük a csomagolás hulladékmegelőzéshez és a megnövekedett erőforrás-hatékonysághoz való hozzájárulását
  • Egy osztrák székhelyű kiskereskedelmi csoport esetében, megvizsgáltuk és optimalizáltuk a hulladékártalmatlanítási költségeket, így támogatva az ebből származó költségek csökkentését. A méréssel hozzájárultunk a vállalat munkatársainak környezettudatos gondolkodásának kialakításához, valamint tanácsadást adtunk a helyszíni hulladékok szelektálási folyamataiban is.

 

Ügyfeleink

SPAR (Ausztria) Coca-Cola HBC Plastics Europe

ARA Altstoff Recycling Austria  Austrian Federal Ministry of the Environment 


 

Kapcsolat

Bajnóczki Csongor – körkörös gazdaság bajnoczki.cs@denkstatt.hu

Jenei Attila  – ügyvezető
jenei.a@denkstatt.hu

Következő: Szén-dioxid kibocsátás csökkentése és üzleti stratégiák