Field of interest

Környezetvédelmi due diligence (EDD)

A környezetvédelmi Due Diligence audit célja, hogy a befektető, vásárló betekintést nyerjen a célponttal kapcsolatban fennálló környezetvédelmi problémákba, költségekbe, ezáltal megelőzze későbbi felelősségre vonását és a nem várt költségek felmerülését.

A környezetvédelmi Due-diligence audit folyamata

Az EDD tartalma a vizsgálati módszer tekintetében több fázisra bontható a környezeti állapotfelméréshez (ESA) hasonlóan. A due diligence teljes folyamata a következőket tartalmazza:

  • dokumentumok és rendelkezésre álló, illetve beszerezhető adatok átvizsgálása;
  • helyszín bejárása, személyes interjú a területet jól ismerő személyekkel, a környezeti kockázatok feltérképezése;
  • az Ügyfél meghatalmazása esetén hatósági konzultáció;
  • feltételezhető felszín alatti szennyezések fizikai feltárása, mérése, kockázatok becslése
  • környezetvédelmi due diligence audit jelentés készítése, lehetséges költségek becslése, javaslatok.

A környezetvédelmi due diligence audit előnyei:

  • kockázatok csökkentése: váratlan események, esetleges bírságok elkerülése;
  • az akvizícióval és a majdani üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő környezetvédelmi költségek ismerete az adás-vételt megelőzően;
  • régmúltról származó környezeti károk és így a vizsgálat tárgyát képező üzem, ingatlan környezeti állapotának megismerése;
  • felelősségek tisztázása.

Az I-es fázis során helyszíni bejárásra, interjúkra és elérhető, valamint a bejárás során/ után kapott dokumentumokra alapozott szakértői jelentés készül, mely megállapítja az esetleges jogi nem megfelelőségeket, ezeket társítja becsült beruházási költséggel illetve lehetséges hatósági bírság tételekkel. Az 1. fázis során továbbá – amennyiben szennyezés jelenléte feltételezhető – javaslat készül a terület fizikai felmérésére, amely a 2. fázisban következik.

A II-es fázis során fizikai vizsgálatokkal, mintavételekkel és laboratóriumi analitikai mérésekkel történik az állapotfelmérés. Pontos tartalma az 1. fázist eredményeként határozható meg. Célja a felszín alatti szennyezések, vagy egyéb kibocsátások mértékének meghatározása, az azokból eredő pénzügyi, egészségügyi, környezeti kockázatok meghatározása.

A denkstatt a műszaki beavatkozás alatt álló projektek értékelését is elvégzi, továbbá beavatkozások alkalmával ellátja a megbízói érdekképviseletet és a szükséges szakértői engedélyek birtokában műszaki felügyeli a beavatkozás menetét. Sikeres beavatkozás zárásaként vállaltunk ellátja a monitoring létesítmények tervezési valamint engedélyeztetési feladatait, továbbá a több éven keresztüli monitoring tevékenységet kivitelezi.

Kapcsolat

Raska Gábor raska.g@denkstatt.hu

Jenei Attila jenei.a@denkstatt.h

Következő: Szennyezettség felmérés, tényfeltárás (ESA)