Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Környezetvédelmi tervezés

A környezetvédelmi jogi szabályozás jelentős feladatokat ró a vállalkozásokra, környezethasználókra. Az induló beruházások sikerét is alapvetően befolyásolja a szükséges engedélyek gyors rendelkezésre állása. A denkstatt szakértői segítenek a legmegfelelőbb megoldás megtalálásában. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a tervezés és engedélyeztetés területén az egységes környezethasználati engedélyek (IPPC), a környezetvédelmi hatásvizsgálatok és megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásában, valamint a szennyezés felmérés és tényfeltárás, klímavédelem vagy a terjedés modellezés területén egyaránt. Munkatársaink rendelkeznek a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységhez kapcsolódó, környezetvédelmi szakértői jogosultságokkal, melyet a denkstatt ügyfélorientált és fenntartható szemléletével integráltan, hatékonyan alkalmaznak. Legyen szó előzetes, kockázatfelmérő vizsgálatokról, megvalósíthatósági tanulmányok körültekintő megírásáról vagy környezetvédelmi tervfejezet létrehozásáról, munkatársaink minden esetben a legkorszerűbb megoldást választják az adott projekt zökkenőmentes megvalósításához.

Milyen előnyökkel jár ez?

  • Kockázatcsökkentés
  • Széleskörű tapasztalat IPPC, környezetvédelmi hatásvizsgálatok és megvalósíthatósági tanulmányok hatékony kidolgozásában
  • Szigorú projektmenedzsment a hatékony ügyféltámogatás érdekében
  • Időtakarékos eszközök a jogi megfelelőség hatékony megvalósítása érdekében
  • Költséghatékonyság

 


 

Szolgáltatásaink

Mi valósítható meg? Hol húzódnak egy projekt határai? Milyen lehetőségekkel és kockázatokkal kell foglalkozni? Projektjeinek megvalósíthatóságát azok gazdasági hatékonysága, az erőforrások, technológiák és ütemezések rendelkezésre állása alapján értékeljük.

Bővebben
A 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott tevékenységek esetében a környezethasználó előzetes vizsgálatot (EV) köteles kezdeményezni a környezetvédelmi hatóságnál. A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján dönt a környezetvédelmi hatásvizsgálat szükségességéről. A denkstatt az előzetes vizsgálat fázisában vizsgálja a beruházás környezetterhelését és kellő időben megfelelő pontosságú szakvéleményt ad a tervező és a beruházó felé annak érdekében, hogy a projekt környezeti kockázatai megfelelő mértékűre csökkenjenek. Amennyiben a beruházás környezetterhelése nem indokolja környezetvédelmi hatásvizsgálat készítését, fontos, hogy a dokumentáció kidolgozottsága olyan részletességű legyen, amely alapján a hatóság megalapozottan tehet előírásokat határozatában a hatásvizsgálat elrendelése nélkül is.

Bővebben
A környezetvédelmi engedélyeztetés gyakran kiterjedt dokumentációt igényel. A denkstatt szakértői segítik a cégeket a hatóságok részéről a környezetvédelmi engedélyekhez kért dokumentumok kidolgozásában és az adminisztratív akadályok leküzdésében.

Bővebben
 
A környezetvédelmi engedély köteles, illetve az egységes környezethasználati engedély köteles létesítmények bővítése, valamint az engedély megújítása kapcsán környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatása szükséges. A felülvizsgálat lehet teljeskörű vagy részleges annak függvényében, hogy a módosítás mely környezeti elemeket érinti. Szakértőink segítenek a vizsgálat helyes elvégzésében és segítséget nyújtanak minden felülvizsgálatot érintő környezetvédelmi kérdésben.

Bővebben
A denkstatt vállalja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet szerinti engedélyek megszerzéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálat és a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését. A szakértői vizsgálatok eredményeképpen elkészített környezeti hatástanulmány és a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott eljárásban, a környezetvédelmi felügyelőség környezetvédelmi engedélyt, vagy egységes környezethasználati engedélyt (EKH, vagy IPPC) ad. Az engedélyekhez szükséges vizsgálatok előkészítését, dokumentáció kidolgozását és az engedélyeztetési folyamat felügyeletét bízza csapatunk szakértelmére, a leggyorsabb és a legproduktívabb megoldásért.

Bővebben

A denkstatt nagy tapasztalattal rendelkezik a vízjogi engedélyeztetés területén is. Szakértőink portfóliójába beletartozik a felszíni és a felszín alatti vizek védelme érdekében, a vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyes tervek elkészítése. Csapatunk a vízjogi engedélyeztetés kapcsán felmerülő egyéb,  meghatározott dokumentációk összeállítását is szakszerűen végzi el.

Bővebben

A jelentős környezethasználatot folytató gazdasági társaságoknak és azoknak, akit arra a hatóság kötelezett, üzemi kárelhárítási tervet kell készíteniük. Az üzemi kárelhárítási terv, vagy veszélyelhárítási terv (havária terv) a lehetséges környezeti káresemények számbavételéről és a környezeti haváriák elhárítására való felkészülésről, a környezeti kárelhárítás módjáról szól. Szakértőink körültekintően készítik el a különböző üzemi kárelhárítási tervezeteket, figyelemmel kísérik azok aktualizációs folyamatát és segítséget nyújtanak a felülvizsgálati tevékenységekben egyaránt.

Bővebben
A katasztrófavédelmi engedélyeztetési kötelezettség azokra a veszélyes anyagokkal, készítményekkel foglalkozó cégekre vonatkozik, amelyek a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti határértéket elérő mennyiségű veszélyes anyag tárolására képes a telephelyén. A mennyiségek függvényében a létesítmény besorolása lehet küszöbérték alatti, alsó küszöbértékű, felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem. Cégünk segít a törvény és a SEVESO szabályozás által előírt kötelezettségek felismerésében, üzemazonosításban, az üzem felülvizsgálatában, valamint szakszerűen közreműködik a katasztrófavédelmi engedélyek gördülékeny megszerzésében.
Légszennyező kibocsátás hatásterületének, illetve hatásainak meghatározása speciális ismereteket, és terjedési (transzport) modellezésre alkalmas szoftvert igényel. A számítások alapján értékelhető a létesítmény várható hatása összevetve a 4/2011. (I.14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határértékekkel és tervezési irányértékekkel.

Bővebben

A környezeti engedélyeztetés részét képezi az előzetes vizsgálat, illetve környezeti hatásvizsgálat, melynek eleme az éghajlatvédelmi szakvéleményt tartalmazó klímavédelmi fejezet. A klímavédelmi fejezetben be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az klímaváltozással összefüggő hatásoknak.

Bővebben

A környezetvédelmi tervfejezet az építési engedély iránti kérelmek, illetve a telepengedély iránti kérelmek egyik kötelező melléklete, melynek fő célja a feltételezhető környezetvédelmi hatások részletes ismertetése. Elkészítése létfontosságú lehet, hiszen enélkül akár hónapokkal is eltolódhat az építési engedély kézhezvétele, sőt a beruházás meghiúsulhat.

Bővebben

Sikertörténeteink

  • IPPC engedély 5 éves felülvizsgálata a Magyar Suzuki Zrt-nél
  • IPPC beszámoló megírása a Xellia Gyógyszervegyészeti Kft. számára
  • Előzetes vizsgálat és IPPC módosítás a Birla Carbon Hungary Kft. részére
  • Nem veszélyes hulladékhasznosító és komposztálótelep előzetes vizsgálata a Dunacell dunaújvárosi telephelyén
  • Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére környezetvédelmi engedélyeztetés, IPPC engedély felülvizsgálata, hulladékkezelő rendszer előzetes vizsgálata
Denkstattt Illus Mobile 02

 

Ügyfeleink

Birla Carbon Hungary Kft. Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft. Magyar Suzuki Zrt. RAUCH Hungária Kft. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Alumetal Magyarország Kft.  Busch-Hungária Kft. Dreher Sörgyárak Zrt. FÉMALK Zrt.


 

Kapcsolat

Jenei Attila jenei.a@denkstatt.hu

Következő: EHS és fenntarthatósági szoftver megoldások