Field of interest

Nem pénzügyi jelentések

A 2014/95/EU direktíva és a Számviteli törvény III. Fejezet, 95/C. §-a alapján hazánkban 2018-tól bizonyos szervezeteknek nem pénzügyi jellegű adataikról is be kell számolniuk, az alábbi tartalommal:

 • környezetvédelem;
 • szociális és foglalkoztatási kérdések;
 • emberi jogok tiszteletben tartása;
 • korrupció elleni küzdelem és;
 • megvesztegetés.

Kinek kötelező?

Az alábbi 3 feltétel együttes megléte esetén

Első feltétel:

Közérdeklődésre számot tartó (2007. évi LXXV. Törvény) tőzsdei cégek, értékhatártól függetlenül a hitelintézetek (MNB, MFB, EXIM kivételével), a befektetési vállalkozások, valamint – a kisbiztosítók és a kölcsönös biztosítóegyesületek kivételével – a biztosítók;

Második feltétel:

Az üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta az alábbi határértéket:

 • a mérlegfőösszeg a 6 000 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt;

Harmadik feltétel:

Az adott üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladja az 500 főt.

Részletes tartalom

 • a) vállalkozás üzleti modelljének rövid leírása;
 • b) a vállalkozásnak a környezetvédelemmel, a szociális és foglalkoztatási kérdésekkel, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a korrupció elleni küzdelemmel és a megvesztegetéssel kapcsolatban követett politikáinak leírása, utalva az alkalmazott átvilágítási eljárásokra;
 • c) a b) pont szerinti politikák eredményei;
 • d) A lényeges kockázatok és a kockázatok kezelésének bemutatása;
 • e) azon kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű teljesítménymutatók, amelyek lényegesek az adott üzleti tevékenység szempontjából.

A nem pénzügyi tartalom kiadható a pénzügyi jelentés részeként, vagy önálló jelentésként. Az EU a 2018-as jelentések tartalmának vizsgálatával várhatóan 2018 év végén felülvizsgálja a direktíva tartalmát és szigorítja a tartalmi előírásokat, valamint kiterjesztheti az érintett vállalatok körét.

Készüljön fel az Ön cége is a várható kötelezettségre!

EU-iránymutatások alapján, a vállalattal közösen fogalmazzuk meg a bemutatni kívánt teljesítmény-mutatókat. A denkstatt támogatást nyújt a jelentési kötelezettség felméréséhez, valamint a tartalom kidolgozásához is.

Kapcsolat

Vissza ide: Jelentéskészítés és kommunikáció