Szoftver megoldások a Kockázatértékelés támogatására

A denkstatt által fejlesztett denxpert és Envirodata fenntarthatósági, munka- és környezetvédelmi tevékenységeket támogató szoftvercsalád lehetőséget biztosít a rendelkezésre álló adatok nyilvántartására, menedzselésére. Az egyes modulok segítségével nem csak a jogszabályi kötelezettségeknek tehetünk pár gombnyomással eleget, de olyan lekérdezéseket is lehetővé tesz, mely a munkánkat is nagyban megkönnyíti. Már több mint 1000 telephelyen használják EHS megoldásainkat.

RISK modul

A kockázatértékelés végrehajtása, a kockázatértékelés elvégeztetése minden munkáltató részére kötelező. A denkstatt Hungary Kft. által fejlesztett denxpert (korábban Envirodata) szoftver segítségével a kockázatértékelés könnyedén elkészíthető.

A RISK modul segítségével Ön és cége:

 • teljeskörűen értékelheti a vállalatot érintő különböző kockázatokat (munkavédelmi, környezetvédelmi, pénzügyi, stb.),
 • azonosított veszélyeket munkakörökhöz, területekhez, munkafolyamatokhoz tudja rendelni,
 • részletesen meghatározhatja és nyomon követheti a szükséges intézkedéseket, típus, felelősök, határidő, kockázatcsökkentési potenciál megjelölésével,
 • meglévő értékelésből új területre/munkakörre új értékelést állítható elő minimális idő és energia ráfordítással,
 • kémiai kockázatértékelést készíthet,
 • intézkedési tervvel kiegészített jogszabály konform dokumentumot generálhat,
 • lekérdezési technikák segítségével gyorsan képet kaphat a vállalat gyenge pontjairól, magas kockázatú területekről, közelgő határidőkről.

Hogyan működik a RISK modul?

A modullal egy szabadon alakítható keretrendszert biztosítunk, mely teljes mértékben illeszkedik a vállalat működéséhez. Így a különböző területekre egységes kockázatértékelési struktúra alakítható ki. Az értékelések standardizált munkafolyamatokra történő elvégzésével jelentős idő és energia takarítható meg. Funkciójogosultságok beállításával menedzselni tudjuk a kockázatértékelések összeállításának, kitöltésének és hatályba léptetésének jogkörét. Több felhasználós megoldással lehetővé tehető a párhuzamos munkavégzés. Igény szerint egy-egy értékelés felülvizsgálatakor vagy intézkedési határidő lejárata előtt e-mail értesítés is beállítható.

Kapcsolódó szolgáltatások

A rendszer telepítéséhez kapcsolódóan elméleti és gyakorlati oktatást is tartunk. A szoftver használata közben felmerülő kérdések, problémák kezelésére, valamint az esetleges további fejlesztési igények kielégítésére folyamatos támogatást biztosítunk.

A kockázatértékelés követelménye

 • A kockázatértékelés a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alkalmazásában:
  • 54. § (2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.
  • 54. § (3) A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, így a kockázatértékelést csak erre képesítéssel rendelkező szakember végezheti el.

A kockázatértékelés területei

 • kockázatértékelés gépekre, berendezésekre vonatkozóan
 • kockázatértékelés munkaeszközökre
 • tevékenységek, technológiák kockázatértékelése
 • munkahelyek és a munkahelyek kialakításának kockázatértékelési folyamata
 • kockázatértékelés képernyős munkahelyek esetén
 • munkavállalókat ért terhelések elemzése, kockázatértékelése
 • egyéni védőeszközök, kollektív védelem értékelése
 • kockázatbecslés a veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozóan
 • tűzvédelem
 • robbanásveszély

A kockázatértékelés folyamata

 • kockázatértékelés előkészítése
 • veszélyek azonosítása
 • megbízó telephelyén a kockázatok értékelésének végrehajtása
 • kockázatok kvantitatív és kvalitatív értékelése
 • kockázatértékelés dokumentációjának elkészítése
 • javaslatok megtétele a veszélyek, veszélyforrások kiküszöbölésére és/vagy hatásuk csökkentésére
 • elfogadatható szintű kockázatok elérése

A kockázatértékelés éves felülvizsgálati kötelezettsége megszűnt (2012); helyette 3 évente kell elkészíteni a kockázatértékelést!

Ügyfeleink

E.ON Holcim ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport

RWE Alcoa

Kapcsolat

Szücs-Winkler Róbert – EHS IT Tanácsadás
szucs-winkler.robert@denxpert.hu

Szabó András – Tanácsadás, értékesítés
szabo.andras@denxpert.hu

További információkat a RISK és egyéb moduljainkkal kapcsolatban itt olvashat: www.denxpert.eu