Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Tranzakciós szolgáltatások

Beruházás, felvásárlás, összeolvadás alkalmával a befektetési célpont (ingatlan, termelő üzem) környezeti állapota és üzemeltetési körülményei ismeretlenek a beruházó számára. Ez jelentős pénzügyi kockázatot rejt magában a tranzakció során. Például barnamezős területen esetlegesen jelenlévő múltbéli eredetű szennyezettség kármentesítése akár az ingatlan piaci értékét is meghaladhatja, így a felmérés fontos pénzügyi kockázatkezelési lépés. Építési szándék esetén a szennyezettség jelenléte veszélyeztetheti az építési engedély megadását is. Termelő üzemek működésének jogszabályi megfelelőség-vizsgálata során pedig felderíthetők az esetleges nem megfelelőségekből adódó lehetséges hatósági büntetések mértéke, továbbá megvédhető a vállalat jó hírneve a büntetések és hatósági eljárások megelőzése érdekében azonosított intézkedések megtételével.
A beruházások során ilyen formában jelentkező kockázatok az általunk kínált szolgáltatások segítségével jól számszerűsíthetők még a szerződéskötést megelőzően. Így a befektető fontos információt kap az ingatlan vagy üzem környezeti állapotáról és ennek megfelelően annak valós piaci értékéről vagy a szükséges megelőző intézkedések költségéről.

Milyen előnyökkel jár ez?

  • Nem megfelelőségek azonosítása
  • Pénzügyi és üzemeltetésbeli kockázatok felmérése
  • Vállalat jó hírnevének védelme
  • Hazai és nemzetközi sztenderdek szerinti átvilágítás
  • Személyre szabott vizsgálati tartalom

 


 

Szolgáltatásaink

Ismeretlen környezeti állapotú ingatlanokba, termelő vállalatokba történő befektetés magában hordozza az ismert vagy ismeretlen környezeti károkért történő anyagi felelősségvállalás kockázatát. A szennyezett területeken elvégzendő műszaki beavatkozások jelentős költséget emészthetnek fel, legrosszabb esetben meghaladva az ingatlan értékét. Így a befektetés előtti kezdeti lépések során kiemelten fontos a cél ingatlan felszín alatti szennyezettségi állapotának felmérése. Az egyre több megismert és felszámolt környezeti kár ellenére továbbra is gyakori problémát jelentenek a szénhidrogén alapú talaj, talajvíz szennyezések (pl. gyártó, javító, karbantartó tevékenység során történt elfolyások, szivárgások, felszín alatti tartályok üzemelése), vagy például városi környezetben hulladékkal kevert mesterséges feltöltések szénhidrogén és nehézfém szennyezettsége és ezek hatósági szempontból is megfelelő módon történő felmérése és kármentesítése.

Bővebben

Az Environmental Due Diligence audit (EDD, magyarul átvilágítási auditnak, átvizsgálás auditnak nevezhető) jellemzően vállalatfelvásárlást (M&A), vagy kockázati és magántőke befektetéseket előz meg. A due diligence audit keretében a felvásárló megvizsgáltatja a célpont környezetvédelmi állapotát meghatározó tényezőket, potenciális rejtett szennyezéseket vagy szennyezőforrásokat, a hatóságokkal folytatott ügyeket, valamint a témával kapcsolatos minden iratot és rendelkezésre álló információt.

Bővebben

Az 1990-es évek előtt épült ingatlanok akvizíciója, felújítási vagy átalakítási munkáinak megkezdése előtt fontos elvégezni a veszélyes épületanyag felmérést annak érdekében, hogy a bontási/felújítási munkák során a veszélyes épületanyagokból eredő környezeti, humánegészségügyi és pénzügyi kockázatok azonosíthatók, az ezekből eredő költségek, valamint a szükséges környezet- és egészségvédelemi intézkedések meghatározhatók legyenek.

Bővebben

Ingatlanfejlesztések esetében hatósági előírásként vagy statikai megfelelőség vizsgálata miatt a tervezett felszín alatti objektumok (különösen tekintettel a több szintes mélygarázsokra) által előidézett hidrodinamikai változásokat bizonyos esetekben vizsgálni szükséges.

Bővebben

A felszín alatti közeg (talaj/felszín alatti víz) szennyezettségének tényét a vonatkozó jogszabályok szerint a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére be kell jelenteni. A szennyezettség mértéke, annak környezeti és humánegészségügyi hatása függvényében a szennyezett terület kármentesítése, a feltárt és lehatárolt szennyezőanyagok felszámolása válhat szükségessé.

Bővebben

Sikertörténetek

  • Fornetti magyarországi és romániai telephelyeinek komplex környezetvédelmi due diligence auditja az Aryzta AG számára
  • AEW Europe budapesti ingatlanportfoliójának (MOM Park, EMKE Offices, West End Business Center) környezetvédelmi due diligence auditja az Óbuda Group megbízásából
  • Michelin budapesti, nyíregyházi és váci telephelyeinek tényfeltárása a Michelin Hungária Kft. megbízásából
  • Bosch, B/S/H, Buderus, Rexroth, ZF telephelyek szennyezettség felmérése Csehországban (Albrechtice, Krnov), Lengyelországban (Goleniów, Wrocław), Oroszországban (Engels, Moszkva, Szamara), Romániában (Blaj), Szerbiában (Pećinci, Šimanovci), Szlovákiában (Bernolákovo, Michalovce), Szlovéniában (Nazarje), Ukrajnában (Kijev) és Magyarországon (Budapest, Kecskemét, Maklár, Miskolc, Szigetszentmiklós) a Robert Bosch GmbH megbízásából
  • Az angolai Alto Catumbelaban található felhagyott papír és cellulózgyár (C.C.U.P. Companhia de Celulose do Ultramatar Portugues) környezetvédelmi állapotfelmérése, kiemelt környezeti kockázatot jelentő szennyezések azonnali kárenyhítése és a terület kármentesítésének tervezése egy amerikai cég megbízásából
Denkstattt Illus Mobile 02

 

Ügyfeleink

Robert Bosch GmbH
Michelin Hungária Kft.
White Star Real Estate

Biggeorge Property
Óbuda Group


 

Kapcsolat

Raska Gábor
raska.g@denkstatt.hu

Jenei Attila 
jenei.a@denkstatt.hu

Következő: Szakmai képzések