Field of interest

Termék karbonlábnyom (PCF – Product carbon footprint)

Termék karbonlábnyom (PCF – Product carbon footprint)

A karbonlábnyom-számításokra egyre növekvő igény mutatkozik az elmúlt években. Egyre több vállalat használja a karbonlábnyom számítást, hogy előállított termékeit, vagy szolgáltatásait klíma-hatás alapján megvizsgálja, illetve mérje saját környezeti teljesítményét, vagy akár benchmarkként, a versenytársakkal való összehasonlítás eszközeként. A karbonlábnyom kiszámítása viszonylag egyszerű, az alapadatok rendszerint rendelkezésre állnak és a számítás áttekinthető, könnyen érthető az üzleti élet, a kormányzati szereplők és a fogyasztók számára is.

A termék-karbonlábnyom a termékek teljes életútjának (vagy annak meghatározott részének) karbonlábnyomát határozza meg. A Product Carbon Footprint számítások életciklus-szemléleten alapulnak. Attól függően, hogy egy termék karbonlábnyomát a termék életútjának mely szakaszáig számítjuk, megkülönböztetünk Bölcsőtől a kapuig (cradle-to-gate), illetve Bölcsőtől a sírig (teljes életút, cradle-to-cradle) szakaszokra végzett számításokat.

A Product Carbon Footprint számítások eredményei abszolút és relatív módon határozhatóak meg. Az abszolút értékek a vizsgált időszakban a termékekhez kapcsolódó összes ÜHG emissziót, míg a relatív értékek egy termékegységre (pl. 1 kg termék) meghatározott, a termékhez kapcsolódó ÜHG emissziót adják meg. A termékek karbonintenzitásának összehasonlítása a relatív footprintek összevetésén alapul.

A karbonlábnyom elemzés eredményeinek ábrázolása – két technológia összehasonlítása 

kep01

kep02

ÜHG ellentételezése

További törekvés a cégek részéről, illetve egyre növekvő elvárás a vállalatok érdekelt felei részéről is, hogy a vállalat, vagy egy termék előállítása során kibocsátott ÜHG-kat ellentételezzék, vagy hogy egy adott vállalat karbonsemlegesen működjön. Ez a karbonlábnyom azon részeinek ellentételezését jelenti, amelyet a saját működés (elérhető költségekkel megvalósítható) optimalizálásával már nem lehet tovább csökkenteni. A semlegesítés során a cég működése vagy a termék előállítása során kibocsátott ÜHG-mennyiséget ún. carbon-kreditek vásárlásával ellentételezi. A kreditért fizetett összeg egy ÜHG-emisszió csökkentését eredményező technológia/projekt finanszírozására szolgál. Akár földrajzilag távoli projektek finanszírozása is hiteles alap arra, hogy a cég csökkentse a tevékenységének hozzájárulását a klímahatásokhoz, hiszen a klímaváltozás globális probléma. A semlegesítés következtében a cég elmondhatja, hogy amennyivel hozzájárul az üvegházhatáshoz, ugyanannyi emisszió csökkentéshez is hozzájárul, azaz összességében a cég semlegessé válik az ÜHG emisszió tekintetében. A semlegesítés abban az esetben tud hiteles módon megjelenni a kommunikációban, ha az értékelhető karboncsökkentési elkötelezettséggel, stratégiával társul. Ezen kívül különös gonddal kell eljárni az ellentételezésre felajánlott karbon egységek minőségi vizsgálata során. A semlegesítés csak bizonyos alapelvek teljesülése esetén történik meg valójában (pl: addicionalitás), ellenkező esetben csak zöld marketingről beszélünk.

További információk

Kapcsolat

Következő: Vállalati karbonlábnyom