Field of interest

Vízlábnyom

Vízlábnyom 

A 2030 Water Resources Group (2030 WRG) szerint 20 éven belül a rendelkezésre álló víz 40% -kal lesz kevesebb, mint amennyire szükség lesz a megnövekedett népesség fenntartásához. A szervezet a vállalati, a tudományos és a civil szféra összefogásával jött létre és célja, hogy független entitásként egy platformot kínáljon a tudásmegosztásra és a vízzel kapcsolatos teendők kidolgozására.
Mind a vállalatok, mind pedig a régiók számára egyre fontosabbá válik, hogy a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és az energiahatékonyság növelése mellett a vízhasználatukra is odafigyeljenek. Olyan stratégia kidolgozására van szükség, amely tartalmazza a vízhiányból eredő kockázatokat és a vízhasználat csökkentésére irányuló intézkedéseket egyaránt.

Jelenleg igen változó, hogy mely cégek és iparágak fordítanak figyelmet a növekvő vízhiányra. Bár sok bányaipari, gyógyszeripari vagy élelmiszergyártó cég belátja a vízhasználat-csökkentés pozitív hozadékait, a legtöbb vállalat még annak ellenére sem ismeri fel a vízzel kapcsolatos kockázatokat, hogy értékláncának egyes elemei jelentős mértékben függhetnek a rendelkezésre álló víz mennyiségétől és minőségétől.
Amellett, hogy a vállalatoknak fontos segítséget jelenthet a vízlábnyom kiszámítása termékeire, működésére és értékláncára, a felhasznált vízmennyiségről való számadás a fenntarthatósági jelentésben egyben az átláthatóságot is növeli.
A vízhiánnyal kapcsolatos kockázatok felmérésével és hosszútávra készített vízhasználati stratégiáival pedig mind pénzügyi, mind pedig hírnévbeli veszteségek előzhetőek meg.

Mi a vízlábnyom?

Egy személy, közösség vagy vállalat vízlábnyoma alatt azt a frissvíz mennyiséget értjük, amely szükséges mindazoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak az előállításához, amelyet az egyén vagy a közösség fogyaszt, illetve amelyet a vállalat gyárt vagy kínál.

A vízhasználat alatt egy adott idő alatt elfogyasztott (elpárologtatott) és/vagy beszennyezett víz mennyiségét értjük. A vízlábnyom kiszámítható bármilyen jól meghatározott fogyasztói csoportra (személy, fogyasztók, család, város, nemzet) vagy vállalatra (állami vállalat, magán vállalat, iparág).

A vízlábnyom három részből áll:

  • kék;
  • zöld;
  • szürkevíz.

A kékvíz-lábnyom azt a frissvíz mennyiséget takarja, amely a globális vízkészletekből (felszín alatti és fölötti vizek) került felhasználásra ahhoz, hogy az a termék vagy szolgáltatás létrejöhessen.

A zöldvíz-lábnyom azt a mennyiséget jelenti, amely a globális zöldvíz tartalékokból (a földben nedvességként tárolt esővíz) került felhasználásra.

A szürkevíz pedig az a szennyezett vízmennyiség, amelyik a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban keletkezik. A szürkevíz lábnyom az alapján kerül megbecsülésre, hogy mennyi vízre lenne szükség a szennyeződés felhígításához egy olyan szintre, amely megfelel vízminőségi szabványoknak.

2011 februárjában a Water Footprint Network közzétette Global Water Footprint Szabványát, amelyet az ISO az életciklus elemzési szabványába kíván illeszteni.

A denkstatt csoport számos vállalat számára készített víz-, karbon-, és ökolábnyom számítást, és hisszük, hogy a mérés egy hasznos eszköz az erőforrás-felhasználás csökkentéséhez vezető úton.

Kapcsolat

Következő: Érdekelt felek bevonásának kezelése