Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Проправяме пътя към устойчиво общество

Работим по разнообразни теми като устойчиво бизнес управление, продуктова устойчивост, кръгова икономика и ресурсна ефективност, управление на въздействията върху околната среда и общностите, развитие на организационен капацитет, съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство, интелигентни градове, софтуерни решения за събиране и анализ на данни, системи за управление, корпоративен well-being и други. От оценка на въздействието на отделни продукти и услуги, независимо от големината на Вашия бизнес, до оценка на планове за градско развитие – нашите услуги обхващат всичко това.

Ето темите и областите, в които имаме опит: