Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Well-being на работното място

Компаниите искат ангажирани хора. Ангажирани са тези хора, които познават себе си и са способни да управляват енергията си в екосистемата на Вашата компания. За да са такива, компанията има за задача да въведе такава култура на място, в която хората да присъстват цялостно. В такава среда, те могат да се погрижат за нуждите си (от здраве и личен интегритет) в съответствие с целите на компанията. На български, когато става въпрос за well-being, говорим също за благосъстояние. Както и да го кажем, темата за това как хората работят и едновременно се чувстват добре на работното място, е вече в задачите ни като мениджъри. Разбираме грижата за благосъстоянието като умение да се управлява личната енергия, не само времето. Вероятно сте съгласни, че често не управляваме добре енергията си и в резултат започваме да компенсираме нуждите, вместо да ги управляваме. За кои енергии и нужди говорим ние? Ето ги в 4 елемента, които обуславят благосъстоянието:

 • Физическата енергия или Колко съм здрав?
 • Емоционалната енергия или Колко съм щастлив?
 • Умствената енергия или Колко фокусиран съм в това, което правя?
 • Духовна енергия или Каква е целта ми?

 

Ползите за Вас:

 • По-отдадени и ангажирани служители
 • Повишаване на продуктивността
 • Добра репутация
 • Организационна култура, свързана с нуждите на служителите
 • Осезаем и измерим резултат върху успеха на бизнеса
 • Служителите управляват нуждите и задълженията си, справят се по-леко със стресови ситуации

 


 

Нашите услуги

Благосъстоянието за вашата фирма и вашите служители не прилича на това в другите офиси. Само във вашата среда, тип работа, тип екип, хората знаят каква е динамиката на физическата, емоционалната им, умствената и духовната им енергии. Ние ви показваме какви са основните им нужди чрез интерактивна оценка и заедно намираме подход за управлението им, свързан с целите на бизнеса.
Даваме ви знание, практики, обучения и уоркшопове за това как да управлявате и да осигурите ресурс на хората си да управляват физическата си и емоционална енергия в контекста на работното място. Обичаме да говорим за емоционална жизненост, която е свързана с усещането за стрес на работното място и с начина, по който комуникираме и от опит знаем, че тази тема няма давност.
Можем да ви посъветваме как да организирате работното пространство оптимално спрямо физическите нужди за хората, като не коментираме само ергономията, но и как могат да се възползват от организацията му, за да се чувстват добре и здрави. Фокусът ни е върху това да провокираме културата на целодневно седене, за която не е достатъчно да вземем по-удобни столове или бюра за работа прав.
Осигуряваме тренировки по мобилност в офиса ви, като учим хората кои са основните дисфункции, породени от целодневното седене и какви са основните практики на работното място, които да са им полезни. Осигуряването на карти за спорт само по себе си не е достатъчна грижа за тях, а даже може да породи още проблеми, защото когато се тренира спорт, при налични дисфункции от целодневното седене, резултатът може да бъде негативен.
Тиймбилдингите са моментите, в които екипът си дава пространство и време за свързване. Изборът на тема е от голямо значение и затова предлагаме възможност на екипа да се фокусира върху разбиране и преживяване, свързано с уелбиинга на хората в него.

Реализирани проекти

Denkstattt Illus Mobile 02
 • За JAF България разработихме стратегия за подобряване на корпоративния well-being. Започнахме със здравето на служителите. Въведохме инициативата така, че хората сами да разберат къде в приоритетите им стои физическото им благоденствие. В рамките на този процес, разбрахме кои други аспекти са критични за тях; какви нужди имат, свързани с тях и какво реално се случва. В резултатът започнахме работа по по-голям проект за добро управление, който в крайна сметка ще повлияе здравето на компанията, а не само това на служителите.
 • Организирахме семинари, на която установихме споделена визия за това какво е здравето и корпоративното благополучие на компанията King \Испания\. Дадохме на хората знания как по-добре да организират ежедневната си работа, следвайки физическите си и емоционални потребности. Като следваща стъпка разработихме стратегия за управление на стреса, което беше дефинирано като необходима посока, в която да се фокусират следващи усилия и по която да продължим работа
 •  

 

Клиенти

JAF (България) KING (Испания)


 

Контакти

Климентина Рашева klimentina.rasheva@denkstatt.bg

Невена Давидова nevena.davidova@denkstatt.bg

Следваща тема: Оценки на въздействието