Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Системи за управление и съответствие

Системите за управление помагат на организациите да изяснят своите цели и стратегии, както и да въведат ясни процеси и отговорности. Най-популярните системи за управление в света са съобразно стандартите ISO 9001 – за качество, ISO 50001 – за енергия, ISO 14001/EMAS – за околната среда и ISO 45001 – за здраве и безопасност на работното място. denkstatt подкрепя анализа на контекста на организациите, разпознавайки кои бъдещи тенденции и промени, като например промени в климата, нулеви отпадъци, индустрия 4.0 или е-мобилност, ще повлияят на бизнеса. Ние помагаме на компаниите да открият потенциални възможности или рискове, да изяснят кои са основните заинтересовани страни и какви очаквания имат те към тях.

Ползите за Вас

 • Интегриран и цялостен подход към системите за управление, свързани с енергия, околна среда, качество, здраве и безопасност
 • Богат опит във въвеждането на системи за управление – повече от 150 успешни проекта в цял свят
 • Предлагаме услуги, спестяващи време
 • Помагаме да вземете правилните решения и се възползвате от потенциални възможности

 


 

Нашите услуги

Въведени от нас, системите за управление на качеството, околната среда и енергията, базирани на международните стандарти ISO 9001, 14001 и 50001, са целесъобразни и практични. Ние разбираме бизнеса ви и се водим от него при въвеждането на подобна система, вместо обратното – да адаптираме процесите спрямо стандарта. Резултатът е добра основа за интегрирано, устойчиво управление и постигане на резултати.
Спазването на законите е критично за всеки бизнес. Лесно е да поемете в грешна посока, която да ви коства много време и средства, особено когато сте в нова сфера на бизнес. Ние правим разбираемо за вас европейското и национално законодателство по околна среда.
Придобиването на нови фирми, проекти, обекти или терени е свързано с определени екологични рискове, които могат да получат съвсем конкретен материален характер. Чрез тази услуга клиентите ни получават подробна информация за екологичното състояние на обекта и могат да остойностят тежестта на екологичните рискове.
Подкрепяме организационните процеси, необходими за акредитация по програмата на Airport Carbon Accreditation на ACI Europe на летищата и усилията им да намалят емисиите си на парникови газове. Част от нашата работа е да подпомогнем идентифицирането и остойностяването на приложими мерки или проекти, които могат да бъдат да бъдат инициирани, да се създаде необходимата организационна структура и да се приложи системен подход, за да се ускори процеса към достигане на необходимото ниво за сертификация. Независимо дали става въпрос за Ниво 1 – Въглероден отпечатък, или Ниво 2 – Намаляване на емисиите, имаме опитът и знанията, за да подкрепим летищата да се развиват устойчиво, да бъдат конкурентни и това да бъде видимо по начин, който ангажира заинтересованите страни.

Реализирани проекти

 • Посолство на Великобритания в София – Въвеждане на опростена Система за управление на околната среда, следваща принципите на EMAS
 • BILLA България – Въвеждане на система за управление на енергията (ISO 50001)
 • Mondi Стамболийски – Въвеждане на система за управление на енергията (ISO 50001)
 • Globulinks – Преход към новата версия на системата за управление на качеството (ISO 9001)
 • Telenor България – Въвеждане на Система за управление на околната среда (ISO 14001) в GLOBUL и Germanos
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Национална агенция по приходите – Въвеждане на Система за управление на околната среда
 • Летище София – Консултации за постигане на второ ниво на Airport Carbon Accreditation
 • The Coca-Cola Company – Проект за водна ефективност на 10 бутилиращи завода на Coca-Cola Hellenic (България, Гърция, Ливан, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Русия)
 • Създаване и поддръжка на регистър за съответствие със законодателството и опазване на околната среда за CANON
 • Telelink – Създаване на база данни за съответствие със законодателството за опазване на околната среда
 • Antea Group – Създаване на база данни за съответствие със законодателството за здраве, безопасност, сигурност и опазване на околната среда
 • Antea Group – Преглед на екологичното законодателство за Oracle
 • DPM Крумовград – Изготвяне на План за биологична рекултивация за проекта Крумовград
 • DPM Крумовград – Организация и провеждане на спасително преселване на популациите на сухоземни костенурки от местността Ада Тепе, Крумовград
 • DPM Крумовград – Провеждане на оценка по НАТУРА 2000 по проекта за добив на злато в Крумовград
 • DPM Крумовград – Изготвяне на План за мониторинг на Биоразнообразието за проекта Крумовград
 • DPM Крумовград – Изработване на екологичен и социален план за действие по околна среда и общността според изискванията на ЕБВР
 • DPM Крумовград – Изготвяне на предварителна оценка на съответствието на проект Крумовград с екологичната и социална политика на Европейска банка за възобновяване и развитие
 • DPM Челопеч – Изпълнение на Плана за мониторинг на биоразнообразието, 2012 и 2015 г.
 • DPM Челопеч – Концепция за изграждането на система за мониторинг на биологичното разнообразие в DPM Челопеч
 • Gamesa – Екологична оценка за съответствието на проект за ветропарк
 • Syn Group GmbH – Осъществяване на екологична оценка на North West Timber Company в Русия. Оценени са два завода – Neman Pulp and Paper Mill и Kamenogorsk Offset Paper Mill

Нашите клиенти

denkstatt България: Посолство на Великобритания в София BILLA България Mondi Стамболийски Globulinks Telenor България Национална агенция по приходите Летище София The Coca-Cola Company

denkstatt България: CANON Telelink Antea Group DPM Крумовград DPM Челопеч Gamesa Syn Group GmbH Telecity Group  

denkstatt Group: UNITECH Schneider Electric Wien Energie UNI CREDIT VBV REWE International HOFER KG EVN    


 

За контакти

Петър Сеизов peter.seizov@denkstatt.bg

Пенка Коркова penka.korkova@denkstatt.bg

Следваща тема: Well-being на работното място