Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Софтуерни решения за управление на устойчивостта

 

Вярваме, че за да се справите с проблемите, пред които сте изправени днес, се нуждаете от услуга, която да подпомогне автоматизирането на административни задачи. Такива решения, които да Ви дадат свободата и възможността да направите компанията по-устойчива.

Ползите за Вас

 • Възможност да взимате по-информирани решения, получавайки всички нужни данни за околна среда, безопасност на труда и устойчивото развитие
 • Минимизиране на грешките при събиране и обработка на информацията
 • По-малко време за събиране на данни от различни нива в организацията
 • Проследяемост на процеса на управление на данни
 • Подкрепа за бизнес процесите чрез ясно дефинирани отговорности
 • Подходящи решения за всички: от големи международни компании до по-малки местни, всеки може да намери това, от което има нужда
 • Подсигурявате безопасността на вашите работници, както и на всички други заинтересовани страни

 


 

Нашите услуги

Данните са това, което Ви дава представа за напредъка спрямо целите. Устойчивото развитие просто обхваща повече теми за управление. За да покажем ангажиментите, усилията, постиженията си са нужни факти. Данните са факти. Те захранват системите за управление; вземането на решения; вътрешната и външна комуникация; създаването на доклади за корпоративна устойчивост. В много компании данните се предоставят от различни хора, като обединяването и анализът им често се извършват с помощта на Excel. При този процес се случват грешки при събирането и обработката на данните, което води до неточен анализ и затруднява докладването към заинтересованите страни. Ние виждаме доброто управление на данни като структуриран процес с ясно дефинирани задължения и отговорности, минимален трансфер на документи през различни комуникационни канали и единна система за събирането и обработката им. В идеалния случай, данните от различни нива в организацията пристигат навреме при потребителя, в лесен за обработка и анализ вид.
Уеб-базираната платформа дава единен регистър от данни за устойчиво развитие в организацията; намалява риска от допускане на грешки и скъсява времето, нужно за събиране и консолидиране на данни от различни нива в организацията; осигурява прозрачност, ефективност и проследяемост на процеса на управление на данни. Платформата е гъвкава и приспособима към организации с различен контекст и структура на докладване. Софтуерът позволява събирането на първични и финансови данни, свързани с околна среда (електричество, отопление, потребление на гориво, автопарк, полети, външен транспорт, отпадъци, използвани материали, опаковки, вода и др.), както и всякакви социални и икономически параметри.
С предлаганите различни модули и услуги denxpert е софтуерното решение, което ще Ви помогне да управлявате EHS & устойчивостта на компанията. Тази услуга обхваща всичко от подпомагане съответствието със законодателството, събиране на данни и оценка на риска, както и управлението на отпадъците. Повече за denxpert ще намерите на интернет-страницата denxpert.eu

Реализирани проекти

 • Coca-Cola HBC България – Платформа за вътрешна комуникация на екологичните проекти на компанията
 • Telenor България – Въвеждане на софтуер за управление на екологични данни
 • DPM Челопеч – Въвеждане на софтуер за управление на екологични данни
 • Национална агенция по приходите – Въвеждане на софтуер за управление на екологични данни
Denkstattt Illus Mobile 02

Нашите клиенти

denkstatt България: Coca-Cola HBC България  Telenor България  DPM Челопеч  CANON Telelink Antea Group

denkstatt Group: Deutsche Telekom Vienna Airport MOL E.On Coca Cola CRH  


 

За контакти

Петър Сеизов peter.seizov@denkstatt.bg

Следваща тема: Устойчиво управление и докладване