Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Въглероден отпечатък и Оценка на жизнения цикъл (LCA)

denkstatt има богат опит в оценки и анализи, свързани с околната среда – от оценки на екологичния отпечатък до оценки на жизнения цикъл на продукти и услуги. Независимо дали имате нужда от оценка на корпоративния отпечатък на компанията във връзка с комуникация със заинтересовани страни, или оценка на конкретен продукт с цел пазарно предимство, може да се доверите на нашите експерти. Ние ще Ви помогнем да разберете какъв отпечатък оставя бизнесът ви върху околната среда. Оценяваме въздействията върху околната среда на вашите продукти и услуги и ги сравняваме с бенчмарк стойности в бранша. Резултатите показват настоящото положение, което ви дава основа за решение как да развивате продуктите и услугите си. Също така Ви помагаме да комуникирате екологичното си представяне чрез Декларации за екологично въздействие (EPD), получаване на еко-етикети и изготвяне на специфични казуси.

Ползите за Вас:

 • Намаляване на разходите
 • Съобразяване с текущо и бъдещо законодателство
 • Увеличаване на приходите
 • Получаване на конкурентно предимство
 • Подобряване на имиджа на вашата компания
 • Привличане на първокласни кадри като работодател, който е устремен към бъдещето.

 


 

Нашите услуги

Описва общото количество парникови газове, произведени пряко и непряко чрез операциите и дейностите на компанията. Това е идеалният инструмент за откриване на неефективни процеси, за комуникиране на усилията Ви да бъдете по-добри, за задаване на цели и оптимизиране на въздействията на организацията върху климата.
Осигурява информация за количеството емисии СО2, генерирани през целия жизнен цикъл на даден продукт. Това е лесен начин за определяне на процеси, които подлежат на подобрение, както и за сравнение на алтернативни подходи. Въглеродният отпечатък предоставя прозрачни резултати, които са лесни за разбиране и комуникиране.
Този метод се основава на изследването на въздействията върху околната среда, свързани с даден продукт или услуга. Оценката включва всички съответни входящи потоци на материали и енергия, основни и вторични продукти, както и изходящи потоци през целия жизнен цикъл – от производството до излизането от употреба или рециклирането. Анализът следва най-добрите практики при изготвянето на Оценка на жизнения цикъл (LCA), в съответствие с международната серия стандарти ISO 14040 и 14044.
Декларациите за екологично въздействие и еко-етикетите са помощно средство за вземане на решения от потребители и клиенти, които все по-често ще бъдат водени от по-добрите екологични показатели, когато се налага да направят избор между съпоставими продукти. При изготвянето на Декларация за екологично въздействие (EPD) следваме стандарти като ISO 14025 и EN 15804.

Реализирани проекти

Denkstattt Illus Mobile 02
 • Кнауф България е първият производител на строителни материали в България, получил Декларация за екологично въздействие (EPD) за производство на гипсфазерни плоскости. Ние от denkstatt бяхме активно ангажирани в процеса на изработване и верификация. Декларацията е изготвена, следвайки изискванията на ISO 14025 и EN 15804. Резултатите, публикувани в Декларацията, предоставят систематичен, прозрачен и верифициран преглед на основните компоненти на продуктите, технически спецификации и екологично въздействие през целия жизнен цикъл на продукта. Декларацията за екологично въздействие на Кнауф България е публикувана от The Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU).
 • За ETEM България разработихме Декларация за екологично въздействие (EPD) на алуминиеви профили, която е публикувана от The International EPD System. Процесът по разработка на EPD обвхвана няколко дейности: оценка на жизнения цикъл (LCA), съобразно изискванията на ISO 14040 и ISO 14044, изготвяне на самата Декларация и Доклад към нея, организация на процеса по регистрация и верификация, вкл. комуникация с Програмния оператор и верификатора.
 • The Coca-Cola Company – Изчисляване на водния отпечатък на захарта в продуктите на компанията
 • The Coca-Cola Company – Оценка на устойчивостта на водния отпечатък на захарта и подсладителите сред доставчиците на компанията
 • Изчисляване на въглеродния отпечатък на смоли (SRM/PPRM)
 • Изчисляване на въглеродния отпечатък на 3 продукта от химическата промишленост на Borealis/AMI: меламин, азотен тор и каталитична добавка AdBlue
 • Изчисляване на въглеродния отпечатък на силиконовата индустрия (European Silicones Centre)
 •  

 

Клиенти

denkstatt България: ETEM Knauf Bulgaria The Coca-Cola Company European Silicones Centre

denkstatt Group: ARA Global Silicones Council edana DSM OMV

denkstatt Group: Borealis Greiner Group BKS Bank Barry Callebaut UHU Willhaben


 

Контакти

Петър Сеизов peter.seizov@denkstatt.bg

Иван Паспалджиев ivan.paspaldzhiev@denkstatt.bg

Следваща тема: Кръгова икономика