← Назад
2021-08-30T16:51:00+02:0030.август 2021|

България:

Включете се в Европейския пакт за климата

climate pact

Европейската комисия насърчава граждани, общности и организации да се включат и да поемат своя личен ангажимент в полза на природата.

Генералната дирекция на Европейската комисия „Действия по климата“ поставя началото на Европейския пакт за климата, широкомащабна инициатива, част от Европейския зелен пакт. Целта на Пакта за климата е да помогне за мобилизиране и подкрепа на социално движение на милиони хора в ЕС, които да се включат в екологичния преход, да се вдъхновяват взаимно и да разработват реални решения в областта на климата. Пактът ще работи в тясно сътрудничество с хора от различни професионални сфери и от всички части на Европа – т.нар. Посланици на Пакта за климата, които ще информират, вдъхновяват и подкрепят действията в областта на климата в своите общности и мрежи.

Гражданите, организациите и общностите могат да се включат в Европейския пакт за климата по много начини. Всеки може да направи „стъпка“ за намаляване на собствения си въглероден отпечатък чрез платформата Count Us In, възможностите са разнообразни – от разговори с приятели, повече ходене пеша и каране на колело, намаляване на хранителните отпадъци до изолиране на дома с цел пестене на енергия. Всяка стъпка за намаляване на въглеродните емисии ще се превърне в нещо по-голямо и ще бъде отчетена от глобалния агрегатор Count Us In, заедно с милиони други стъпки, предприети по целия свят. Освен това, компании, неформални групи и общности също могат да играят важна роля в действията за климата чрез поемането на т.нар. ангажименти на организации. По този начин могат да постигнат положителна промяна, включвайки своите служители, клиенти, доставчици, общности и много други заинтересовани страни от професионалната си мрежа. Всяка общност, бизнес, град, благотворителна организация, институция, клуб и група по интереси могат да предприемат съвместен ангажимент чрез уебсайта на Пакта.

Генерална дирекция „Действия по климата“ ангажира консорциум от организации, работещи в  областта на климата, информирането и повишаването на осведомеността на хората, които в тясно сътрудничество с Европейската комисия да развиват и управляват Секретариат на Пакта. Партньорите се ръководят от ICF и включват denkstatt, CDP Europe, Count Us In, Friends of Europe, Ifok, LOW и Ramboll. Тези компании предоставят на ГД „Действия по климата“ стратегически план, оперативни и координационни услуги, за да подпомогнат повишаването на осведомеността за Пакта; изграждането на общоевропейско разбиране за изменението на климата; насърчаването на гражданите и организациите да се ангажират с конкретни действия в областта на климата и околната среда; и осигуряването на пространства и възможности за сътрудничество, обучение и работа в мрежа.

Голям приоритет се поставя върху младежта, поради което Пактът стартира и „Младежко предизвикателство за климата„. Инициативата цели да събере на едно място млади хора на възраст между 15 и 30 години от цяла Европа, като им даде възможност да създават съвместно иновативни идеи за проекти в областта на климата. Всички проекти ще получат подкрепа от широка мрежа за сътрудничество и напътствия, а накрая някои от участниците ще имат възможност да се срещнат с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия – Франс Тимерманс. Онлайн регистрацията е отворена до 20 септември.

denkstatt – водещата консултантска организация по въпросите на устойчивото развитие в Централна и Източна Европа, ще координира изпълнението на Пакта за климата в 12 държави- членки на ЕС и ще ръководи Координационния център на Пакта за Източна Европа.

Горди сме, че сме част от Европейския пакт за климата, защото имаме възможността да работим за изграждането на българското движение за климата. Въздействието на изменението на климата е реално и нито едно действие не е твърде малко – всички ние трябва да изиграем своята роля за една декарбонизирана Европа. Радваме се, че можем да подкрепим Пакта за климата на ЕС с нашия експертен опит в областта на климатичните промени и да насърчаваме мрежи, организации и граждани да се присъединят към нас в предприемането на конкретни стъпки към смислени действия в областта на климата„, споделя Иван Паспалджиев, координатор за България.

Екипът на denkstatt, който е ангажиран с координацията и успешното изпълнение на Пакта за климата в България се състои от:

Иван Паспалджиев, национален координатор на Европейския пакт за климата за България. Иван е старши консултант по въпросите, свързани с изменението на климата и опазването на околната среда в denkstatt, и ръководи направлението за остойностяване на природен и социален капитал. В тази си роля той консултира широк кръг организации, включително местни и международни компании, общини и Европейската комисия. Като координатор за страната Иван ще отговаря за разгръщането на информационните дейности на Пакта в България.

Невена Давидова, ръководител на Координационния център на Европейския пакт за климата за Източна Европа. Невена има повече от 15 години опит в областта на маркетинга, ангажирането на заинтересованите страни, рекламата и връзките с обществеността за международни компании и за институции като Световната банка и ПРООН. В Пакта тя отговаря за координирането на информационните дейности във всички източноевропейски държави-членки.

Катрин Томова, консултант в denkstatt и част от екипа на Европейския пакт за климата за България. Катрин внася в Пакта опит в областта на климатичните промени и корпоративно социалната отговорност, както и дългогодишен опит в българския неправителствен сектор. Тя ще отговаря за изграждането на мрежа от посланици на Пакта за климата в страната.

Д-р Деница Павлова, старши консултант в denkstatt и част от екипа на Европейския пакт за климата за България. Деница е експерт в областта на климата, биоразнообразието и политиките в областта на околната среда, с над 13-годишен опит в работата с национални и местни власти, клиенти от публичния сектор и по европейски изследователски проекти. Като част от екипа на Пакта за България, тя отговаря за работата с младите хора и тяхната ангажираност.

Петър Сеизов, водещ консултант по управление на парниковите газове на denkstatt България и част от екипа на Европейския пакт за климата за страната. Петър е дългогодишен съветник на българското правителство по въпросите на декарбонизацията, като в продължение на повече от 12 години ръководи годишното отчитане на парниковите газове в страната съгласно Протокола от Киото (за сектор Енергетика). Работил е и по въпроси, свързани с климата, за местни и международни клиенти, публични институции и Европейската комисия. Понастоящем съветва екипа на българския Пакт за климата по въпроси, свързани с декарбонизацията.

Съществуват множество начини да подкрепите Европейския пакт за климата: да кандидатствате за посланик, да поемете своя ангажимент като организация или като гражданин, да се включите в кампаниите на Пакта, както и да споделите вашите стъпки в полза на климата, използвайки официалните хаштагове: #EUClimatePact #MyWorldOurPlanet.

За повече информация, можете да посетите сайта на пакта, да се свържете с нас bg@euclimatepact.eu по и-мейл или телефон: +359883371104.

← Назад