Portrait
Denkstattt Illus Mobile 05

denkstatt (Денкщат) е консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал.

 

Ние създаваме устойчива стойност за Вашия бизнес като Ви помагаме да…

… управлявате въздействието си върху околната среда и общностите. … намалявате разходите. … бъдете в съответствие с националната и европейска законодателна рамка в областта на околната среда. … подобрявате пазарните си позиции. … управлявате основните си бизнес рискове. … утвърждавате добрата си репутация.

Силата на нашата експертиза е в това да Ви помогнем да разберете и да управлявате въздействието на бизнеса си върху околната среда и общностите, като същевременно запазите икономическа рентабилност. Можем да определим кои са темите, асоциирани с това въздействие – те често произтичат от екологичното законодателство; от очакванията на заинтересованите страни; от необходимостта на компаниите да разберат, проследят, управляват и докладват самото въздействие. Познаваме локалния аспект на тези теми и знаем как да го съотнесем към глобалните политики или изискванията на компанията-майка.

Изготвяме доклади, стратегии и проучвания в областта на устойчивото бизнес развитие; социално-икономически оценки; оценки на екологични политики, програми и проекти; системи за управление на околната среда и енергията; инвентаризация на парникови газове; оценка на жизнения цикъл на продукти; опазване на природата; управление на заинтересовани страни; управление на данни в областта на околната среда; инвестиции в местните общности и прочие.

Мисията ни е: Движим промяната към устойчиво общество.

Разбирането ни за устойчивост е, че това е способността на обществото да развива и поддържа все по-добро качество на живот в дългосрочен план. 

Denkstattt Illus Desktop Small 4

Уважение = как се държим.

Забавление = ключът към нашата енергия.

Стремеж към нови знания = водещата ни сила.

Качество = това, което доставяме.

Иновативност = нашата цел.

Финансова стабилност = това, от което се нуждаем.

Холистичен подход = denkstatt.

denkstatt защото…

… устойчивостта не е просто модерна дума. … в нашето съвремие съдържанието и прозрачността са от решаващо значение за доверието. … решенията ви трябва да се базират на доказана информация. … остойностяването на социалното и екологично въздействия генерират доверие. … различните перспективи на заинтересованите страни стават все по-важни за постигането на успех. … ефективността спестява пари. … с нас е забавно да се работи :)

Download Code of Conduct PDF →

Вижте нашата Политика по устойчиво развитие

Групата denkstatt

Denkstattt Illus Desktop Small 5

Основана през 1993 г. във Виена
200 експерта
9 офиса в 6 държави (Австрия, България, Германия, Унгария, Румъния и Словакия), централен офис – Виена
Член на INOGEN Environmental Alliance

Нашият екип

Ние сме добър екип, воден от резултата, който умее да работи успешно заедно. Не се страхуваме да задаваме въпроси и да провокираме, а при решаването на задачи съчетаваме различни перспективи. Ние, обаче, сме и нещо повече. Екип от експерти, които обичат да се забавляват и приемаме това, което правим, не просто като работа. Вярваме, че като компания може да увеличите конкурентното си предимство като поемете отговорност за Вашия бизнес. Освен това знаем, че заедно с нашите клиенти, сме в състояние да направим промяната.

Продължете напред и вижте повече за нас…

  • България
  • Германия
  • Румъния
  • Австрия
  • Унгария
  • Slovakia
Покажи още
Покажи по-малко

Партньорства и възможности

Офисите на denkstatt в Австрия, Унгария и България имат въведени интегрирани системи за управление на качеството и околната среда (ISO 14001 и ISO 9001).

 

Inogen Глобална мрежа за добри локални резултати

denkstatt е член на INOGEN Environmental Alliance – глобална корпорация, която предоставя на мултинационални организации ефективни и рентабилни решения за околна среда, здравословни и безопасни условия. INOGEN разполага с офиси на всеки континент, с повече от 5000 служители по целия свят и има реализирани проекти в над 150 държави. Global Thinking. Local Delivery.­

CDP

Експертите на denkstatt ще ви помогнат да станете част от CDP (известен в миналото като Carbon Disclosure Project) – глобалната програма за докладване в сферата на устойчивото развитие. Независимо дали тепърва стартирате процеса по декарбонизация и работите по създаване на климатична стратегия, имате значителен опит с реализирането на устойчиви политики или искате да използвате рамката за отчитане на CDP, за да доразвиете своята корпоративна устойчивост, ще намерим ефективно решение да подкрепим успеха на бизнеса ви.Ако желаете да постигнете висока оценка, ще ви помогнем да формулирате политиките си в сферите на климата, управлението на горските и водните ресурси. 

 

BeWell by denkstatt

Предлагаме стратегии за управление на благосъстоянието на служителите на корпоративно ниво. Разбираме грижата за благосъстоянието като умение да се управлява личната енергия, не само времето. Благосъстоянието на служителите (well-being) зависи от баланса между четири енергии: физическа, емоционална, умствена и духовна. За да присъстват на работа с пълния си капацитет като личности, а не само през ролите си в компанията, хората имат нужда да бъдат в добро здраве, да са емоционално стабилни и уверени, умствено фокусирани и предизвикани да се развиват, духовно вдъхновени и с усещане за цел и смисъл отвъд тях самите. Ние можем да Ви подкрепим в създаването на организационна култура и среда, където хората да максимизират представянето си, да очертаем индивидуална картина на благосъстоянието във Вашата компания и да идентифицираме конкретните нужди на служителите. Можем да ви посъветваме как да организирате работното пространство оптимално спрямо физическите нужди за хората, като не коментираме само ергономията, но и как могат да се възползват от организацията му, за да се чувстват добре и здрави.

denkstatt & enertec

Съдействаме за увеличаване на продуктивността чрез управление на енергията – можем да разработим цялостно, съвременно и ефективно енергийно решение за Вашия бизнес. Услугите ни включват концепции за енергийни доставки, енергийни одити (съгласно европейските стандарти), анализ и оценка на мерките за ефективност и оптимизация.  Предлагаме инженеринг на ОВиК инсталации, оценка на въглеродния отпечатък, съответствие на „зелени сгради“, внедряване на системи за управление на енергията (напр. ISO 50001).

Други партньори….

inogen alliance logo rgb
iC consulenten
ILF Logo Englisch
waterfootprint
logo uz rgb 72dpi
due LOGO farbig
sustainable gro 002
smi logo rz pos 300dpi
ENERTEC KG
logo ecointense rgb l 1024x208
CSR CIRCLE petrol Querformat
1200px carbon disclosure project logo.svg

Групата denkstatt има офиси в 6 държави:
Австрия, Германия, България, Унгария, Словакия и Румъния.

Нека да се запознаем!

АВСТРИЯ

 

denkstatt GmbH Hietzinger Hauptstraße 28 1130 Vienna, Austria Telephone: +43 1 786 89 00 Email: office@denkstatt.at

АВСТРИЯ

 

denkstatt & enertec GmbH Hietzinger Hauptstraße 11 1130 Vienna, Austria Telephone: +43 1 890 28 25 Email: office@denkstatt-enertec.at www.denkstatt-enertec.at

БЪЛГАРИЯ

 

denkstatt Bulgaria OOD 4 – 6 Street Lyubata, fl. 5, 1407, Sofia, Bulgaria Telephone: +359 2 470 7508 Email: office@denkstatt.bg

УНГАРИЯ

 

denkstatt Hungary Kft. Seregély utca 6 1037 Budapest, Hungary Telephone: + 36 1 239 1206 Email: denkstatt@denkstatt.hu

СЛОВАКИЯ

 

denkstatt Slovensko s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava, СЛОВАКИЯ
T: +421 (0) 2 32 335 106
E-mail: office@denkstatt.sk

РУМЪНИЯ – Тимишоара

 

denkstatt Romania S.R.L. Strada Ulpia Traiana 2, 300215 Timisoara, Romania Telephone: +40 256 43 43 97 Email: office@denkstatt.ro

РУМЪНИЯ – Букурещ

 

denkstatt Romania S.R.L. Strada Calea Floreasca 169A, 077190 Bucuresti, Romania Telphone: +40 728 467 186 Email: office@denkstatt.ro

ГЕРМАНИЯ- Мюнхен

 

sustainable AG
Corneliusstraße. 10, 80469 München, Deutschland Telefon: +49 (89) 20205645
Email: info@sustainable.de

ГЕРМАНИЯ- Мюнхен

 

Soil & More Impacts
Buttstr. 3, 22767
Hamburg, Germany
 Telephone: +49 (0) 162 2668354 
Email: info@soilandmore.com